Category Archives: 54 1 Timotheus

Een beetje wijn

1 Timotheus 5 23 Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen. 24 Van sommige mensen zijn de zonden overduidelijk en gaan die aan hun veroordeling vooraf. Bij anderen komen … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Een beetje wijn

Geestelijke uitwisseling

1 Timotheus 5 22 Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein. (1 Timotheus 5:22) Als we bij de vorige overdenking nog niet overtuigd waren van de geestelijke werkelijkheid, dan moet dit … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Geestelijke uitwisseling

De geestelijke werkelijkheid

1 Timotheus 5 21 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen. (1 Timotheus 5:21) Hoe klinkt … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on De geestelijke werkelijkheid

Dat is zeker weten

1 Timotheus 5 21 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen. (1 Timotheus 5:21) Dit is … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Dat is zeker weten

Waarderen

1 Timotheus 5 17 Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, vooral diegenen die arbeiden in het Woord en in de leer. 18 Want de Schrift zegt: Een dorsende os mag u niet muilkorven, en: De … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Waarderen

Het geloof

1 Timotheus 5 16 Als een gelovige man of gelovige vrouw weduwen in de familie heeft, laten zij die bijstaan en laat de gemeente daarmee niet belast worden, opdat die hulp kan geven aan hen die werkelijk weduwen zijn. (1 Timotheus … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Het geloof

Een mooie taak

1 Timotheus 5 13 En zo leren zij meteen ook om doelloos overal langs de huizen te gaan. En zij zijn niet alleen doelloos bezig, maar zij zijn ook praatziek, en zij bemoeien zich met zaken die hun niet aangaan, … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Een mooie taak

Non

1 Timotheus 5 9 Een weduwe mag gekozen worden als zij niet jonger is dan zestig jaar en de vrouw van één man is geweest, 10 een goed getuigenis heeft wat betreft goede werken: of zij kinderen heeft opgevoed, of … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Non

Wegcijferen

1 Timotheus 5 5 Zij nu die werkelijk weduwe is, en alleen is overgebleven, hoopt op God, en volhardt in smekingen en gebeden, nacht en dag. 6 Maar zij die haar lusten volgt, is levend dood. 7 Beveel ook dit, … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Wegcijferen

Een perfecte positie

1 Timotheus 5 5 Zij nu die werkelijk weduwe is, en alleen is overgebleven, hoopt op God, en volhardt in smekingen en gebeden, nacht en dag. (1 Timotheus 5:5) Hoe lezen wij deze woorden? Het gaat hier over vrouwen die helemaal … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Een perfecte positie