Category Archives: 44 Handelingen

De kapitein op de boot

Handelingen 27 33 En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen en hij zei: Het is vandaag de veertiende dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on De kapitein op de boot

De kerk als veilige haven

Handelingen 27 27 Toen nu de veertiende nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dichter bij hen kwam. 28 En zij wierpen het … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on De kerk als veilige haven

Een boodschap van God

Handelingen 27 21 En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Een boodschap van God

Gods aanwezigheid zichtbaar

Handelingen 27 21 En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Gods aanwezigheid zichtbaar

Zekerheid

Handelingen 27 14 Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind, die Euroklydon genoemd wordt. 15 En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Zekerheid

Geestelijk kijken

Handelingen 27 9 En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen 10 en zei tegen hen: Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Geestelijk kijken

Eindelijk op weg

Handelingen 27 1 En toen besloten was dat wij naar Italië zouden varen, gaven zij Paulus en enkele andere gevangenen over aan een hoofdman over honderd, van wie de naam Julius was, van de keizerlijke afdeling. 2 En omdat wij … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Eindelijk op weg

Voor iedereen

Handelingen 26 28 En Agrippa zei tegen Paulus: U overtuigt mij bijna om christen te worden! 29 En Paulus zei: Ik zou van God wel wensen dat, én bijna én geheel, niet alleen u maar ook allen die vandaag naar … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Voor iedereen

Wij zijn gek

Handelingen 26 24 En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem: U bent buiten zinnen, Paulus! Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen! 25 Maar hij zei: Ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus, … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Wij zijn gek

De hulp van God

Handelingen 26 21 Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen, 22 maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on De hulp van God