Author Archives: admin

God die lacht

Psalm 2 4 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. (Psalm 2:4-5) Een kant van God waar we niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Banden verbreken

Psalm 2 1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? 2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: 3 Laten wij Hun … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

De weg die God kent

Psalm 1 6 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. (Psalm 1:6) Het is heel simpel, een rechtvaardige laat God toe in zijn/haar leven. Daarom kent de Heere de weg van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Leeg

Psalm 1 4 Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. 5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. (Psalm 1:4-5) De … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Geheim tot succes

Psalm 1 2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Welzalig

Psalm 1 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2 maar die zijn vreugde vindt in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Actief geloof

2 Petrus 3 17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. 18 Maar groei in de genade … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Elk moment

2 Petrus 3 14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Wat de toekomst brenge moge

2 Petrus 3 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:13) Het gaat in dit vers om het woord verwachten. Het moet ons hart laten branden, het moet ons leven … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Wachtkamer metaliteit

2 Petrus 3 11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off