Author Archives: admin

Mij ontbreekt niets

Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. (Psalm 23:1) Als we naar de charismatische gemeenten kijken dan kunnen we ons er vaak niet in vinden omdat ze zo veeleisend zijn tegenover God. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mij ontbreekt niets

De Heere is mijn herder

Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. (Psalm 23:1) Voordat je aan deze psalm begint moet je eerst alles weg gummen van wat je in het verleden over deze psalm hebt gehoord. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De Heere is mijn herder

Kruistocht

Psalm 22 29 Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvolken. 30 Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Kruistocht

Iedereen moet zich bekeren

Psalm 22 28 Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. (Psalm 22:28) Realiseer jij je weleens dat jouw leven een getuigenis mag zijn? … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Iedereen moet zich bekeren

Geestelijke religie

Psalm 22 26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen. 27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geestelijke religie

Roep om hulp

Psalm 22 25 Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd; Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep. (Psalm 22:25) Het grootste probleem van alle … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Roep om hulp

Over God vertellen

Psalm 22 23 Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik U loven. 24 U die de HEERE vreest, loof Hem; alle nakomelingen van Jakob, vereer Hem; wees bevreesd voor Hem, alle nakomelingen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Over God vertellen

Een psalm van geloof

Psalm 22 20 Maar U, HEERE, blijf niet ver weg; mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. 21 Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. 22 Verlos mij uit de muil van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een psalm van geloof

Jezus aan het kruis, ons voorbeeld

Psalm 22 17 Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. 18 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Jezus aan het kruis, ons voorbeeld

De uitdaging aangaan

Psalm 22 13 Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld. 14 Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. 15 Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen; … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De uitdaging aangaan