Trillingen van Gods hart

Handelingen 16

25 En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. 26 En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. 27 En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. (Handelingen 16:25-27)

Voor hen die twijfelen aan dit verhaal, dat is jullie probleem. Er is een God die echt dicht bij ons mensen wil zijn, betrokken bij alles wat we doen. En dat is het probleem met de mensen die twijfelen aan de wonderen en tekenen die in de bijbel beschreven staan. Het gaat niet zozeer om of God het kan, of dat Hij het wil, het gaat om Zijn verlangen om bij ons betrokken te zijn.

Het is een groot wonder wat hier gebeurd, een aardbeving en dat voor twee mannen die in een gevangenis zitten. Alleen zij die God echt hebben leren kennen begrijpen wat hier gebeurd. Dit is geen zakelijke zet van de Vader om zo meer volgelingen te krijgen in deze stad, dit is Zijn liefde voor twee mannen die Hem ook liefhebben.

De oorzaak van deze aardbeving zijn de trillingen van Gods hart die veroorzaakt werden door de liefdesliederen die Paulus en Silas aan het zingen waren. De deuren gingen open en de boeien raakten los. God is met ons, Hij is voor ons en niet tegen ons. Zijn kracht is om er voor ons te zijn en ons te voeden met Zijn liefde. En als we dat begrijpen dan begrijpen we dat God’s liefde groter is dan wij ons kunnen voorstellen.

Het grappige is dat de boeien van de mede-gevangen die ook aan het luisteren waren ook open gingen. Maar geen van die gevangenen probeerde te ontsnappen. Als we ons verplaatsen in hun positie dan begrijpen we waarom ze geen moment hebben geprobeerd om op te staan en weg te rennen.

Deze mannen zullen echt wel gehoord hebben wat er was gebeurd. En als ze dan horen hoe Paulus en Silas beginnen te zingen dan veranderd de atmosfeer in die gevangenis. Een vrees voor de God van Paulus en Silas valt over hen en op het moment dat dan de aardbeving gebeurt en de boeien van hen afvallen is er niets anders dan een vrees voor God in de harten van deze boeven. Dit kan alleen God zijn die dit doet. Wat een heerlijk en heilig moment tussen al die zondaars. Wat een beetje aanbidding al teweeg kan brengen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.