Category Archives: 19 Psalmen

Gemeenschap

Psalm 54 6 Zie, God is mijn Helper, de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen. 7 Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden; breng hen om vanwege Uw trouw. (Psalm 54:6-7) In Nederland is het niet meer zo … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gemeenschap

Bidden om Zijn recht

Psalm 54 3 O God, verlos mij door Uw Naam, verschaf mij recht door Uw macht. 4 O God, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter ore. 5 Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Bidden om Zijn recht

Verlossing uit relatie

Psalm 54 3 O God, verlos mij door Uw Naam, verschaf mij recht door Uw macht. 4 O God, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter ore. 5 Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlossing uit relatie

Vijandelijk gebied

Psalm 54 1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel; 2 toen de Zifieten gekomen waren en tegen Saul gezegd hadden: Verbergt David zich niet bij ons? (Psalm 54:1-2) We wanen ons veilig in Nederland, alsof wij niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vijandelijk gebied

Volkomen wonder

Psalm 53 7 Och, dat Israëls volkomen verlossing uit Sion kwam! Wanneer God de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn. (Psalm 53:7) Als we dit gebed lezen dan moeten we 1 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Volkomen wonder

Karma

Psalm 53 6 Daar zijn zij door angst bevangen, maar er was niets angstwekkends; want God heeft de beenderen van uw belagers verstrooid. U hebt hen te schande gemaakt, omdat God hen heeft verworpen. (Psalm 53:6) Denk aan het verhaal … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Karma

Zonder God

Psalm 53 5 Hebben zij dan geen kennis die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen God niet aan. (Psalm 53:5) Het idee dat er een God is, is voor aardig wat mensen niet zo … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zonder God

Goed doen

Psalm 53 4 Ieder van hen heeft zich afgekeerd, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goeddoet, zelfs niet één. (Psalm 53:4) Hoe kan het dat het zover is gekomen? God heeft ons zelf geschapen, is het dan niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Goed doen

Dwaas

Psalm 53 1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider, op Machalath. 2 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand die goeddoet. (Psalm 53:1-2) Hoe zou iemand … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Dwaas

Eeuwig zingen

Psalm 52 11 Ik zal U voor eeuwig loven, om wat U gedaan hebt; ik zal Uw Naam verwachten, want die is voor Uw gunstelingen goed. (Psalm 52:11) Dit kan heel raar klinken voor mensen die God niet hebben leren … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Eeuwig zingen