Monthly Archives: June 2018

Wachten

Psalm 27 14 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. (Psalm 27:14) Wachten is essentieel voor het geloof. Abraham moest 25 jaar wachten tot de vervulling van de belofte … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wachten

De praktijk van geloof

Psalm 27 13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. (Psalm 27:13) Stel je voor, een klerenkast van een vent staat voor je, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De praktijk van geloof

Geloven in Gods goedheid

Psalm 27 13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. (Psalm 27:13) En daar is het, het geloof. David had zijn hoop op … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geloven in Gods goedheid

Niets tegen mij

Psalm 27 11 HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. 12 Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niets tegen mij

Het verlangen naar Gods weg

Psalm 27 11 HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. (Psalm 27:11) Wanneer is het de laatste keer dat jij dit hebt gebeden? Het verlangen om op de juiste weg te wandelen, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het verlangen naar Gods weg

Hemelse Vader

Psalm 27 10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen. (Psalm 27:10) Een van de sterkste banden die we in dit leven kunnen hebben is de band met onze ouders. Zij zijn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hemelse Vader

Zijn aangezicht zoeken

Psalm 27 8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, 9 verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U bent mijn hulp geweest; laat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zijn aangezicht zoeken

Zoek Zijn aangezicht

Psalm 27 8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, (Psalm 27:8) Kan het nog duidelijker? Gods verlangen is dat wij Zijn aangezicht zoeken, vergeet alle regeltjes waar we onze … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Zoek Zijn aangezicht

Verlangen naar Hem

Psalm 27 7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij. (Psalm 27:7) Vele malen kunnen we deze roep lezen in de psalmen van David. God blijft namelijk God en Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk, maar … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlangen naar Hem

God boven alles

Psalm 27 6 Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE. (Psalm 27:6) Als … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God boven alles