Category Archives: 55 2 Timotheus

Navolging

2 Timotheus 3 10 Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, 11 in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Jannes en Jambres

2 Timotheus 3 8 Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk. 9 Maar zij zullen … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

De bron van het moraal

2 Timotheus 3 5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. 6 Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Moeilijke tijd

2 Timotheus 3 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Een echte keuze

2 Timotheus 2 24 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. 25 Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Echte bevrijding

2 Timotheus 2 22 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. 23 En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen, in het besef … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Participatie religie

2 Timotheus 2 20 Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. 21 Als iemand zich dan hiervan reinigt, … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Wie is de baas?

2 Timotheus 2 19 Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid. (2 Timotheus 2:19) Paulus … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Inhoudsloze praat

2 Timotheus 2 16 Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. 17 En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder hen bevinden zich Hymeneüs en Filetus. 18 Zij zijn van … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off

Ijverig

2 Timotheus 2 15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt. (2 Timotheus 2:15) Lees deze zin 10 keer en dat … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off