Niets aan de hand

Handelingen 18

13 Zij zeiden: Deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. 14 Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: Als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen; 15 maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien; want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. 16 En hij joeg hen van de rechterstoel weg. 17 Toen grepen alle Grieken Sosthenes, het hoofd van de synagoge, en sloegen hem vóór de rechterstoel. Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. (Handelingen 18:13-17)

Hij heeft er geen zin in, de joden die tegen Paulus in willen gaan krijgen geen gehoor bij de nieuwe stadhouder. Het is voor de stadhouder wel duidelijk dat het hier niet echt gaat om een gevaarlijke kwestie. De aantijgingen klinken heel gevaarlijk voor zijn politieke loopbaan, hij moest er dus echt zeker van zijn dat er niets aan de hand was. Maar het was zo overduidelijk dat hij niet eens naar Paulus hoefde te luisteren.

En daar heeft hij gelijk in, er is niets aan de hand. Deze joden hier(niet alle) zijn als muggen die het leven uit het evangelie willen halen. Het kietelt misschien een beetje, maar uiteindelijk kunnen ze er niets tegen doen. En zo zal het altijd gaan, hoe extreem de tegenstand ook is, de waarheid zal altijd blijven staan.

Het probleem is of wij daar wel van overtuigd zijn? Wat vinden wij van het evangelie? Is het werkelijk de boodschap die alles kan omgooien in ons leven, zijn het werkelijk woorden van kracht die ons nieuw leven geven? Wij staan vaak op onze achterste benen als we worden aangevallen. We denken dat wij het evangelie moeten beschermen tegen aanvallers, maar dat is niet zo.

De Waarheid komt van God en niemand kan daar wat aan veranderen. Wij moeten dit geloof hebben, dat het evangelie in zichzelf krachtig is. Er is voor ons geen enkele reden om hier een handje te gaan helpen, het evangelie doet zijn werk zelf. Alles wat wij hoeven te doen is de woorden spreken en het leven van het evangelie uitstralen als een licht in de wereld. Dat moet genoeg zijn.

Tegenstanders hebben geen punt, al komen ze met wetenschappelijk bewijs alsof het evangelie een fabeltje is, ze hebben geen punt. En uiteindelijk zullen die mensen die oprecht naar de waarheid zoeken dat ook door hebben. Want de waarheid staat sterk.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.