Category Archives: Bible

De ruimte komt er

Psalm 31 8 Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, want U hebt mijn ellende gezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. 9 U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand, maar mijn voeten in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on De ruimte komt er

Reden tot dankbaarheid

Psalm 30 12 U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. 13 Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. HEERE, mijn God, voor eeuwig … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Reden tot dankbaarheid

Zoek Zijn aangezicht

Psalm 27 8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, (Psalm 27:8) Kan het nog duidelijker? Gods verlangen is dat wij Zijn aangezicht zoeken, vergeet alle regeltjes waar we onze … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Zoek Zijn aangezicht

Rechtvaardig wandelen

Psalm 26 1 Een psalm van David. Doe mij recht, HEERE, want ík ga mijn weg in mijn oprechtheid. Op de HEERE vertrouw ik, ik zal niet wankelen. (Psalm 26:1) We moeten de discussie over zonden eens loslaten, het kruis … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Rechtvaardig wandelen

Uitdaging

Psalm 25 21 Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, taw want ik verwacht U. (Psalm 25:21) Hoe kan oprechtheid en vroomheid ons beschermen? Heel simpel, laten we dit een natuurlijke bescherming noemen, een bescherming zoals gezond eten ook een natuurlijke … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Uitdaging

Alles in Zijn handen leggen

Psalm 25 20 Bewaar mijn ziel en red mij; sjin laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen. (Psalm 25:20) David legt zijn leven, zijn bestaan in de handen van God. Als David schrijft over … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Alles in Zijn handen leggen

Gooi het eruit

Psalm 25 16 Wend U tot mij en wees mij genadig, pe want ik ben eenzaam en ellendig. 17 De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, tsade bevrijd mij uit mijn angsten. 18 Zie mijn ellende en mijn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Gooi het eruit

Iemand machtiger

Psalm 21 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 HEERE, de koning verblijdt zich over Uw macht. Hoezeer is hij verheugd over Uw heil! (Psalm 21:1-2) Het lijkt nogal mens-eigen om tegen een autoriteit in te gaan. Ze … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Iemand machtiger

Kiezen voor afhankelijkheid

Psalm 19 9 De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. (Psalm 19:9) De duivel is er mee begonnen, zoeken naar een weg om God niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Kiezen voor afhankelijkheid

De Schepper of de schepping

Psalm 19 5 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. 6 En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on De Schepper of de schepping