Monthly Archives: December 2017

Alles uit God

Psalm 16 5 De HEERE is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. (Psalm 16:5) Hoe sta jij in het leven? Klaag jij wel eens dat het allemaal niet zo goed gaat, dat alles … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Alles uit God

Welke God is de juiste?

Psalm 16 4 Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven; ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. (Psalm 16:4) Een opmerking die hier in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Welke God is de juiste?

Moeilijk vers

Psalm 16 1 Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen. 2 Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere; mijn goedheid is niet voor U, 3 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Moeilijk vers

WWJD

Psalm 15 4 In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de HEERE vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. 5 Zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on WWJD

Verlangen naar de waarheid

Psalm 15 2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. 3 Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. (Psalm … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlangen naar de waarheid

Mag jij?

Psalm 15 1 Een psalm van David. HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? 2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. (Psalm 15:1-2) Als christen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mag jij?

Wie mag er naar God?

Psalm 15 1 Een psalm van David. HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? 2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. (Psalm 15:1-2) Een hele … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie mag er naar God?

Verlangen naar het Koninkrijk

Psalm 14 5 Daar worden zij door angst bevangen, want God is bij het geslacht van de rechtvaardige! 6 Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige, maar de HEERE is zijn toevlucht. 7 Och, dat Israëls verlossing uit Sion … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlangen naar het Koninkrijk

God kijkt vanuit de hemel

Psalm 14 2 De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. 3 Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God kijkt vanuit de hemel

Holle vaten

Psalm 14 1 Een psalm van David, voor de koorleider. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goeddoet. (Psalm 14:1) In de vorige overdenking hebben we dit … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Holle vaten