Monthly Archives: May 2018

Omwille van Uw Naam

Psalm 25 11 Omwille van Uw Naam, HEERE, lamed vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. (Psalm 25:11) Dit gebeurt vrij vaak in de bijbel, mensen die God er op wijzen dat Zijn naam op het spel staat. Nu moeten … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Omwille van Uw Naam

Gods weg met mensen

Psalm 25 10 Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw kaph voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen. (Psalm 25:10) We zijn zo druk met het leven, we maken allerlei plannen, sommigen hebben zelfs bucket-lists. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods weg met mensen

God wijst de weg

Psalm 25 8 Goed en waarachtig is de HEERE, teth daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. 9 Hij leidt zachtmoedigen in het recht, jod Hij leert zachtmoedigen Zijn weg. (Psalm 25:8-9) Als we zo naar de verschillende religies kijken … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God wijst de weg

Volwassen worden

Psalm 25 7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen; cheth denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid, omwille van Uw goedheid, HEERE. (Psalm 25:7) We zijn allemaal jong geweest, we hebben allemaal gekke dingen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Volwassen worden

De zonden uit mijn jeugd

Psalm 25 6 Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid, zain want die zijn van eeuwigheid. 7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen; cheth denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid, omwille van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De zonden uit mijn jeugd

Van God verwachten

Psalm 25 4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, daleth leer mij Uw paden. 5 Leid mij in Uw waarheid en leer mij, he, waw want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag. (Psalm … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Van God verwachten

Simpel verlangen

Psalm 25 3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; gimel beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. (Psalm 25:3) David is er van overtuigd dat als wij het van God verwachten dat Hij ons niet zal beschamen. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Simpel verlangen

Beschaamd

Psalm 25 1 Een psalm van David. Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, aleph 2 mijn God, op U vertrouw ik; beth laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. (Psalm 25:1-2) … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Beschaamd