Category Archives: 46 1 Korinthe

Leven door de Geest

Romeinen 8:1-11 8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. (Romeinen 8:8) Zoals ik gisteren al de woorden van Jezus aanhaalde, we moeten opnieuw geboren worden. Niets van wat we bij de natuurlijk geboorte hebben meegekregen … Continue reading

Posted in 45 Romeinen, 46 1 Korinthe | Comments Off on Leven door de Geest

Passie

Openbaring 11 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij  de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Korinthe 15:52) Sommige mensen verzamelen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, 46 1 Korinthe, 66 Openbaring | Comments Off on Passie

Pergamum (2)

Openbaring 2:12-17 14 Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht … Continue reading

Posted in 46 1 Korinthe, 66 Openbaring | Comments Off on Pergamum (2)

Het lichaam van Christus

1 Korinthe 12:12-30 12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. (1 Korinthe 12:12) Dit gedeelte gaat over … Continue reading

Posted in 46 1 Korinthe | 3 Comments

De geestelijke gaven

1 Korinthe 13 8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – (1 Korinthe 13:8) Het gaat in de bijbel nooit om interpretatie. De bijbel is niet te interpreteren, want als we het proberen uit … Continue reading

Posted in 46 1 Korinthe | Comments Off on De geestelijke gaven

Gods liefde is een werkwoord

1 Johannes 4:17-21 God is liefde (1 Johannes 4:16) Je hoort wel eens de uitspraak “liefde is een werkwoord”. En dat klopt ook, liefde is een werkwoord en toch ben ik van mening dat de meeste mensen het niet als … Continue reading

Posted in 46 1 Korinthe, 62 1 Johannes | Comments Off on Gods liefde is een werkwoord

De kerk en Israel

Malachi 1:6-14 6 Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij.  (1 Korinthe 10:6) Paulus waarschuwt ons in dit vers om niet als Israel te zijn. Het oude testament staat vol met voorbeelden in … Continue reading

Posted in 39 Maleachi, 46 1 Korinthe | Comments Off on De kerk en Israel

God is betrokken

1 Samuel 25 In dit hoofdstuk kunnen we lezen dat David een misser maakt. Hij staat op het punt om Nabal (=dwaas) te vermoorden omdat hij geen eten wil geven. In zijn woede maakt David de belofte dat hij niemand … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel, 19 Psalmen, 46 1 Korinthe | Comments Off on God is betrokken

Waarom David?

1 Korinthe 1:26-31 Saul was gekozen door God in Zijn boosheid. (Hosea 13:11) Maar waarom David? David is niet zomaar een koning, David was een grote link in het werk van God op deze aarde. De belofte die God al … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel, 10 2 Samuel, 46 1 Korinthe | Comments Off on Waarom David?

Er vol voor gaan

2 Timotheus 4:6-8: “6 Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. 7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 8 Nu wacht mij de krans van de … Continue reading

Posted in 46 1 Korinthe, 55 2 Timotheus | Comments Off on Er vol voor gaan