Monthly Archives: September 2016

Bevestiging

Handelingen 16 4 En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. 5 De gemeenten dan werden bevestigd in … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Bevestiging

Geen struikelblok

Handelingen 16 1 En hij kwam in Derbe en in Lystre aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheüs was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader; 2 van … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Geen struikelblok

De weg

Handelingen 15 35 En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië en zij onderwezen en verkondigden, met nog veel anderen, het Woord van de Heere. 36 En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: Laten wij nu terugkeren en onze broeders … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on De weg

Bemoedigend

Handelingen 15 30 Toen men afscheid van hen genomen had, gingen zij naar Antiochië; en na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigden zij de brief. 31 En toen ze die gelezen hadden, verblijdden zij zich over de bemoediging. 32 Judas … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Bemoedigend

Nieuwe focus

Handelingen 15 27 Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. 28 Want het heeft de Heilige Geest en ons goedgedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: 29 dat u … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Nieuwe focus

Verwarring

Handelingen 15 22 Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed, enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië: Judas, ook Barsabas geheten, en Silas, leidinggevende … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Verwarring

Gods hart interpreteren

Handelingen 15 18 Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. 19 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, 20 maar aan hen moet schrijven … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Gods hart interpreteren

Zoeken naar Gods verlangen

Handelingen 15 12 En heel de menigte zweeg, en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had.13 En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. 14 … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Zoeken naar Gods verlangen

Een andere stempel

Handelingen 15 7 En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het Evangelie … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Een andere stempel

God bereidt ons voor

Handelingen 15 6 En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. 7 En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on God bereidt ons voor