Category Archives: 62 1 Johannes

Wees op uw hoede voor afgoden

1 Johannes 5 18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. 19 Wij weten dat wij uit God zijn en … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off

De boze heeft geen vat op ons

1 Johannes 5 18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. 19 Wij weten dat wij uit God zijn en … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off

Rechtvaardig gebed

1 Johannes 5 16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is … Continue reading

Posted in 59 Jakobus, 62 1 Johannes | Comments Off

Samenwerking

1 Johannes 5 14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 15 En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off

Leven met God

1 Johannes 5 11 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off

Gods getuigenis in onszelf hebben

1 Johannes 5 9 Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 10 Wie gelooft in de Zoon van God, … Continue reading

Posted in 47 2 Korinthe, 62 1 Johannes | Comments Off

Het eeuwige leven hebben

1 Johannes 5 9 Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 10 Wie gelooft in de Zoon van God, … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off

Water en bloed

1 Johannes 5 6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off

Gods getuigenis

1 Johannes 5 6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off

Ons geloof in Jezus

1 Johannes 5 3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off