Monthly Archives: June 2018

Het verlangen naar Gods weg

Psalm 27 11 HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. (Psalm 27:11) Wanneer is het de laatste keer dat jij dit hebt gebeden? Het verlangen om op de juiste weg te wandelen, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het verlangen naar Gods weg

Hemelse Vader

Psalm 27 10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen. (Psalm 27:10) Een van de sterkste banden die we in dit leven kunnen hebben is de band met onze ouders. Zij zijn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hemelse Vader

Zijn aangezicht zoeken

Psalm 27 8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, 9 verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U bent mijn hulp geweest; laat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zijn aangezicht zoeken

Zoek Zijn aangezicht

Psalm 27 8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, (Psalm 27:8) Kan het nog duidelijker? Gods verlangen is dat wij Zijn aangezicht zoeken, vergeet alle regeltjes waar we onze … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Zoek Zijn aangezicht

Verlangen naar Hem

Psalm 27 7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij. (Psalm 27:7) Vele malen kunnen we deze roep lezen in de psalmen van David. God blijft namelijk God en Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk, maar … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlangen naar Hem

God boven alles

Psalm 27 6 Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE. (Psalm 27:6) Als … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God boven alles

Wie God is

Psalm 27 4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie God is

Het doel van christen zijn

Psalm 27 4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het doel van christen zijn

Zijn aanwezigheid

Psalm 27 4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zijn aanwezigheid

Kijk niet naar je problemen

Psalm 27 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? 2 Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Kijk niet naar je problemen