Category Archives: 19 Psalmen

Toekomst staat vast

Psalm 46 11 Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. 12 De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Toekomst staat vast

Betrokken

Psalm 46 9 Kom, zie de daden van de HEERE, Die verwoestingen op de aarde aanricht; 10 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Betrokken

Psalm 46 7 De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg. 8 De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela (Psalm 46:7-8) … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on

God is in ons midden

Psalm 46 4 Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela 5 De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. 6 God is in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God is in ons midden

Een vast burcht

Psalm 46 1 Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 2 God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. 3 Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een vast burcht

Toevlucht

Psalm 46 1 Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 2 God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. (Psalm 46:1-2) Welke plaats neemt God in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Toevlucht

Vorstelijk

Psalm 45 16 Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen. 17 Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen; U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. 18 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vorstelijk

Succes

Psalm 45 16 Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen. 17 Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen; U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. 18 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Succes

Bruid

Psalm 45 14 De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. 15 In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij U gebracht. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Bruid

Toewijding

Psalm 45 11 Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. 12 Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. 13 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Toewijding