Author Archives: admin

Herders

1 Petrus 5 1 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: 2 Hoed de kudde van God die bij u is … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off

Nauwelijks zalig?

1 Petrus 4 17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off

Smaad

1 Petrus 4 14 Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Mooie beproevingen

1 Petrus 4 12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off

Genadegave

1 Petrus 4 10 Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. 11 Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off

Liefde

1 Petrus 4 7 En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. 8 Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. 9 Wees … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off

We mogen anders zijn

1 Petrus 4 3 Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. 4 Daarbij bevreemdt het hun … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off

Wapenen tegen het vlees

1 Petrus 4 1 Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde, 2 om nu, in … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off

Grote broer

1 Petrus 3 21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, 22 … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off

Verlangen naar een schoon geweten

1 Petrus 3 21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, 22 … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off