Category Archives: 19 Psalmen

Niets doen

Psalm 41 11 Maar U, HEERE, wees mij genadig, en laat mij opstaan, zodat ik het hun vergeld. 12 Hierdoor weet ik dat U mij genegen bent: dat mijn vijand over mij niet zal juichen. (Psalm 41:11-12) Deze verzen laten … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niets doen

Oprecht gebed

Psalm 41 6 Mijn vijanden spreken kwaad over mij en zeggen: Wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? 7 Als een van hen naar mij komt kijken, spreekt hij valse dingen en zijn hart brengt onrecht bijeen; gaat hij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht gebed

Vrome schuld

Psalm 41 5 Ik zei: HEERE, wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd. (Psalm 41:5) Als reformatorische christenen hebben we vaak onze mond vol van het idee dat wij heel slecht zijn. En hoe slechter … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vrome schuld

Wat zal je oogsten?

Psalm 41 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden. 3 De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Wat zal je oogsten?

De blijdschap in God

Psalm 40 17 Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: De HEERE is groot! 18 Ík ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De blijdschap in God

Buurtje plagen?

Psalm 40 15 Laat tezamen beschaamd en rood van schaamte worden wie mij naar het leven staan om dat te vernielen; laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. 16 Laat als loon voor hun smaad … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Buurtje plagen?

God vindt het leuk

Psalm 40 13 Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen; mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen, en ik heb ze niet kunnen overzien. Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart heeft mij verlaten. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God vindt het leuk

De God van het kruis

Psalm 40 12 HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden; laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen. (Psalm 40:12) Het kruis gaat om de genade van God, we verlangen naar Zijn vergeving. En dat is ook waar … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De God van het kruis

Schaamte

Psalm 40 11 Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. (Psalm 40:11) En nog een vers waarin David God … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Schaamte

Praten over rechtvaardigheid

Psalm 40 10 Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen belet ik niet. Ú, HEERE, weet het! (Psalm 40:10) Als we de huidige expressie van het hart van de mens zien, vooral … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Praten over rechtvaardigheid