Author Archives: admin

Geen sprookje

Psalm 49 19 Al prijst hij zich in zijn leven gelukkig, al looft men u, omdat u zichzelf te goed doet, 20 toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen; voor altijd zullen zij het licht niet zien. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geen sprookje

Het doel

Psalm 49 17 Wees niet bevreesd, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, 18 want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen, zijn eer zal hem in het graf niet nadalen. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het doel

Vanaf nu

Psalm 49 16 Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen. Sela (Psalm 49:16) Deze psalm is geschreven voordat Jezus aan het kruis hing. Het leven na de dood is geen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vanaf nu

Blijf zoeken

Psalm 49 15 Als schapen zet men hen in het graf, de dood zal hen weiden. De oprechten zullen in de morgen over hen heersen, het graf zal hun gestalte doen wegteren, ver van hun woning. (Psalm 49:15) Waarom moeten … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Blijf zoeken

Er is zoveel meer

Psalm 49 13 Toch blijft de mens, in al zijn aanzien, niet bestaan; hij wordt gelijk aan de dieren, die vergaan. 14 Deze weg die zij gaan, is hun dwaasheid; toch scheppen hun nakomelingen behagen in hun woorden. Sela (Psalm … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Er is zoveel meer

Eeuwigheid

Psalm 49 10 Hij zou dan voor altijd verder leven, en het verderf niet zien. 11 Want hij ziet dat wijzen sterven, dat een dwaas en een onverstandige samen omkomen en hun vermogen aan anderen nalaten. 12 Hun diepste gedachte … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Eeuwigheid

Onze houvast

Psalm 49 7 Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom. 8 Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven. 9 De losprijs voor hun leven is immers te … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze houvast

Het hemelse

Psalm 49 4 Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn. 5 Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk, ik zal mijn verborgenheden onthullen bij harpspel. 6 Waarom zou ik bevreesd … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het hemelse

Het is voor iedereen

Psalm 49 1 Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 2 Hoor dit, alle volken, neem het ter ore, alle bewoners van de wereld, 3 zowel eenvoudigen als aanzienlijken, rijk en arm samen. 4 Mijn mond zal … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het is voor iedereen

Onze God

Psalm 48 15 Want deze God is onze God, eeuwig en altijd; Híj zal ons leiden tot de dood toe. (Psalm 48:15) Deze geloofsgetuigenis is er niet een die we religieus kunnen oppakken. Jij hebt jouw god en ik heb … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze God