Monthly Archives: December 2017

Verlangen naar de waarheid

Psalm 15 2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. 3 Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. (Psalm … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlangen naar de waarheid

Mag jij?

Psalm 15 1 Een psalm van David. HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? 2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. (Psalm 15:1-2) Als christen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mag jij?

Wie mag er naar God?

Psalm 15 1 Een psalm van David. HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? 2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. (Psalm 15:1-2) Een hele … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie mag er naar God?

Verlangen naar het Koninkrijk

Psalm 14 5 Daar worden zij door angst bevangen, want God is bij het geslacht van de rechtvaardige! 6 Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige, maar de HEERE is zijn toevlucht. 7 Och, dat Israëls verlossing uit Sion … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlangen naar het Koninkrijk

God kijkt vanuit de hemel

Psalm 14 2 De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. 3 Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God kijkt vanuit de hemel

Holle vaten

Psalm 14 1 Een psalm van David, voor de koorleider. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goeddoet. (Psalm 14:1) In de vorige overdenking hebben we dit … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Holle vaten

De maatschappij is failliet

Psalm 14 1 Een psalm van David, voor de koorleider. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goeddoet. (Psalm 14:1) De bijbel is er heel duidelijk over, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De maatschappij is failliet