Category Archives: Bible

Uitdaging

Psalm 25 21 Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, taw want ik verwacht U. (Psalm 25:21) Hoe kan oprechtheid en vroomheid ons beschermen? Heel simpel, laten we dit een natuurlijke bescherming noemen, een bescherming zoals gezond eten ook een natuurlijke … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Uitdaging

Alles in Zijn handen leggen

Psalm 25 20 Bewaar mijn ziel en red mij; sjin laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen. (Psalm 25:20) David legt zijn leven, zijn bestaan in de handen van God. Als David schrijft over … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Alles in Zijn handen leggen

Gooi het eruit

Psalm 25 16 Wend U tot mij en wees mij genadig, pe want ik ben eenzaam en ellendig. 17 De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, tsade bevrijd mij uit mijn angsten. 18 Zie mijn ellende en mijn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Gooi het eruit

Iemand machtiger

Psalm 21 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 HEERE, de koning verblijdt zich over Uw macht. Hoezeer is hij verheugd over Uw heil! (Psalm 21:1-2) Het lijkt nogal mens-eigen om tegen een autoriteit in te gaan. Ze … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Iemand machtiger

Kiezen voor afhankelijkheid

Psalm 19 9 De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. (Psalm 19:9) De duivel is er mee begonnen, zoeken naar een weg om God niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Kiezen voor afhankelijkheid

De Schepper of de schepping

Psalm 19 5 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. 6 En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on De Schepper of de schepping

Oogappel

Psalm 17 8 Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels 9 voor de goddelozen die mij verwoesten, voor mijn doodsvijanden, die mij omsingelen.(Psalm 17:8-9) Een simpel gebed waarin we vragen om Gods hulp is … Continue reading

Posted in Bible | Comments Off on Oogappel

De wet vervullen

1 Timotheus 1 7 Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. 8 Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus, Bible | Comments Off on De wet vervullen

Anders

Handelingen 28 16 En toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. 17 En het … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Anders

Extreem evangelie

Handelingen 26 8 Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? 9 Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de Naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen, 10 wat ik ook … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Extreem evangelie