Author Archives: admin

Op God richten

Psalm 51 1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider; 2 toen Doëg, de Edomiet, gekomen was en aan Saul bekendgemaakt en tegen hem gezegd had: David is gekomen in het huis van Achimelech. (Psalm 52:1-2) Dit zouden wij moeten … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Op God richten

Collectieve zegeningen

Psalm 51 20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op. 21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Collectieve zegeningen

Oprecht hart

Psalm 51 19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten. (Psalm 51:19) Voor Israel stond het brengen van offers gelijk aan het komen voor Zijn aangezicht. Offers brengen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht hart

Met lege handen

Psalm 51 18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen. 19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Met lege handen

Geen offers

Psalm 51 18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen. (Psalm 51:18) Het is God nooit gegaan om onze gezangen, Hij is niet op zoek naar een leger vol … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geen offers

Wat God niet wil

Psalm 51 18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen. (Psalm 51:18) David kwam op een punt waar veel christenen vandaag de dag nog niet achter zijn gekomen. Wij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wat God niet wil

Vol lof

Psalm 51 17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen. (Psalm 51:17) Wie geeft jou het recht om God te prijzen, wie geeft jou het recht om christen te zijn? Het is niemand, werkelijk niemand anders … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vol lof

Herstel na het kruis

Psalm 51 16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid. (Psalm 51:16) Een roker krijgt longkanker, de dokter doet er alles aan om diegene weer vrij te krijgen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Herstel na het kruis

Andere mensen leren

Psalm 51 15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren. (Psalm 51:15) Een belangrijk woord in dit vers is “dan”. Het gaat om het gebed hiervoor, zijn verlangen om aan de andere kant … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Andere mensen leren

Het diepere leven

Psalm 51 14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. (Psalm 51:14) Dit is een psalm die we eigenlijk elke dag moeten lezen. Niet omdat het gericht is op de zonde in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het diepere leven