Category Archives: 19 Psalmen

Het doel van christen zijn

Psalm 27 4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het doel van christen zijn

Zijn aanwezigheid

Psalm 27 4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zijn aanwezigheid

Kijk niet naar je problemen

Psalm 27 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? 2 Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Kijk niet naar je problemen

Je hoeft niet bang te zijn

Psalm 27 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? (Psalm 27:1) Logisch toch? De Heere is mijn licht … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Je hoeft niet bang te zijn

Heel anders

Psalm 26 9 Neem mijn ziel niet weg met de zondaars, noch mijn leven met de mannen van bloed. 10 In hun handen is schandelijk gedrag, hun rechterhand is vol geschenken. 11 Ik echter, ik ga mijn weg in mijn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Heel anders

Gek doen

Psalm 26 6 Ik was mijn handen in onschuld; ik ga rondom Uw altaar, HEERE, 7 om een loflied te doen horen en al Uw wonderen te vertellen. 8 HEERE, ik heb lief het huis waar U woont en de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gek doen

Wat houd je voor ogen

Psalm 26 3 Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in Uw waarheid. 4 Ik zit niet bij valsaards, met huichelaars ga ik niet om. 5 Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet. (Psalm … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wat houd je voor ogen

Toets mijn leven

Psalm 26 2 Beproef mij, HEERE, ja, stel mij op de proef, toets mijn nieren en mijn hart. (Psalm 26:2) Je moet wel heel zeker zijn van je zaak als je God vraagt om je op de proef te stellen. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Toets mijn leven

Rechtvaardig wandelen

Psalm 26 1 Een psalm van David. Doe mij recht, HEERE, want ík ga mijn weg in mijn oprechtheid. Op de HEERE vertrouw ik, ik zal niet wankelen. (Psalm 26:1) We moeten de discussie over zonden eens loslaten, het kruis … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Rechtvaardig wandelen

De gemeente en ik

Psalm 25 22 O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. (Psalm 25:22) De hele psalm was een persoonlijk gebed van David over zijn eigen leven. Hij had God nodig in dit leven. Hij had zijn hele leven in de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De gemeente en ik