Category Archives: 51 Kollosenzen

Niet wettisch

Kolossenzen 2:16-23 16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. (Kolossenzen 2:16) Mogen we nu wel of niet op zondag tv kijken, mogen we nu wel of niet … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Niet wettisch

Hoe hebben we de overwinning

Kolossenzen 2:6-15 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Hoe hebben we de overwinning

Christus in u

Kolossenzen 2:6-15 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. (Kolossenzen 2:9,10) Twee dagen geleden heb ik het … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Christus in u

Welke weg volgen?

Kolossenzen 2:6-12 6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. (Kolossenzen 2:6) Soms vragen we ons af welke weg God met ons wil gaan. Het lijkt moeilijk om de stem van God te horen, … Continue reading

Posted in 45 Romeinen, 51 Kollosenzen | Comments Off on Welke weg volgen?

Trots maakt dom

Kolossenzen 2:1-5 2 Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, 3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. (Kolossenzen … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Trots maakt dom

Met Jezus lijden

Kolossenzen 1:24-29 24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, (Kolossenzen 1:24) Paulus is doelgericht bezig, gericht … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Met Jezus lijden

Wie zijn wij?

Kolossenzen 1:21-23 21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, (Kolossenzen 1:21-23) Nadat Paulus in een lofzang Jezus heeft uitgelegd, is het nu aan ons om te weten wie … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Wie zijn wij?

Wie is Jezus?

Kolossenzen 1:15-20 15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: (Kolossenzen 1:15) Eergisteren heb ik deze tekst besproken om te laten zien dat aanbidding om woorden gaat. Onze kennis bepaalt ons leven, wij handelen uit wat … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Wie is Jezus?

Het woord echt aannemen

Kolossenzen 1:1-20 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. (Kolossenzen 1:13,14) Er was een moment in … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Het woord echt aannemen

De glans van aanbidding

Kolossenzen 1:15-20 15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: (Kolossenzen 1:15) Er zit een glans aan aanbidding die snel kan verdwijnen als ons hart vertroebeld. Die glans is de kennis van Jezus. Een goed aanbiddingslied … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on De glans van aanbidding