Category Archives: 19 Psalmen

Vorstelijk

Psalm 45 16 Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen. 17 Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen; U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. 18 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vorstelijk

Succes

Psalm 45 16 Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen. 17 Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen; U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. 18 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Succes

Bruid

Psalm 45 14 De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. 15 In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij U gebracht. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Bruid

Toewijding

Psalm 45 11 Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. 12 Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. 13 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Toewijding

Een aanwezigheid

Psalm 45 9 Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar men U verblijdt. 10 Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een aanwezigheid

Koning Jezus

Psalm 45 9 Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar men U verblijdt. 10 Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Koning Jezus

God maakt keuzes

Psalm 45 8 U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. (Psalm 45:8) God maakt ook keuzes, het is niet allemaal voorgeprogrammeerd zoals veel christenen het graag willen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God maakt keuzes

What’s in the name

Psalm 45 8 U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. (Psalm 45:8) Het staat er letterlijk, de koning wordt hier een god genoemd. En waarschijnlijk gaat dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on What’s in the name

De troon van God

Psalm 45 7 Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. (Psalm 45:7) Het gaat in het koninkrijk van God niet om een naam die wij maken. Jezus heeft het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De troon van God

Gods heerlijkheid in jou

Psalm 45 4 Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie. 5 Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid; Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods heerlijkheid in jou