Category Archives: 62 1 Johannes

Leven met God is geen last

1 Johannes 5 1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. 2 Hieraan weten wij dat wij de … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Leven met God is geen last

Assertief en liefde?

1 Johannes 4 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. 20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Assertief en liefde?

Liefde zonder angst

1 Johannes 4 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 19 Wij hebben Hem lief, omdat … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Liefde zonder angst

Mysticus

1 Johannes 4 15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Mysticus

Het bewijs van Gods bestaan

1 Johannes 4 12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Het bewijs van Gods bestaan

Groeien in liefde

1 Johannes 4 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 49 Efeze, 62 1 Johannes | Comments Off on Groeien in liefde

Geliefden

1 Johannes 4 7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. (1 Johannes 4:7-8) Nu … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Geliefden

De waarheid is altijd met jou

1 Johannes 4 4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on De waarheid is altijd met jou

Hij die in u is

1 Johannes 4 3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on Hij die in u is

De kracht van de Zoon van God

1 Johannes 4 1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes | Comments Off on De kracht van de Zoon van God