Author Archives: admin

De hoogste bergen

Psalm 61 1 Een psalm van David, voor de koorleider, met een snaarinstrument. 2 O God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed. 3 Van het einde van het land roep ik tot U, nu mijn hart bezwijkt; … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De hoogste bergen

Intiem moment

Psalm 60 11 Wie zal mij brengen in een versterkte stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? 12 Zult U het niet zijn, o God, Die ons verstoten had en niet met onze legers uittrok, o God? 13 Geef … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Intiem moment

Gods woord staat vast

Psalm 60 8 God heeft gesproken in Zijn heiligdom, daarom zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem verdelen, het dal van Sukkoth zal ik opmeten. 9 Gilead is van mij, Manasse is van mij, Efraïm de bescherming voor mijn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods woord staat vast

De banier

Psalm 60 6 Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen, om die op te heffen als teken van de waarheid, Sela 7 opdat Uw beminden gered worden. Verlos door Uw rechterhand en antwoord ons. (Psalm 60:6-7) … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on De banier

De werkelijkheid

Psalm 60 1 Een gouden kleinood van David, ter onderwijzing, voor de koorleider, op ‘De lelie van de getuigenis’; 2 toen hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba, en Joab terugkwam en de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De werkelijkheid

Het verschil

Psalm 59 15 Laat hen dan tegen de avond terugkeren, laat hen grommen als honden en de stad rondtrekken. 16 Laat hen zelf rondzwerven op zoek naar voedsel, laat hen overnachten, al zijn zij niet verzadigd. 17 Ik echter zal … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het verschil

Vallen over woorden

Psalm 59 9 Maar U, HEERE, U lacht om hen, U bespot alle heidenvolken. 10 Tegenover zijn macht wacht ik op U, want God is mijn veilige vesting. 11 Mijn goedertieren God zal mij te hulp komen, God zal mij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vallen over woorden

Uit handen geven

Psalm 59 Word wakker, kom mij tegemoet, en zie. 6 Ja U, HEERE, God van de legermachten, God van Israël, ontwaak om al deze heidenvolken te straffen; wees niemand genadig van wie trouweloos onrecht bedrijven. Sela 7 Tegen de avond … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Uit handen geven

Karakter

Psalm 59 1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’; toen Saul dienaren gezonden had om het huis van David te bewaken en hem te doden. 2 Red mij van mijn vijanden, mijn God, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Karakter

Veilige Godsdienst

Psalm 58 7 O God, breek hun tanden in hun mond; breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, HEERE. 8 Laat hen smelten als water, laat hen wegdrijven; legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgebroken … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Veilige Godsdienst