Monthly Archives: July 2018

Angst

Psalm 30 8 – Want, HEERE, door Uw goedgunstigheid had U mijn berg vast doen staan. – Maar toen U Uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand. (Psalm 30:8) Wat maakt jou angstig? Want dat is wat in deze … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Angst

Oeps

Psalm 30 7 Ík zei wel in mijn zorgeloze rust: Ik zal voor eeuwig niet wankelen. 8 – Want, HEERE, door Uw goedgunstigheid had U mijn berg vast doen staan. – Maar toen U Uw aangezicht verborg, werd ik door … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oeps

Groeien en bloeien

Psalm 30 6 Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht ‘s avonds het geween, ‘s morgens is er gejuich. (Psalm 30:6) Denk even aan een persoon in jouw leven die het meeste geduld heeft, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Groeien en bloeien

Heiligheid

Psalm 30 5 Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid. (Psalm 30:5) David geeft nog een reden om de Heere te prijzen. De eerste reden was omdat we Zijn lievelingen zijn, zonder … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Heiligheid

Gunstelingen

Psalm 30 5 Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid. (Psalm 30:5) Twee redenen voert David op om de Heere te prijzen. De eerste reden ligt een beetje verborgen in het woord … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gunstelingen

Prijzen vanuit het hart

Psalm 30 2 Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. 3 HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen. 4 HEERE, U hebt mijn ziel … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Prijzen vanuit het hart

Huis inwijden

Psalm 30 1 Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis. (Psalm 30:1) Dit zien we in Nederland niet zo snel gebeuren. We hebben een nieuw huis en we nodigen de gemeente uit om ons huis in te … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Huis inwijden

Onze identiteit

Psalm 29 10 De HEERE troont boven de watervloed, ja, de HEERE troont als Koning voor eeuwig. 11 De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede. (Psalm 29:10-11) De dochters van de koning … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze identiteit

Geborgen in de tempel

Psalm 29 7 De stem van de HEERE hakt vurige vlammen uit de wolken. 8 De stem van de HEERE doet de woestijn beven, de HEERE doet de woestijn Kades beven. 9 De stem van de HEERE doet de hinden … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geborgen in de tempel

De ceders van Libanon

Psalm 29 5 De stem van de HEERE breekt de ceders, ja, de HEERE verbreekt de ceders van de Libanon. 6 Hij doet de Libanon huppelen als een kalf en de Sirjon als een jonge, wilde os. (Psalm 29:3-4) Dit … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De ceders van Libanon