Daily Archives: July 8, 2019

Volkomen wonder

Psalm 53 7 Och, dat Israëls volkomen verlossing uit Sion kwam! Wanneer God de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn. (Psalm 53:7) Als we dit gebed lezen dan moeten we 1 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Volkomen wonder