Author Archives: admin

Intieme tekst

Psalm 18 17 Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote wateren. 18 Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haatten, omdat zij machtiger waren dan ik. 19 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Intieme tekst

Natuurgeweld

Psalm 18 12 Hij maakte duisternis tot Zijn schuilplaats, om Hem heen was Zijn tent: duistere wateren, donkere wolken. 13 Door de lichtglans, die vóór Hem was, dreven Zijn wolken weg. Hagel en vurige kolen! 14 De HEERE deed het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Natuurgeweld

Een draak

Psalm 18 9 Rook steeg op uit Zijn neus en vuur uit Zijn mond verteerde. Kolen werden daardoor aangestoken. 10 Hij boog de hemel en daalde neer, een donkere wolk was onder Zijn voeten. 11 Hij reed op een cherub … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een draak

Geborgen in God

Psalm 18 7 In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren. 8 Toen daverde en beefde de aarde, de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geborgen in God

Hoop in hopeloosheid

Psalm 18 4 Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. 5 Banden van de dood hadden mij omvangen, beken van verderf joegen mij angst aan. 6 Banden van het graf omringden mij, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hoop in hopeloosheid

Hartelijke liefde

Psalm 18 2 Hij zei: Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. 3 De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hartelijke liefde

Nieuw lied

Psalm 18 1 Voor de koorleider, een psalm van de dienaar van de HEERE, van David, die de woorden van dit lied tot de HEERE gesproken heeft, op de dag waarop de HEERE hem gered had uit de hand van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Nieuw lied

Een bekrompen leven

Psalm 17 13 Sta op, HEERE, treed hem tegemoet, vel hem neer; bevrijd mijn ziel met Uw zwaard van de goddeloze, 14 bevrijd mij met Uw hand van de mannen, HEERE, van de mannen van de wereld, die hun deel … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een bekrompen leven

Het vetrandje

Psalm 17 10 Met hun vet hebben zij hun hart afgesloten, met hun mond hebben zij trotse taal gesproken. 11 Zij omringen nu onze schreden, zij loeren op ons, door zich ter aarde neer te buigen. 12 Hij is als … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het vetrandje

Oogappel

Psalm 17 8 Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels 9 voor de goddelozen die mij verwoesten, voor mijn doodsvijanden, die mij omsingelen.(Psalm 17:8-9) Een simpel gebed waarin we vragen om Gods hulp is … Continue reading

Posted in Bible | Comments Off on Oogappel