Category Archives: 19 Psalmen

De tijd nemen

Romeinen 11 33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! 34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off

Verlangen naar Hem

Romeinen 10 13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (Romeinen 10:13) Wat een God dienen wij. De God die hemel en aarde geschapen heeft. Een ieder die zich tot God richt zal zalig worden. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off

De beloften van God in ons hart

Romeinen 10 8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off

‘maar’ een schepping

Romeinen 9 20 Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt? 21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off

Waarom zouden we anders denken?

Romeinen 8 31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off

Gods mening

Romeinen 1 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off

Op oorlogspad

Efeze 4 7 Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. 8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 49 Efeze | Comments Off

Broederlijke liefde

1 Johannes 2 9 Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. 10 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 62 1 Johannes | Comments Off

De Vader laat ons niet alleen

Johannes 8 26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek Ik tot de wereld. 27 Zij begrepen niet dat Hij tegen hen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 43 Johannes | Comments Off

Intimiteit met de Vader

Johannes 7 53 En ieder ging naar zijn huis. 1 Jezus echter ging naar de Olijfberg. 2 En ‘s morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 40 Matheus, 43 Johannes | Comments Off