Category Archives: 19 Psalmen

Wie is God, behalve de HEERE?

Psalm 18 32 Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God? (Psalm 18:32) Lees dit vers een aantal keer en vraag jezelf af wat dit betekent voor jou. Als de eerste gedacht die … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie is God, behalve de HEERE?

Ik vermag alle dingen

Psalm 18 29 Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren. 30 Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. 31 Gods weg is volmaakt, het woord … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Ik vermag alle dingen

Oprecht is oprecht

Psalm 18 26 Tegenover de goedertierene toont U Zich goedertieren, tegenover de oprechte man oprecht. 27 Tegenover de reine toont U Zich rein, maar tegenover de slinkse toont U Zich een Strijder. 28 Want Ú verlost het ellendige volk, maar … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht is oprecht

Ben ik even goed bezig

Psalm 18 21 De HEERE vergold mij naar mijn gerechtigheid; Hij gaf mij loon naar de reinheid van mijn handen. 22 Want ik heb mij aan de wegen van de HEERE gehouden, ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Ben ik even goed bezig

Intieme tekst

Psalm 18 17 Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote wateren. 18 Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haatten, omdat zij machtiger waren dan ik. 19 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Intieme tekst

Natuurgeweld

Psalm 18 12 Hij maakte duisternis tot Zijn schuilplaats, om Hem heen was Zijn tent: duistere wateren, donkere wolken. 13 Door de lichtglans, die vóór Hem was, dreven Zijn wolken weg. Hagel en vurige kolen! 14 De HEERE deed het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Natuurgeweld

Een draak

Psalm 18 9 Rook steeg op uit Zijn neus en vuur uit Zijn mond verteerde. Kolen werden daardoor aangestoken. 10 Hij boog de hemel en daalde neer, een donkere wolk was onder Zijn voeten. 11 Hij reed op een cherub … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een draak

Geborgen in God

Psalm 18 7 In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren. 8 Toen daverde en beefde de aarde, de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geborgen in God

Hoop in hopeloosheid

Psalm 18 4 Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. 5 Banden van de dood hadden mij omvangen, beken van verderf joegen mij angst aan. 6 Banden van het graf omringden mij, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hoop in hopeloosheid

Hartelijke liefde

Psalm 18 2 Hij zei: Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. 3 De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hartelijke liefde