Monthly Archives: January 2019

Angst of niet

Psalm 44 21 Als wij de Naam van onze God hadden vergeten en onze handen hadden uitgebreid naar een vreemde god, 22 zou God dat niet onderzoeken? Want Hij weet wat er in het hart verborgen ligt. (Psalm 44:21-22) Dit … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Angst of niet

Op Hem gericht

Psalm 44 16 De hele dag zie ik mijn schande voor mij en schaamte bedekt mijn gezicht, 17 vanwege de stem van wie mij hoont en lastert, vanwege de vijand en de wraakzuchtige. 18 Dit alles is ons overkomen, toch … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Op Hem gericht

Geef God de schuld

Psalm 44 11 U doet ons terugdeinzen voor de tegenstander, en wie ons haten, plunderen ons uit ten bate van zichzelf. 12 U geeft ons over als schapen om op te eten, U verstrooit ons onder de heidenvolken. 13 U … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geef God de schuld

Vertrouwen

Psalm 44 10 Niettemin hebt U ons verstoten en te schande gemaakt, omdat U met onze legers niet oprukt. (Psalm 44:10) Er zijn aardig wat voorbeelden van het volk Israel waarin God niet mee ging in de strijd tegen de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vertrouwen

Lof zingen

Psalm 44 9 In God roemen wij de hele dag, Uw Naam zullen wij voor eeuwig loven. Sela (Psalm 44:9) Voor veel christenen is dit iets heel statisch, ze hebben het idee dat we de rest van de eeuwigheid psalmen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Lof zingen

Hij doet het

Psalm 44 6 Door U stoten wij onze tegenstanders neer, in Uw Naam vertrappen wij wie tegen ons opstaan. 7 Want ik vertrouw niet op mijn boog, mijn zwaard zal mij niet verlossen. 8 Maar U verlost ons van onze … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hij doet het

God doet het

Psalm 44 4 Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen en hún arm heeft hun geen verlossing gegeven, maar Uw rechterhand, Uw arm en het licht van Uw aangezicht, omdat U hun goedgezind was. 5 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God doet het

Gods keuze

Psalm 44 3 Ú hebt de heidenvolken met Uw hand verdreven, maar hén geplant. U hebt de volken kwaad aangedaan, maar hén zich laten uitbreiden. (Psalm 44:3) Is dat wel eerlijk? Waarom zou het volk Israel nu ten koste van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods keuze

Het verleden en het heden

Psalm 44 1 Voor de koorleider, een onderwijzing, van de zonen van Korach. 2 O God, met onze oren hebben wij het gehoord, onze vaderen hebben het ons verteld: U hebt een werk gedaan in hun dagen, in de dagen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het verleden en het heden

Vol van God

Psalm 43 5 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. (Psalm 43:5) Waar … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vol van God