Author Archives: admin

De blijdschap in God

Psalm 40 17 Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: De HEERE is groot! 18 Ík ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De blijdschap in God

Buurtje plagen?

Psalm 40 15 Laat tezamen beschaamd en rood van schaamte worden wie mij naar het leven staan om dat te vernielen; laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. 16 Laat als loon voor hun smaad … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Buurtje plagen?

God vindt het leuk

Psalm 40 13 Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen; mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen, en ik heb ze niet kunnen overzien. Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart heeft mij verlaten. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God vindt het leuk

De God van het kruis

Psalm 40 12 HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden; laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen. (Psalm 40:12) Het kruis gaat om de genade van God, we verlangen naar Zijn vergeving. En dat is ook waar … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De God van het kruis

Schaamte

Psalm 40 11 Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. (Psalm 40:11) En nog een vers waarin David God … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Schaamte

Praten over rechtvaardigheid

Psalm 40 10 Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen belet ik niet. Ú, HEERE, weet het! (Psalm 40:10) Als we de huidige expressie van het hart van de mens zien, vooral … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Praten over rechtvaardigheid

Wat voor een relatie

Psalm 40 9 Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste. (Psalm 40:9) Als we verliefd zijn dan denken we alleen nog maar aan de ander. En dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Wat voor een relatie

Duurzame relatie

Psalm 40 7 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. 8 Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. (Psalm 40:7-8) … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Duurzame relatie

Geen offer

Psalm 40 7 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. (Psalm 40:7) Natuurlijk brengen wij geen offers meer, maar de vraag die wij onszelf moeten stellen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geen offer

Vertrouwen op God

Psalm 40 5 Welzalig de man die op de HEERE zijn vertrouwen stelt, en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. 6 HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan, en Uw gedachten, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vertrouwen op God