Category Archives: 43 Johannes

Nutteloos leven

Romeinen 3 9 Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn,10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,11 er is niemand … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on Nutteloos leven

Waarheid en onrechtvaardigheid

Romeinen 1 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | 2 Comments

Geestelijk bidden

Efeze 6 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Efeze 6:18) We worden door Paulus klaargestoomd om geestelijk sterk in ons … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 49 Efeze | Comments Off on Geestelijk bidden

Geestelijk geboren

Efeze 6 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het … Continue reading

Posted in 42 Lukas, 43 Johannes, 49 Efeze | Comments Off on Geestelijk geboren

Verlossing

Jakobus 5 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig … Continue reading

Posted in 23 Jesaja, 43 Johannes, 59 Jakobus | Comments Off on Verlossing

Groeien in liefde

1 Johannes 4 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 49 Efeze, 62 1 Johannes | Comments Off on Groeien in liefde

In het licht wandelen

1 Johannes 1 5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap … Continue reading

Posted in 23 Jesaja, 43 Johannes | Comments Off on In het licht wandelen

Handtekening

Johannes 21 23 Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 62 1 Johannes | Comments Off on Handtekening

Waar het om gaat

Johannes 21 20 En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus liefhad, die ook tijdens het avondmaal tegen Zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die U verraden zal? 21 Toen … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Waar het om gaat

Vergeven en vergeten

Johannes 21 17 Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Vergeven en vergeten