Author Archives: admin

God beproeft

Psalm 11 4 De HEERE is in Zijn heilig paleis, de troon van de HEERE staat in de hemel; Zijn ogen doorzien, Zijn blikken beproeven de mensenkinderen. 5 De HEERE beproeft de rechtvaardige, maar Zijn ziel haat de goddeloze en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Pijlen

Psalm 11 2 Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechten van hart. 3 Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen? … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Hoe kun je dat nu zeggen?

Psalm 11 1 Een psalm van David, voor de koorleider. Ik heb tot de HEERE de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel: Vlucht weg naar uw bergen, als een vogel! (Psalm 11:1) Dit is de praktijk … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Een leven zonder geweld

Psalm 10 15 Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener, eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot U er niets meer van vindt. 16 De HEERE is Koning, eeuwig en altijd; de heidenvolken zijn uit Zijn land … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Jezus leeft vandaag

Psalm 10 11 Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten, Hij heeft Zijn aangezicht verborgen, Hij ziet het in eeuwigheid niet. 12 Sta op, HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet. 13 Waarom lastert de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Het kwaad heeft een naam

Psalm 10 8 Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen, op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige, zijn ogen loeren op de arme. 9 Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plaats, zoals een leeuw in zijn schuilplaats; … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Negatieve overdenking

Psalm 10 5 Zijn wegen bezorgen te allen tijde verdriet. Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich; al zijn tegenstanders blaast hij weg. 6 Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen, want van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Zegen de hebzuchtige niet

Psalm 10 3 Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens; hij zegent de hebzuchtige, hij lastert de HEERE. 4 De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn: Er is geen God! (Psalm 10:3-4) De … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Je mag God missen

Psalm 10 1 HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid? 2 Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben! 3 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Verlangen naar Gods heerschappij

Psalm 9 18 De goddelozen keren terug, naar de hel toe, alle heidenvolken, die God vergeten. 19 Want de arme wordt niet voor altijd vergeten, de hoop van de ellendigen vergaat niet voor eeuwig. 20 Sta op, HEERE, laat de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off