Monthly Archives: October 2018

Gekend worden

Psalm 37 18 De HEERE kent de dagen van de oprechten, jod hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. 19 Zij worden niet beschaamd ten tijde van onheil, in dagen van honger worden zij verzadigd. (Psalm 37:18-19) Om zo gekend … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gekend worden

Gebroken armen

Psalm 37 16 Het weinige dat de rechtvaardige heeft, teth is beter dan de overvloed van vele goddelozen. 17 Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen. (Psalm 37:16-17) Als we een leven kiezen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gebroken armen

Meer dan overvloed

Psalm 37 16 Het weinige dat de rechtvaardige heeft, teth is beter dan de overvloed van vele goddelozen. (Psalm 37:16) En ook deze uitspraak van David is er een die in totale contrast staat met hoe de wereld denkt. Het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Meer dan overvloed

Goddelozen

Psalm 37 14 De goddelozen hebben het zwaard getrokken cheth en hun boog gespannen, om de ellendige en de arme neer te vellen, om af te slachten wie oprecht wandelen. 15 Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, hun … Continue reading

Posted in Bible | Comments Off on Goddelozen

De vrucht van ons leven

Psalm 37 12 De goddeloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardige, zain hij knarsetandt over hem. 13 De Heere lacht hem uit, want Hij ziet dat zijn dag komt. (Psalm 37:12-13) Het leven draagt vrucht, alles wat we doen zal … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De vrucht van ons leven

Het echte evangelie

Psalm 37 10 Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; waw u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. 11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het echte evangelie

De aarde bezitten

Psalm 37 8 Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; he ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad. 9 Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten. (Psalm … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De aarde bezitten

God is goed

Psalm 37 7 Zwijg voor de HEERE daleth en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. (Psalm 37:7) Want dat is geloof, een sterk vertrouwen in dat wat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God is goed

Verfrissend christen

Psalm 37 6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon. (Psalm 37:6) En dat is nu precies wat het kruis in ons leven moet doen. En dat maakt het evangelie … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verfrissend christen

Uit handen geven

Psalm 37 5 Wentel uw weg op de HEERE gimel en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. (Psalm 37:5) Geloof is vertrouwen, vertrouwen dat het werkelijkheid zal worden. Geloven in een kruis of zelfs in een god, is niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Uit handen geven