Category Archives: 19 Psalmen

Dagelijks gebed

Psalm 58 7 O God, breek hun tanden in hun mond; breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, HEERE. 8 Laat hen smelten als water, laat hen wegdrijven; legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgebroken … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Dagelijks gebed

Gulden middenweg

Psalm 58 4 De goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder; de leugenaars dwalen vanaf de moederschoot. 5 Zij hebben vurig vergif, het lijkt op vurig slangengif; zij zijn als een dove adder, die zijn oren dichtstopt, 6 die … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gulden middenweg

Niets goeds

Psalm 58 1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’. 2 Spreekt u werkelijk recht, raad van rechters? Oordeelt u billijk, mensenkinderen? 3 Veeleer bedrijft u onrecht in uw hart; uw handen wegen geweld … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niets goeds

Oprechte woorden

Psalm 57 10 Ik zal U loven onder de volken, Heere; ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën. 11 Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel, Uw trouw tot de wolken. 12 Verhef U boven de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprechte woorden

Mijn hart is bereid

Psalm 57 8 Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen. 9 Ontwaak, mijn eer, ontwaak, luit en harp; ik zal de dageraad doen ontwaken. (Psalm 57:8-9) Verzen van hoop, verzen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mijn hart is bereid

Karma

Psalm 57 7 Zij hebben een net gereedgemaakt voor mijn voeten, mijn ziel werd neergebogen; zij hebben een kuil voor mij gegraven, maar zij zijn er zelf middenin gevallen. Sela (Psalm 57:7) Waar komt het idee van karma vandaan? Het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Karma

Het juiste gebed

Psalm 57 5 Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen, ik lig tussen mensen die verzengen als vuur, mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn, en hun tong een scherp zwaard. 6 Verhef U boven de hemel, o … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het juiste gebed

Plan voltooien

Psalm 57 3 Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal. (Psalm 57:3) De context van dit vers is dat David weet dat hij is geroepen om koning te zijn. Samuel kwam naar … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Plan voltooien

Gods dimensie

Psalm 57 1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’; toen hij voor Saul vluchtte in de grot. 2 Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods dimensie

Geloften nakomen

Psalm 56 13 O God, op mij rusten geloften, aan U gedaan; ik zal ze aan U met dankzegging nakomen. 14 Want U hebt mijn ziel gered van de dood – hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed? – … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geloften nakomen