Category Archives: Bible

Andere mensen leren

Psalm 51 15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren. (Psalm 51:15) Een belangrijk woord in dit vers is “dan”. Het gaat om het gebed hiervoor, zijn verlangen om aan de andere kant … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Andere mensen leren

Wat wij hebben

Psalm 50 22 Begrijp dit toch, u die God vergeet; anders verscheur Ik, en er is niemand die redt. 23 Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien. (Psalm 50:22-23) Een … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Wat wij hebben

Gods huis

Psalm 48 1 Een lied, een psalm, van de zonen van Korach. 2 De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg. 3 Mooi van ligging, een vreugde voor heel de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Gods huis

Bruid

Psalm 45 14 De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. 15 In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij U gebracht. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Bruid

Wat zal je oogsten?

Psalm 41 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden. 3 De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Wat zal je oogsten?

Schaamte

Psalm 40 11 Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. (Psalm 40:11) En nog een vers waarin David God … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Schaamte

Wat voor een relatie

Psalm 40 9 Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste. (Psalm 40:9) Als we verliefd zijn dan denken we alleen nog maar aan de ander. En dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Wat voor een relatie

Duurzame relatie

Psalm 40 7 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. 8 Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. (Psalm 40:7-8) … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Duurzame relatie

Vroom en oprecht

Psalm 37 37 Let op de vrome en zie naar de oprechte, sjin want het einde van die man zal vrede zijn. (Psalm 37:37) Deze overtuiging moet heel sterk zijn in ons leven, wij moeten er van overtuigd zijn dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Vroom en oprecht

Goddelozen

Psalm 37 14 De goddelozen hebben het zwaard getrokken cheth en hun boog gespannen, om de ellendige en de arme neer te vellen, om af te slachten wie oprecht wandelen. 15 Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, hun … Continue reading

Posted in Bible | Comments Off on Goddelozen