Daily Archives: July 6, 2016

Samen geloven

Handelingen 9 36 En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorkas betekent. Deze was overvloedig in goede werken, en in liefdegaven die zij schonk. 37 En het gebeurde in die dagen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Samen geloven