Monthly Archives: November 2017

Hoe kun je dat nu zeggen?

Psalm 11 1 Een psalm van David, voor de koorleider. Ik heb tot de HEERE de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel: Vlucht weg naar uw bergen, als een vogel! (Psalm 11:1) Dit is de praktijk … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hoe kun je dat nu zeggen?

Een leven zonder geweld

Psalm 10 15 Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener, eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot U er niets meer van vindt. 16 De HEERE is Koning, eeuwig en altijd; de heidenvolken zijn uit Zijn land … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een leven zonder geweld

Jezus leeft vandaag

Psalm 10 11 Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten, Hij heeft Zijn aangezicht verborgen, Hij ziet het in eeuwigheid niet. 12 Sta op, HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet. 13 Waarom lastert de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Jezus leeft vandaag

Het kwaad heeft een naam

Psalm 10 8 Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen, op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige, zijn ogen loeren op de arme. 9 Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plaats, zoals een leeuw in zijn schuilplaats; … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het kwaad heeft een naam

Negatieve overdenking

Psalm 10 5 Zijn wegen bezorgen te allen tijde verdriet. Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich; al zijn tegenstanders blaast hij weg. 6 Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen, want van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Negatieve overdenking

Zegen de hebzuchtige niet

Psalm 10 3 Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens; hij zegent de hebzuchtige, hij lastert de HEERE. 4 De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn: Er is geen God! (Psalm 10:3-4) De … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zegen de hebzuchtige niet

Je mag God missen

Psalm 10 1 HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid? 2 Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben! 3 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Je mag God missen

Verlangen naar Gods heerschappij

Psalm 9 18 De goddelozen keren terug, naar de hel toe, alle heidenvolken, die God vergeten. 19 Want de arme wordt niet voor altijd vergeten, de hoop van de ellendigen vergaat niet voor eeuwig. 20 Sta op, HEERE, laat de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlangen naar Gods heerschappij

Wie een kuil graaft…

Psalm 9 16 De heidenvolken zonken in het graf dat zij maakten; hun voet raakte gevangen in het net dat zij heimelijk spanden. 17 De HEERE is bekend geworden, Hij heeft recht gedaan. De goddeloze raakt verstrikt in het werk … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie een kuil graaft…

Wees mij genadig

Psalm 9 14 Wees mij genadig, HEERE, zie mijn ellende aan, mij aangedaan door wie mij haten, U Die mij opheft uit de poorten van de dood. 15 Dan zal ik al Uw loffelijke daden vertellen in de poorten van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wees mij genadig