Daily Archives: October 4, 2016

Het gebaar

Handelingen 16 14 En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Het gebaar