Monthly Archives: October 2019

Uit handen geven

Psalm 59 Word wakker, kom mij tegemoet, en zie. 6 Ja U, HEERE, God van de legermachten, God van Israël, ontwaak om al deze heidenvolken te straffen; wees niemand genadig van wie trouweloos onrecht bedrijven. Sela 7 Tegen de avond … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Uit handen geven

Karakter

Psalm 59 1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’; toen Saul dienaren gezonden had om het huis van David te bewaken en hem te doden. 2 Red mij van mijn vijanden, mijn God, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Karakter

Veilige Godsdienst

Psalm 58 7 O God, breek hun tanden in hun mond; breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, HEERE. 8 Laat hen smelten als water, laat hen wegdrijven; legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgebroken … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Veilige Godsdienst

Dagelijks gebed

Psalm 58 7 O God, breek hun tanden in hun mond; breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, HEERE. 8 Laat hen smelten als water, laat hen wegdrijven; legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgebroken … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Dagelijks gebed

Gulden middenweg

Psalm 58 4 De goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder; de leugenaars dwalen vanaf de moederschoot. 5 Zij hebben vurig vergif, het lijkt op vurig slangengif; zij zijn als een dove adder, die zijn oren dichtstopt, 6 die … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gulden middenweg

Niets goeds

Psalm 58 1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’. 2 Spreekt u werkelijk recht, raad van rechters? Oordeelt u billijk, mensenkinderen? 3 Veeleer bedrijft u onrecht in uw hart; uw handen wegen geweld … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niets goeds

Oprechte woorden

Psalm 57 10 Ik zal U loven onder de volken, Heere; ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën. 11 Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel, Uw trouw tot de wolken. 12 Verhef U boven de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprechte woorden

Mijn hart is bereid

Psalm 57 8 Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen. 9 Ontwaak, mijn eer, ontwaak, luit en harp; ik zal de dageraad doen ontwaken. (Psalm 57:8-9) Verzen van hoop, verzen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mijn hart is bereid