Author Archives: admin

De gemeente en ik

Psalm 25 22 O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. (Psalm 25:22) De hele psalm was een persoonlijk gebed van David over zijn eigen leven. Hij had God nodig in dit leven. Hij had zijn hele leven in de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De gemeente en ik

Uitdaging

Psalm 25 21 Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, taw want ik verwacht U. (Psalm 25:21) Hoe kan oprechtheid en vroomheid ons beschermen? Heel simpel, laten we dit een natuurlijke bescherming noemen, een bescherming zoals gezond eten ook een natuurlijke … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Uitdaging

Alles in Zijn handen leggen

Psalm 25 20 Bewaar mijn ziel en red mij; sjin laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen. (Psalm 25:20) David legt zijn leven, zijn bestaan in de handen van God. Als David schrijft over … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Alles in Zijn handen leggen

Gooi het eruit

Psalm 25 16 Wend U tot mij en wees mij genadig, pe want ik ben eenzaam en ellendig. 17 De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, tsade bevrijd mij uit mijn angsten. 18 Zie mijn ellende en mijn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Gooi het eruit

Concentratie

Psalm 25 15 Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, ain want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. (Psalm 25:15) Concentratie is erg belangrijk, tijdens examens, in de topsport, op het werk. Op het moment dat we concentratie … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Concentratie

Een leven in een verbond

Psalm 25 14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, samech Zijn verbond maakt Hij hun bekend. (Psalm 25:14) Dit gaat over mensen die God vrezen, met andere woorden dit zijn mensen die rekening houden met God in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een leven in een verbond

Wie is de man?

Psalm 25 12 Wie is de man die de HEERE vreest? mem Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. 13 Zijn ziel overnacht in het goede, nun zijn nageslacht zal de aarde bezitten. (Psalm 25:12-13) Wat kunnen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie is de man?

Omwille van Uw Naam

Psalm 25 11 Omwille van Uw Naam, HEERE, lamed vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. (Psalm 25:11) Dit gebeurt vrij vaak in de bijbel, mensen die God er op wijzen dat Zijn naam op het spel staat. Nu moeten … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Omwille van Uw Naam

Gods weg met mensen

Psalm 25 10 Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw kaph voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen. (Psalm 25:10) We zijn zo druk met het leven, we maken allerlei plannen, sommigen hebben zelfs bucket-lists. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods weg met mensen

God wijst de weg

Psalm 25 8 Goed en waarachtig is de HEERE, teth daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. 9 Hij leidt zachtmoedigen in het recht, jod Hij leert zachtmoedigen Zijn weg. (Psalm 25:8-9) Als we zo naar de verschillende religies kijken … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God wijst de weg