Category Archives: 19 Psalmen

Zonder God

Psalm 53 5 Hebben zij dan geen kennis die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen God niet aan. (Psalm 53:5) Het idee dat er een God is, is voor aardig wat mensen niet zo … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zonder God

Goed doen

Psalm 53 4 Ieder van hen heeft zich afgekeerd, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goeddoet, zelfs niet één. (Psalm 53:4) Hoe kan het dat het zover is gekomen? God heeft ons zelf geschapen, is het dan niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Goed doen

Dwaas

Psalm 53 1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider, op Machalath. 2 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand die goeddoet. (Psalm 53:1-2) Hoe zou iemand … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Dwaas

Eeuwig zingen

Psalm 52 11 Ik zal U voor eeuwig loven, om wat U gedaan hebt; ik zal Uw Naam verwachten, want die is voor Uw gunstelingen goed. (Psalm 52:11) Dit kan heel raar klinken voor mensen die God niet hebben leren … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Eeuwig zingen

Bladerrijke olijfboom

Psalm 52 10 Maar ik zal zijn als een bladerrijke olijfboom in het huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwig en altijd. (Psalm 52:10) Denk aan psalm 1, waarin de psalmist een boom beschrijft die vlakbij een rijk … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Bladerrijke olijfboom

Vertrouwen of niet

Psalm 52 8 De rechtvaardigen zullen het zien en ontzag hebben; zij zullen om hem lachen en zeggen: 9 Zie, de man die God niet tot zijn kracht maakte, maar op zijn grote rijkdom vertrouwde; hij was sterk geworden door … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vertrouwen of niet

Het goede doel

Psalm 52 7 Maar God zal u voor altijd afbreken; Hij zal u grijpen en wegrukken uit de tent, ja, u ontwortelen uit het land van de levenden. Sela (Psalm 52:7) Is dit de kwaadaardige God waar men over praat, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het goede doel

vader van de leugens

Psalm 52 4 Uw tong bedenkt enkel schadelijke dingen, als een geslepen scheermes dat bedrieglijk werkt. 5 U hebt het kwaad lief boven het goede, de leugen boven het spreken van recht. Sela 6 U hebt lief alle verslindende woorden … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on vader van de leugens

Moraal

Psalm 52 3 Waarom beroemt u zich op het kwaad, geweldenaar? Gods goedertierenheid duurt toch de hele dag! (Psalm 52:3) Een moeilijk vers om te begrijpen, daarom zijn verschillende vertalingen het ook niet met elkaar eens. In sommige vertalingen is … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Moraal

Op God richten

Psalm 51 1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider; 2 toen Doëg, de Edomiet, gekomen was en aan Saul bekendgemaakt en tegen hem gezegd had: David is gekomen in het huis van Achimelech. (Psalm 52:1-2) Dit zouden wij moeten … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Op God richten