Monthly Archives: February 2018

Zeker weten

Psalm 20 7 Nu weet ik dat de HEERE Zijn gezalfde verlost! Hij zal hem verhoren uit Zijn heilige hemel, met machtige daden van heil door Zijn rechterhand. (Psalm 20:7) En ook dit is geloof, net als in Hebreeen 11 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zeker weten

Motto van evangelisatie

Psalm 20 6 Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God. Moge de HEERE al uw verlangens vervullen. (Psalm 20:6) Dit is geloof, misschien zie je het niet, maar de blijdschap die … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Motto van evangelisatie

Een avontuurlijk leven

Psalm 20 4 Moge Hij aan al uw graanoffers denken en uw brandoffer tot as verteren. Sela 5 Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan. (Psalm 20:4-5) Een relatie … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een avontuurlijk leven

Bidden uit ervaring

Psalm 20 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid, de Naam van de God van Jakob u in een veilige vesting zetten. 3 Moge Hij u hulp zenden … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Bidden uit ervaring

Psalm 19

Psalm 19 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. 3 Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. 4 Geen spreken is … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Psalm 19

Het hart

Psalm 19 15 Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Psalm 19:15) En dan gaat David nog een stap verder, want hij verlangt er … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het hart

Diep verlangen

Psalm 19 14 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. (Psalm 19:14) De psalm mondt uit in een diep gebed waarin David verlangt naar een … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Diep verlangen

Loon in de wet

Psalm 19 12 Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon. 13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. (Psalm 19:12-13) Hoe verder in deze psalm hoe dieper het verlangen wordt. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Loon in de wet

Leven uit Gods wijsheid

Psalm 19 11 Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat. (Psalm 19:11) David heeft het in deze psalm over de wijsheid van God. De raadgeving die onder meer … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Leven uit Gods wijsheid

Wijsheid van boven

Psalm 19 10 De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. (Psalm 19:10) De vraag is of wij nog wel weten wat het betekend om … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wijsheid van boven