God bereidt ons voor

Handelingen 15

6 En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. 7 En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen, en zouden geloven. 8 En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons; 9 en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd. (Handelingen 15:6-9)

Ook hier ontstaat toch een heftige discussie. Het is dus niet zo’n uitgemaakte zaak als dat het voor Paulus is. In de voorgaande verzen leek alsof het een paar extreme mannen waren die rondgingen met deze boodschap, maar nu blijkt dat zelfs bij de leiders in Jeruzalem er geen overeenstemming is. Maar God was voorbereid.

Een aantal hoofdstukken geleden werd Petrus nog geconfronteerd met een visioen waar hij moeite mee had. Had Cornelius toen echt Petrus nodig? Was er niemand anders die het evangelie aan Cornelius had kunnen uitleggen? Die hele gebeurtenis met Cornelius en de uitstorting van de Heilige Geest op deze groep heidenen was meer een les voor Petrus dan voor Cornelius. De reden dat God Petrus koos voor deze taak heeft veel meer met dit moment te maken dan we in eerste instantie zouden denken.

Want dat was het moment dat Petrus doorkreeg dat God anders kijkt dan hij dacht. En dat is ook wat hij hier herhaalt, God kijkt naar het hart van de mensen. God denkt niet in hokjes, hokjes van religies, hokjes van denominaties, God kijkt naar ons hart en in die liefde komt Hij naar ons toe, wie we ook zijn.

En Jezus is gekomen om dat recht te zetten, Jezus is gekomen om die relatie weer boven alles te stellen. De besnijdenis was niet als een ticket dat men toegang gaf tot de hemelse troonzaal. De besnijdenis was bedoeld als teken van het verbond dat God had met Abraham en al zijn nakomelingen, het moest men elke keer weer bewust maken van de relatie die ze hadden met de Schepper van hemel en aarde.

En Jezus is het nieuwe verbond, Hij is het teken dat God een nieuwe weg is ingegaan, een weg waarin we tot Hem kunnen komen door het werk van Jezus. God kijkt naar het hart en verlangt naar oprecht geloof. En Petrus heeft het door, want God heeft hem voorbereid. Laten wij ook openstaan voor de puurheid van het geloof, elke keer moet God weer in ons leven spreken om ons op de juiste weg te houden.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.