Daily Archives: April 27, 2016

De juiste beslissing

Handelingen 5 28 Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze Naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen. … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on De juiste beslissing