Category Archives: Bible

Kiezen voor afhankelijkheid

Psalm 19 9 De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. (Psalm 19:9) De duivel is er mee begonnen, zoeken naar een weg om God niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Kiezen voor afhankelijkheid

De Schepper of de schepping

Psalm 19 5 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. 6 En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on De Schepper of de schepping

Oogappel

Psalm 17 8 Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels 9 voor de goddelozen die mij verwoesten, voor mijn doodsvijanden, die mij omsingelen.(Psalm 17:8-9) Een simpel gebed waarin we vragen om Gods hulp is … Continue reading

Posted in Bible | Comments Off on Oogappel

De wet vervullen

1 Timotheus 1 7 Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. 8 Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus, Bible | Comments Off on De wet vervullen

Anders

Handelingen 28 16 En toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. 17 En het … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Anders

Extreem evangelie

Handelingen 26 8 Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? 9 Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de Naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen, 10 wat ik ook … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Extreem evangelie

Simpel leven

Handelingen 23 12 En toen het dag geworden was, smeedden enkele Joden een complot: zij vervloekten zichzelf en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken voordat zij Paulus gedood zouden hebben. 13 Het waren er meer dan veertig die … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Simpel leven

Gevecht tegen de leugen

Handelingen 21 26 Toen nam Paulus de mannen mee en de dag daarna reinigde hij zich samen met hen, ging de tempel binnen en maakte bekend wanneer de dagen van de reiniging vervuld zouden zijn, namelijk wanneer voor ieder van … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Gevecht tegen de leugen

Naar Jeruzalem

Handelingen 20 11 En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang, tot het aanbreken van de dag toe, met hen gesproken had, vertrok hij zo. 12 En zij brachten de jongen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Naar Jeruzalem

De weg

Handelingen 15 35 En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië en zij onderwezen en verkondigden, met nog veel anderen, het Woord van de Heere. 36 En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: Laten wij nu terugkeren en onze broeders … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on De weg