Category Archives: 19 Psalmen

Nieuw lied

Psalm 18 1 Voor de koorleider, een psalm van de dienaar van de HEERE, van David, die de woorden van dit lied tot de HEERE gesproken heeft, op de dag waarop de HEERE hem gered had uit de hand van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Nieuw lied

Een bekrompen leven

Psalm 17 13 Sta op, HEERE, treed hem tegemoet, vel hem neer; bevrijd mijn ziel met Uw zwaard van de goddeloze, 14 bevrijd mij met Uw hand van de mannen, HEERE, van de mannen van de wereld, die hun deel … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een bekrompen leven

Het vetrandje

Psalm 17 10 Met hun vet hebben zij hun hart afgesloten, met hun mond hebben zij trotse taal gesproken. 11 Zij omringen nu onze schreden, zij loeren op ons, door zich ter aarde neer te buigen. 12 Hij is als … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het vetrandje

Toon ons

Psalm 17 7 Toon de wonderen van Uw goedertierenheid, U, Die hen verlost die tot U de toevlucht nemen, van hen die tegen Uw rechterhand opstaan. (Psalm 17:7) Durven we dit uit volle borst mee te zingen tijdens de kerkdienst? Want … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Toon ons

God verhoort

<a class=”scripture” onclick=”goscripture(‘psalmen 17’);” href=”#”>Psalm 17</a> 6 Ík roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; neig Uw oor tot mij, luister naar mijn woorden. (Psalm 17:6) Er moet maar 1 reden zijn waarom we bidden. Niet omdat we wat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God verhoort

De voetsporen van Jezus

Psalm 17 4 Wat de daden van de mens betreft, ík ben overeenkomstig het woord van Uw lippen op mijn hoede geweest voor de paden van de gewelddadige. 5 Ik hield mijn schreden in Uw sporen, zodat mijn voetstappen niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De voetsporen van Jezus

Wandelen in Zijn voetsporen

Psalm 17 4 Wat de daden van de mens betreft, ík ben overeenkomstig het woord van Uw lippen op mijn hoede geweest voor de paden van de gewelddadige. 5 Ik hield mijn schreden in Uw sporen, zodat mijn voetstappen niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wandelen in Zijn voetsporen

Getoetst

Psalm 17 2 Laat van Uw aangezicht mijn recht uitgaan, laat Uw ogen zien wat billijk is. 3 U hebt mijn hart beproefd, het ‘s nachts doorzocht, U hebt mij getoetst, U vindt niets. Wat ik ook moge denken, het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Getoetst

Oprecht gebed

Psalm 17 1 Een gebed van David. HEERE, luister naar mijn rechtvaardige zaak, sla acht op mijn roepen, neem mijn gebed ter ore, met onbedrieglijke lippen gesproken. (Psalm 17:1) Bij mensen lukt het soms om met een gladde praat iets … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht gebed

Het pad van het leven

Psalm 16 11 U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd. (Psalm 16:11) Als we als kind met onze ouders een uitje maken weten we niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het pad van het leven