Category Archives: 19 Psalmen

Waarom bidt je?

Psalm 61 8 Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht. Beschik goedertierenheid en trouw, dat die hem beschermen. 9 Dan zal ik voor Uw Naam voor eeuwig psalmen zingen om mijn geloften na te komen, dag aan dag. (Psalm 61:8-9) … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Waarom bidt je?

Niet voor eigen gewin

Psalm 61 6 Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord; U hebt mij de erfenis gegeven van wie Uw Naam vrezen. 7 U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning, zijn jaren duren voort als van generatie … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niet voor eigen gewin

Zijn heerlijkheid zien

Psalm 61 6 Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord; U hebt mij de erfenis gegeven van wie Uw Naam vrezen. 7 U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning, zijn jaren duren voort als van generatie … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zijn heerlijkheid zien

Echte vleugels

Psalm 61 1 Een psalm van David, voor de koorleider, met een snaarinstrument. 2 O God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed. 3 Van het einde van het land roep ik tot U, nu mijn hart bezwijkt; … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Echte vleugels

De hoogste bergen

Psalm 61 1 Een psalm van David, voor de koorleider, met een snaarinstrument. 2 O God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed. 3 Van het einde van het land roep ik tot U, nu mijn hart bezwijkt; … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De hoogste bergen

Intiem moment

Psalm 60 11 Wie zal mij brengen in een versterkte stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? 12 Zult U het niet zijn, o God, Die ons verstoten had en niet met onze legers uittrok, o God? 13 Geef … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Intiem moment

Gods woord staat vast

Psalm 60 8 God heeft gesproken in Zijn heiligdom, daarom zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem verdelen, het dal van Sukkoth zal ik opmeten. 9 Gilead is van mij, Manasse is van mij, Efraïm de bescherming voor mijn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods woord staat vast

De banier

Psalm 60 6 Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen, om die op te heffen als teken van de waarheid, Sela 7 opdat Uw beminden gered worden. Verlos door Uw rechterhand en antwoord ons. (Psalm 60:6-7) … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on De banier

De werkelijkheid

Psalm 60 1 Een gouden kleinood van David, ter onderwijzing, voor de koorleider, op ‘De lelie van de getuigenis’; 2 toen hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba, en Joab terugkwam en de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De werkelijkheid

Het verschil

Psalm 59 15 Laat hen dan tegen de avond terugkeren, laat hen grommen als honden en de stad rondtrekken. 16 Laat hen zelf rondzwerven op zoek naar voedsel, laat hen overnachten, al zijn zij niet verzadigd. 17 Ik echter zal … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het verschil