Category Archives: 19 Psalmen

Gods woord staat vast

Psalm 56 11 In God prijs ik het woord, in de HEERE prijs ik het woord. 12 Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen? (Psalm 56:11-12) Wat is jouw woord waard? Als jij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods woord staat vast

God voelt

Psalm 56 9 Ú hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register? 10 Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen, op de dag dat ik roep. Dit weet ik: dat God met mij is. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God voelt

Strijd

Psalm 56 6 De hele dag verdraaien zij mijn woorden; al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. 7 Zij scholen samen, zij verbergen zich; zij letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven. 8 Zouden zij bij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Strijd

Geloven

Psalm 56 4 Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U. 5 In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?v (Psalm 56:4-5) Deze woorden moeten we … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geloven

Veilig?

Psalm 56 1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Duif op verre eiken’ toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gath. 2 Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken; de hele dag onderdrukt … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Veilig?

De scheidslijn

Psalm 55 23 Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. 24 Maar U, o God, U zult de mannen van bloed en bedrog doen neerdalen in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De scheidslijn

Post-christelijke moraal

Psalm 55 21 Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem had, hij ontheiligt zijn verbond. 22 Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart wil strijd; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn getrokken zwaarden. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Post-christelijke moraal

Gods rechtvaardig handelen

Psalm 55 20 God zal horen en hen vernederen – Hij, Die van oudsher troont – Sela omdat bij hen geen enkele verandering is en zij God niet vrezen. (Psalm 55:20) Soms moet je een keuze maken als ouder om … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods rechtvaardig handelen

Het leven dat Jezus voor ogen had

Psalm 55 19 Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij, want met velen waren zij tegen mij. (Psalm 55:19) Als we bezig zijn met de reis van het zoeken naar het Koninkrijk van God komen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het leven dat Jezus voor ogen had

Zeuren

Psalm 55 17 Ik echter, ik zal tot God roepen en de HEERE zal mij verlossen. 18 ‘s Avonds, en ‘s morgens, en ‘s middags zal ik klagen en kermen, en Hij zal mijn stem horen. (Psalm 55:17-18) Wat een … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zeuren