Category Archives: 45 Romeinen

Eensgezindheid

Romeinen 15 5 En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, 6 opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Eensgezindheid

Hoe moeten we Gods woord lezen?

Romeinen 15 4 Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. (Romeinen 15:4) Een vers dat ons naar een oprecht geloof … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Hoe moeten we Gods woord lezen?

Andermans zwakheden

Romeinen 15 1 Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. 2 Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. 3 Want … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Andermans zwakheden

Een andere standaard

Romeinen 14 22 Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. 23 Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Een andere standaard

De opbouw van de gemeente

Romeinen 14 19 Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. 20 Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on De opbouw van de gemeente

Het evangelie zwart maken

Romeinen 14 16 Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. 17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. 18 Want wie Christus … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Het evangelie zwart maken

Leer mij naar uw wil te handelen

Romeinen 14 13 Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. 14 Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Leer mij naar uw wil te handelen

Oordeel niet

Romeinen 14 10 U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. 11 Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Oordeel niet

Eeuwige heerschappij

Romeinen 14 7 Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. 8 Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Eeuwige heerschappij

Vissenkom

Romeinen 14 7 Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. 8 Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Vissenkom