Author Archives: admin

De scheidslijn

Psalm 55 23 Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. 24 Maar U, o God, U zult de mannen van bloed en bedrog doen neerdalen in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De scheidslijn

Post-christelijke moraal

Psalm 55 21 Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem had, hij ontheiligt zijn verbond. 22 Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart wil strijd; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn getrokken zwaarden. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Post-christelijke moraal

Gods rechtvaardig handelen

Psalm 55 20 God zal horen en hen vernederen – Hij, Die van oudsher troont – Sela omdat bij hen geen enkele verandering is en zij God niet vrezen. (Psalm 55:20) Soms moet je een keuze maken als ouder om … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods rechtvaardig handelen

Het leven dat Jezus voor ogen had

Psalm 55 19 Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij, want met velen waren zij tegen mij. (Psalm 55:19) Als we bezig zijn met de reis van het zoeken naar het Koninkrijk van God komen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het leven dat Jezus voor ogen had

Zeuren

Psalm 55 17 Ik echter, ik zal tot God roepen en de HEERE zal mij verlossen. 18 ‘s Avonds, en ‘s morgens, en ‘s middags zal ik klagen en kermen, en Hij zal mijn stem horen. (Psalm 55:17-18) Wat een … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zeuren

Consequenties

Psalm 55 13 Immers, het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben; het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. 14 Maar u bent het, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Consequenties

Opschonen

Psalm 55 10 Verslind hen, Heere, verwar hun taal, want ik zie geweld en onenigheid in de stad. 11 Die omringen haar op haar muren, dag en nacht; onrecht en onheil zijn binnen in haar. 12 Enkel verderf is binnen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Opschonen

Voltooid leven

Psalm 55 5 Mijn hart beeft in mijn binnenste, dodelijke schrik heeft mij overvallen. 6 Vrees en beven komen over mij, huiver bedekt mij. 7 Daarom zeg ik: Och, gaf iemand mij vleugels als van een duif! Ik zou wegvliegen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Voltooid leven

Leren bidden

Psalm 55 1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel. 2 O God, neem mijn gebed ter ore, verberg U niet voor mijn smeken, 3 sla acht op mij en verhoor mij. Ik zwerf rond in mijn klagen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Leren bidden

Vertrouwen op Zijn naam

Psalm 54 8 Ik zal U vrijwillig offers brengen; ik zal Uw Naam loven, HEERE, want hij is goed. 9 Want Hij heeft mij gered uit alle nood; mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien. (Psalm 54:8-9) We … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vertrouwen op Zijn naam