Daily Archives: August 18, 2016

Iedereen op z’n plek

Handelingen 13 9 Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: 10 O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Iedereen op z’n plek