Geloven in Jezus

Handelingen 16

31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. 32 En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. 33 En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen. 34 En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. (Handelingen 16:31-34)

Het is niet moeilijk, het enige wat deze man moet doen is geloven in de Heere Jezus Christus, dan zal hij zalig worden. Maar voordat we te kort door de bocht gaan, moeten we eerst begrijpen wat dat betekende voor deze man.

Zoals in de vorige overdenking beschreven hadden die mensen een afhankelijkheid nodig in het leven. Ze hadden niet alles met verzekeringen ingedekt en zochten daarom een houvast die buiten henzelf lag. Ze waren bezig met het dienen van een god waardoor ze hoopten dat die god er voor hen zou zijn. Die god zou er dan voor zorgen dat hen niets overkwam in het leven. En dat is de betekenis van het geloof, zij vertrouwden er op dat die goden er voor zorgden dat hen niets overkwam.

Voor niet-christenen is dit juist het argument om te laten zien dat we een god gebruiken om aan een bepaalde behoefte te voldoen. En dat we dus eigenlijk onze eigen gevoelens projecteren en daarmee onze eigen god creëren. Maar men vergeet dan dat blijkbaar iedereen deze behoefte heeft maar dat het door hen anders wordt opgevuld.

We hebben juist een god nodig en dat begreep deze man. En toen realiseerde hij zich dat de god die hij al die tijd had gediend niets was vergeleken met de God van Paulus. Zoals Jezus tegen de Samaritaanse vrouw had gezegd dat als ze wist wie Hij was dan zou ze Hem om levende water vragen. Nu is het deze cipier die zich realiseerde wie de God van Paulus is en vroeg daarom om de weg naar zaligmaking.

En dat moeten wij ons ook realiseren, we hebben God nodig. Voor alles in ons leven zijn we afhankelijk van Zijn liefde en trouw. En dat is wat het betekent voor deze cipier om te geloven in Jezus. Jezus wordt nu de kern van zijn leven, Jezus wordt de bron van het leven en het eeuwige leven. Betekent Jezus voor ons ook alles in het leven?

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.