Category Archives: 19 Psalmen

God die lacht

Psalm 2 4 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. (Psalm 2:4-5) Een kant van God waar we niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Banden verbreken

Psalm 2 1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? 2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: 3 Laten wij Hun … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

De weg die God kent

Psalm 1 6 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. (Psalm 1:6) Het is heel simpel, een rechtvaardige laat God toe in zijn/haar leven. Daarom kent de Heere de weg van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Leeg

Psalm 1 4 Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. 5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. (Psalm 1:4-5) De … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Welzalig

Psalm 1 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2 maar die zijn vreugde vindt in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

De tijd nemen

Romeinen 11 33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! 34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off

Verlangen naar Hem

Romeinen 10 13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (Romeinen 10:13) Wat een God dienen wij. De God die hemel en aarde geschapen heeft. Een ieder die zich tot God richt zal zalig worden. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off

De beloften van God in ons hart

Romeinen 10 8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off

‘maar’ een schepping

Romeinen 9 20 Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt? 21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off

Waarom zouden we anders denken?

Romeinen 8 31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off