Category Archives: 60 1 Petrus

Wapenen tegen het vlees

1 Petrus 4 1 Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde, 2 om nu, in … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Wapenen tegen het vlees

Grote broer

1 Petrus 3 21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, 22 … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Grote broer

Verlangen naar een schoon geweten

1 Petrus 3 21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, 22 … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Verlangen naar een schoon geweten

Een rechtvaardige ark

1 Petrus 3 18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Een rechtvaardige ark

Een goed geweten

1 Petrus 3 16 En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. 17 Want het is beter te lijden – … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Een goed geweten

Stoïcijns

1 Petrus 3 13 En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? 14 Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Stoïcijns

God hoort

1 Petrus 3 12 Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. (1 Petrus 3:12) Er is een leven … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on God hoort

Gelukkig leven

1 Petrus 3 10 Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; 11 die moet zich afkeren van het kwaad en het … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Gelukkig leven

Een blijde boodschap

1 Petrus 3 8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Een blijde boodschap

Een gelukkige vrouw

1 Petrus 3 5 Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren; 6 zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Een gelukkige vrouw