Category Archives: 58 Hebreeen

De Conclusie van Hebreeen

Hebreeen 13:18-25 24 Groet al uw leiders en alle heiligen. De gelovigen uit Italië laten u groeten. 25 Genade zij met u allen. (Hebreeen 13:18-25) Het einde van Hebreeen spreekt voor zichzelf. De schrijver verlangt er naar om deze mensen te … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on De Conclusie van Hebreeen

Het goede toewensen

Hebreeen 13:20-22 22 Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van bemoediging, ook al heb ik u maar beknopt geschreven. (Hebreeen 13:22) Na al de woorden die de schrijver heeft geschreven kunnen wij zijn … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Het goede toewensen

Buiten de poorten van Jeruzalem

Hebrews 13:9-16 9 Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; we doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. 10 Wij hebben … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Buiten de poorten van Jeruzalem

Leiders

Hebreeen 13:7,8,17 17 Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Leiders

De goede herder?

Hebreeen 13:5-6 Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, (Psalm 23:1,2) We kunnen psalm 23 zo mooi meezingen, maar ik denk dat we ons … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 58 Hebreeen | Comments Off on De goede herder?

De laatste regels

Hebreeen 13:1-6 1 Houd de onderlinge liefde in stand (Hebreeen 13:1) Aan het einde van deze sterke brief waarin de schrijver ons overhaalt om het werk van Jezus serieus te nemen, laat hij zien waarin dit kan. Kleine details in … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on De laatste regels

Schudden (2)

Hebreeen 12:25-29 27 Met dat ‘nog eenmaal’ wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. (Hebreeen 12:27) Soms houden we een grote schoonmaak, alles wat we gespaard hebben waarvan we dachten dat we … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Schudden (2)

Schudden

Hebreeen 12:25-29 51 Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. 52 Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, 58 Hebreeen | Comments Off on Schudden

Hemels Jeruzalem

Hebreeen 12:18-29 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Hemels Jeruzalem

Ezau en het eerst geboorte recht

Hebreeen 12:14-17 16 en dat niemand overspel pleegt of het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. (Hebreeen 12:16) Wat deed Ezau verkeerd? Waarom is het zo’n grote zonde om het eerst geboorte … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Ezau en het eerst geboorte recht