Author Archives: admin

Gods bescherming

Psalm 32 6 Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. 7 U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods bescherming

De heilige der aarden

Psalm 32 6 Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. (Psalm 32:6) Wie zijn die heilige, zijn het alleen de bijbelse figuren als … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De heilige der aarden

Zomerse droogte

Psalm 32 3 Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. 4 Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela 5 Mijn zonde maakte ik … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zomerse droogte

Onze nieuwe positie

Psalm 32 1 Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. 2 Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. (Psalm … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze nieuwe positie

Samenwerking

Psalm 31 25 Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt! (Psalm 31:25) Het evangelie is fantastisch nieuws, maar het wordt pas echt mooi als het praktisch wordt in ons leven. Jammer … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Samenwerking

God antwoord de gelovigen

Psalm 31 24 Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de gelovigen, maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt. 25 Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt! (Psalm … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God antwoord de gelovigen

God antwoord

Psalm 31 23 Ik echter zei, in mijn haast: Ik ben afgesneden van voor Uw ogen; maar toch hoorde U mijn luide smeekbeden toen ik tot U riep. (Psalm 31:23) We durven niets meer, we zijn bang dat we iets … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God antwoord

Gods goedertierenheid

Psalm 31 22 Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft wonderen aan mij gedaan, wonderen van Zijn goedertierenheid: Hij bracht mij in een versterkte stad. (Psalm 31:22) Waar komen de wonderen van God vandaan? Er zijn christenen die zeggen dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods goedertierenheid

Voorbereiding

Psalm 31 20 Hoe groot is Uw goed, dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie tot U de toevlucht nemen ten aanschouwen van de mensenkinderen. 21 U verbergt hen in het verborgene van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Voorbereiding

De wereld zal het onderspit delven

Psalm 31 18 HEERE, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep U aan; laat de goddelozen beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf. 19 Laat de leugenlippen verstommen, die hooghartige taal spreken tegen de rechtvaardige, vol hoogmoed en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De wereld zal het onderspit delven