Category Archives: 61 2 Petrus

Smaad

1 Petrus 4 14 Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Overvloed

Johannes 21 5 Jezus dan zei tegen hen: Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden Hem: Nee. 6 En Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 61 2 Petrus | Comments Off

Uit God (2)

Johannes 8 46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? 47 Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 61 2 Petrus | Comments Off

Verheerlijken

Johannes 1 26 Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u staat Hij Die u niet kent. 27 Hij is het Die na mij komt, Die vóór mij geworden is, bij Wie ik het niet waard ben … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 61 2 Petrus | Comments Off

Gekozen(2)

2 Petrus 1:3-11 3 Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. (2 Petrus 1:3) Gisteren had ik er al … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Gekozen

2 Petrus 1:3-11 5 Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, 6 uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, 7 uw vroomheid met liefde voor uw broeders en … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off

Verheerlijk mij

Johannes 17:19-24 Gisteren schreef ik over het feit dat de Vader verlangt naar mensen die Hem aanbidden in Geest en waarheid. Dit betekend dat de Vader verlangt naar mensen die een leven hebben dat Hem verheerlijkt. Als we zondigen verheerlijken … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 61 2 Petrus | Comments Off

Geloven is makkelijk

2 Petrus 1:3-11 Gisteren heb ik laten zien dat geloven helemaal niet zo makkelijk is. Het is niet iets dat we er bij doen, een hobby dat we af en toe kunnen laten versloffen. Geloven is serieus. Maar vandaag wil … Continue reading

Posted in 48 Galaten, 61 2 Petrus | Comments Off