Author Archives: admin

Wees mij genadig

Psalm 9 14 Wees mij genadig, HEERE, zie mijn ellende aan, mij aangedaan door wie mij haten, U Die mij opheft uit de poorten van de dood. 15 Dan zal ik al Uw loffelijke daden vertellen in de poorten van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Zingen voor God

Psalm 9 12 Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont, verkondig onder de volken Zijn daden. 13 Want Hij eist vergelding voor vergoten bloed, Hij denkt daaraan, Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet. (Psalm 9:12-13) Hebben … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Veilige vesting

Psalm 9 10 De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid. 11 Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken. (Psalm 9:10-11) Een … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Gods oordeel

Psalm 9 8 Maar de HEERE zetelt voor eeuwig, Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor het gericht. 9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke wijze rechtspreken. (Psalm 9:8-9) Moses was een rechter, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

De rijdende rechter

Psalm 9 4 Want mijn vijanden zijn teruggedeinsd, zij zijn gestruikeld en van voor Uw aangezicht omgekomen. 5 Want U hebt mijn recht en mijn rechtszaak behartigd, U hebt Zich gezet op de troon, o rechtvaardige Rechter. 6 U hebt … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Simpel God loven

Psalm 9 1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘Dood van de zoon’. 2 Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen. 3 In U zal ik mij verblijden en van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Het zit’m in de naam

Psalm 8 10 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! (Psalm 8:10) Het eerst dat Jezus bidt in het gebed dat Hij ons leert bidden is dat de Naam van God wordt geheiligd. Dit is … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Onze verantwoordelijkheid

Psalm 8 7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, 9 de vogels in de lucht en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Potentie

Psalm 8 6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. (Psalm 8:6) Dit vers kunnen we niet lezen zonder de voorgaande verzen. Want eerst heeft David zich afgevraagd wie of … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Niets

Psalm 8 4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off