Author Archives: admin

Puberen

Psalm 50 17 Want ú haat de vermaning en werpt Mijn woorden achter u weg. 18 Ziet u een dief, dan loopt u met hem mee; en uw deel is met overspelers. 19 Uw mond gebruikt u voor het kwaad, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Puberen

De trots

Psalm 50 16 Maar tegen de goddeloze zegt God: Hoe durft u over Mijn verordeningen te vertellen en Mijn verbond in uw mond te nemen? (Psalm 50:16) Met andere woorden, ze weten niet waar ze het over hebben. En dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De trots

Wat God wil

Psalm 50 14 Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. 15 Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren. (Psalm 50:14-15) Hoe zou jij je … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wat God wil

Geloften doen

Psalm 50 14 Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. (Psalm 50:14) Iets dat wij ook niet hebben geleerd, een belofte doen aan God. In de bijbel gebeurd het veel meer, mensen die een belofte … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geloften doen

Op eigen benen staan

Psalm 50 11 Ik ken alle vogels van de bergen, het wild van het veld is bij Mij. 12 Als Ik honger had, Ik zou het u niet zeggen; want van Mij is de wereld en al wat zij bevat. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Op eigen benen staan

Meer dan offers

Psalm 50 8 Niet om uw offers zal Ik u straffen, want uw brandoffers houd Ik voortdurend voor ogen. 9 Toch hoef Ik uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooien, 10 want al de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Meer dan offers

God spreekt

Psalm 50 7 Luister, Mijn volk, en Ik zal spreken, Israël, Ik zal onder u getuigen: Ik, God, ben uw God. (Psalm 50:7) Alleen al deze woorden moet ons kippenvel geven. God spreekt, Hij belooft te getuigen. De grote vraag … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God spreekt

Rechtvaardig karakter

Psalm 50 6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter. Sela (Psalm 50:6) Je hoort het wel eens op het nieuws dat men tot de hoogste rechter is door gegaan en dat er geen andere optie meer … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Rechtvaardig karakter

Gunstelingen

Psalm 50 4 Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde, om over Zijn volk recht te spreken: 5 Verzamel Mij Mijn gunstelingen, die een verbond met Mij sluiten door offers. (Psalm 50:4-5) Een moeilijk vers om in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gunstelingen

Getuigen zijn

Psalm 50 1 Een psalm van Asaf. De God der goden, de HEERE, spreekt, en roept de aarde, vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat. 2 Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt God blinkend. 3 Onze God komt en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Getuigen zijn