Category Archives: 19 Psalmen

Oprecht hart

Psalm 36 11 Strek Uw goedertierenheid uit over wie U kennen, en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart. 12 Laat de voet van de hoogmoedigen niet over mij heen komen, laat de hand van de goddelozen mij niet doen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht hart

Het echte leven

Psalm 36 10 Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht. (Psalm 36:10) De medische term voor ‘leven’ is waarschijnlijk iets wat zich voort kan planten, zichzelf kan ontwikkelen en zichzelf kan … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het echte leven

Kostbare goedertierenheid

Psalm 36 7 Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, Uw oordelen zijn als de grote watervloed; mensen en dieren verlost U, HEERE. 8 Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Kostbare goedertierenheid

God is goed

Psalm 36 6 HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw trouw tot de wolken. (Psalm 36:6) Ook wij moeten hier zo van doordrongen raken dat het elk onderdeel van ons leven bepaald. Dit vers is niet zomaar een … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God is goed

Ons hart

Psalm 36 4 De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog; hij laat na verstandig te handelen en goed te doen. 5 Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht; hij gaat op een weg staan die niet goed is, het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Ons hart

In jouw hart

Psalm 36 1 Een psalm van David, de dienaar van de HEERE, voor de koorleider. 2 De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart: ontzag voor God staat hem niet voor ogen. 3 Want hij vleit zichzelf in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on In jouw hart

Als een koning

Psalm 35 26 Laat beschaamd en tezamen rood van schaamte worden wie zich over mijn onheil verblijden; laat met schaamte en schande bekleed worden wie zich tegen mij verheffen. 27 Laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vinden in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Als een koning

Oprecht vertrouwen op God

Psalm 35 22 U hebt het gezien, HEERE, zwijg niet; Heere, blijf niet ver van mij. 23 Ontwaak en word wakker om mij recht te doen; mijn God en Heere, om mijn rechtszaak te voeren. 24 Doe mij recht naar … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht vertrouwen op God

Onze motivatie

Psalm 35 19 Laat over mij zich niet verblijden wie om valse redenen mijn vijand zijn, en laat niet heimelijk knipogen wie mij zonder reden haten. 20 Want over vrede spreken zij niet, maar tegen de stillen in den lande … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze motivatie

Een relatie

Psalm 35 18 Dan zal ik U loven in de grote gemeente, onder machtig veel volk zal ik U prijzen. (Psalm 35:18) Hoe meer je de psalmen leest, hoe meer het duidelijk moet worden dat David een leven had met … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een relatie