Category Archives: Bible

Gods huis

Psalm 48 1 Een lied, een psalm, van de zonen van Korach. 2 De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg. 3 Mooi van ligging, een vreugde voor heel de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Gods huis

Bruid

Psalm 45 14 De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. 15 In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij U gebracht. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Bruid

Wat zal je oogsten?

Psalm 41 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden. 3 De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Wat zal je oogsten?

Schaamte

Psalm 40 11 Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. (Psalm 40:11) En nog een vers waarin David God … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Schaamte

Wat voor een relatie

Psalm 40 9 Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste. (Psalm 40:9) Als we verliefd zijn dan denken we alleen nog maar aan de ander. En dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Wat voor een relatie

Duurzame relatie

Psalm 40 7 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. 8 Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. (Psalm 40:7-8) … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Duurzame relatie

Vroom en oprecht

Psalm 37 37 Let op de vrome en zie naar de oprechte, sjin want het einde van die man zal vrede zijn. (Psalm 37:37) Deze overtuiging moet heel sterk zijn in ons leven, wij moeten er van overtuigd zijn dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Vroom en oprecht

Goddelozen

Psalm 37 14 De goddelozen hebben het zwaard getrokken cheth en hun boog gespannen, om de ellendige en de arme neer te vellen, om af te slachten wie oprecht wandelen. 15 Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, hun … Continue reading

Posted in Bible | Comments Off on Goddelozen

De ruimte komt er

Psalm 31 8 Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, want U hebt mijn ellende gezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. 9 U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand, maar mijn voeten in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on De ruimte komt er

Reden tot dankbaarheid

Psalm 30 12 U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. 13 Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. HEERE, mijn God, voor eeuwig … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Reden tot dankbaarheid