Nieuw lied

Psalm 18

1 Voor de koorleider, een psalm van de dienaar van de HEERE, van David, die de woorden van dit lied tot de HEERE gesproken heeft, op de dag waarop de HEERE hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul.(Psalm 18:1)

We zijn erg trouw gebleven aan de psalmen die in de bijbel staan. Lange tijd hebben we als gereformeerde kerken alleen maar psalmen gezongen. We willen trouw blijven aan de bijbel, we willen niet meegaan met een hype of de nieuwste muziekstijlen. En daar is heel veel voor te zeggen, want aanbidding heeft helemaal niets te maken met de hele popcultuur. We hoeven niet te concurreren met de wereld, God loven en prijzen komt uit een hart dat God lief heeft en niet uit een bepaald verdienmodel.

Maar als we dit vers lezen dan zien we dat David een psalm heeft geschreven uit dankbaarheid voor wat God had gedaan. God was betrokken bij zijn leven en uit die betrokkenheid schreef David psalmen. Liederen waarmee hij God dankte, liederen waarmee hij vergeving vroeg voor zijn zonden. Waarom zouden wij dan geen liederen mogen schrijven over wat God in ons leven doet?

Zijn er momenten in ons leven waarvoor wij dankbaar mogen zijn? We moeten ons realiseren dat deze psalmen komen uit een leven met God. David is bewust bezig met wat God aan het doen is in ons leven en daarom gaat hij er voor zitten en schrijft hij liederen. En dat moeten wij ook doen, wij moeten ook bewust zijn van het werk dat God aan het doen is in ons leven.

En het hoeven niet allemaal liederen te zijn, het kunnen gedichten zijn, het kunnen schilderijen zijn, het kan van alles zijn waarmee we onze dankbaarheid uitten naar God. Maar dat het vooral een heel bewust proces is. De hele muziek industrie heeft het verpest, het zou zo mooi zijn als we liederen componeren zonder dat we ze willen publiceren. Liederen die alleen in onze gemeente worden gezongen omdat het uit het hart van onze gemeente komt.

Aanbidding is niet afhankelijk van de nieuwste liederen die op de markt zijn, aanbidding komt uit een leven samen met God. En dat moet zo blijven, maar daar horen wel degelijk nieuwe liederen bij uit onze wandel met God. Het gaat niet om de stijl, het gaat niet om de beat, het gaat om het hart, het verlangen om God alle lof en eer te geven. En dat mag en moet elke keer weer met nieuwe liederen, liederen uit het hart van geloof.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Nieuw lied

Een bekrompen leven

Psalm 17

13 Sta op, HEERE, treed hem tegemoet, vel hem neer;
bevrijd mijn ziel met Uw zwaard van de goddeloze,
14 bevrijd mij met Uw hand van de mannen, HEERE,
van de mannen van de wereld,
die hun deel hebben in dít leven.
U vult hun buik met Uw verborgen schatten;
hun kinderen worden verzadigd
en laten hun overschot na aan hún kinderen.
15 Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen;
ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld.
(Psalm 17:13-14)

Bekijk de beschrijving van David eens over de mannen van de wereld. Zij hebben hun deel in dit leven, zij hebben echt een verzadigd leven. Zij laten een overschot na aan hun kinderen. Soms is de kritiek van de wereld op ons leven dat wij niets uit dit leven halen en zij wel. Zij genieten met volle teugen en wij met onze religie in de hand ontzeggen onszelf de geneugten van het leven.

Vaak proberen wij onszelf dan te verdedigen. Wij genieten wel degelijk van het leven, wij hebben wel degelijk plezier. We willen vooral niet overkomen als christenen die in het zwart gekleed zijn en nooit lachen. Maar we moeten uitkijken dat we daarin niet doorschieten en tegen de wereld aan beginnen te schuren. Want ons doel is niet dat we zoveel mogelijk genieten van onze tijd hier op aarde.

Onze tijd hier op aarde is om onszelf te vullen met de dingen van God, vol zijn van Zijn rechtvaardigheid. Ons doel is niet om zoveel mogelijk te genieten van de lusten van dit leven. En dat moeten we als christenen leren accepteren. Ons verlangen, ons leven, onze toekomst visie moet doordrenkt zijn met het zoeken naar het koninkrijk van God.

Probeer jezelf niet voor te doen als een moderne christen die met beide benen in de wereld staat. Wij zijn moderne christenen die maar 1 doel hebben en dat is het leven van Jezus in ons te vervullen. We zoeken niet de grens op van zoveel mogelijk genieten en toch de hemel in komen. We zoeken juist naar het maximale van Christus in ons leven hier op aarde.

Maak je geen zorgen over wat de wereld over ons denkt, de enige manier om hen jaloers te maken is als wij werkelijk een relatie met God hebben zoals David die had. En als ze niet jaloers worden, zullen ze ook geen behoefte hebben om God toe te laten in hun leven als wij wel een beetje van deze wereld in ons leven toelaten. Zoek deze weg die Jezus ons is voorgegaan, de weg die vers 15 zo mooi beschrijft.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een bekrompen leven

Het vetrandje

Psalm 17

10 Met hun vet hebben zij hun hart afgesloten,
met hun mond hebben zij trotse taal gesproken.
11 Zij omringen nu onze schreden,
zij loeren op ons, door zich ter aarde neer te buigen.
12 Hij is als een leeuw die ernaar verlangt te verscheuren,
als een jonge leeuw die op verborgen plaatsen zit.
(Psalm 17:10-12)

Er is een weg die we niet moeten bewandelen, een weg die gaat van kwaad tot erger. Jakobus beschreef deze weg ook in zijn brief, van gedachte naar daad. De zonde begint in onze gedachtewereld en op het moment dat we er handen en voeten aangeven gaat het fout. Het is een weg waarin we de leugens in ons leven toelaten en laten groeien.

Vers 10 heeft het over mensen die hun hart hebben afgesloten voor enige vorm van correctie. Het opmerkelijke is de bewoording van David, mensen sluiten zich af van signalen van buiten door de luxe waarin ze zich begeven. De zelfverzekerdheid maakt hen ongevoelig voor een idee dat er ook maar iets gewijzigd moet worden in hun leven. En dit is heel duidelijk zichtbaar in onze cultuur, we leven op zo’n luxe wolk dat we niet echt zien hoe God ons wil veranderen.

Alles is in kannen en kruiken, we hebben geen zorgen over wat we eten of wat we drinken. We hebben alles in ons leven geregeld en hebben God eigenlijk niet nodig. En langzaam ontstaat er een hart dat dicht slipt met een trots over wat we hebben en wat we bereiken. Helaas is dit de ideale voedingsbodem voor zonden. Want hierdoor leven we in een eigen wereldje, een wereld waar we zelf koning zijn. Wij bepalen zelf hoe ons leven in elkaar steekt.

Er is geen ruimte meer voor kritisch denken, alles wat er in ons leven gebeurd is perfect, alles wat er in de kerk gebeurd is al volgroeid. Onze gedachten nemen een loopje met ons zonder dat ze gestopt kunnen worden. En David ziet dat de mensen die hem nu het leven aanstaan hier uit voort komen. Ze hebben die trots, die ongenaakbaarheid. Ze zitten daar op hun eigen troon en met hen eigen ‘autoriteit’ willen ze David wel even uit de weg ruimen.

En daarom doen ze wat ze doen. Ze zijn niet te stoppen, ze zijn als leeuwen die op een prooi af willen gaan. Ze gebruiken geen logica, ze gebruiken maar 1 tactiek en dat is de tactiek om alles te vernietigen wat op hun weg komt. Wij moeten het vet van onze hart verwijderen, weer open staan voor kritiek. Luisteren naar de woorden die God ons vandaag nog steeds wil vertellen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het vetrandje

Oogappel

Psalm 17

8 Bewaar mij als Uw oogappel,
verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels
9 voor de goddelozen die mij verwoesten,
voor mijn doodsvijanden, die mij omsingelen.
(Psalm 17:8-9)

Een simpel gebed waarin we vragen om Gods hulp is er bij David niet bij. Bij hem is het meer een theatraal gesprek tussen God en hem. Een gesprek waarin David heel duidelijk laat weten dat hij gelooft. En dat is helemaal niet raar, we kunnen God echt wel laten weten dat we weten dat Hij van ons houdt. Want dat is wat David in deze verzen doet.

David verlangt niet alleen naar bescherming tegen de vijand omdat hij in nood zit, hij verlangt naar bescherming omdat hij weet dat hij de oogappel is van God. En zo mogen wij ook voor de Vader komen, wij mogen ook weten dat wij kinderen van de Vader zijn die verlangen naar Zijn hand in ons leven. Wij willen verborgen worden onder de schaduw van Zijn vleugels.

Het mag dan poëzie zijn wat David schrijft, het is wel poëzie dat uit zijn hart komt. Dit is zijn verlangen, dit is zijn geloof en dat mag in een relatie met God, sterker nog, onze relatie kan niet zonder. Wij moeten dit geloof in ons hart hebben, wij moeten er op vertrouwen dat wij Gods oogappel zijn en uit die relatie moeten wij bidden. Zonder die relatie zal ons gebed niet veel betekenen, er zal weinig geloof achter de woorden zitten die we uitspreken.

Beide verzen staan zo in contrast met elkaar, aan de ene kant de vijand die niets liever wil dan het vernietigen van David. Aan de andere kant God die David ziet als Zijn oogappel en niets liever wil dan het beschermen van Zijn kind. Welke kant zou jij kiezen, waar zou jij je veilig voelen? Natuurlijk in Gods armen, in Zijn liefde.

Laten de Davids opstaan in onze generatie, de Davids die zichzelf geborgen weten onder de vleugels van de Vader. Diegene die bidden vol van geloof omdat ze weten dat God hen wil verhoren. Doe je ogen dicht en richt je op deze Vader, de Vader die echt om je geeft, die echt met je te doen heeft. Je bent Zijn oogappel.

Posted in Bible | Comments Off on Oogappel

Toon ons

Psalm 17

7 Toon de wonderen van Uw goedertierenheid,
U, Die hen verlost die tot U de toevlucht nemen,
van hen die tegen Uw rechterhand opstaan. 
(Psalm 17:7)

Durven we dit uit volle borst mee te zingen tijdens de kerkdienst? Want het zijn niet zomaar wat woorden waarmee we God loven en prijzen, het zijn woorden vol van geloof. Wij durven zo niet meer tegen God te praten, wij vinden dat onbeleefd. We kunnen God niet commanderen?

Maar wat als het juist deze gebeden zijn die Gods hart raken? Want het is God die verlangt naar een roep om Zijn hulp in het leven. En daarom moeten we dit vers als 1 geheel lezen. David weet dat als we ons tot Hem richten en van Hem verlangen dat Hij Zijn goedertierenheid laat zien. Hij verlost ons van de boze, Hij bevrijdt ons van het kwaad.

Toon ons Uw wonderen, de wonderen van Uw goedertierenheid. Weg met de vrome nederigheid, het is eigenlijk een arrogantie. God wil lastig gevallen worden, God wil ons helpen, Hij wil betrokken zijn bij ons leven. En daarom mogen we met David bidden zodat we ook in ons leven de wonderen van Zijn goedertierenheid zullen zien. Het is een verlangen die misschien niet zoveel aan het woord komt in onze gemeenten, maar het is wel het verlangen waar de psalmen mee vol staan.

Vader, U die hen verlost die zich tot U richten. U bent het Vader die vol van liefde en rechtvaardigheid zich ons lot aantrekt. Toon Uw wonderen in ons leven, toon Uw macht zodat wij worden bevrijd en verlost. Vader toon ons Uw heerlijke majesteit, toon ons wat U wilt doen in ons leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Toon ons

God verhoort

<a class=”scripture” onclick=”goscripture(‘psalmen 17’);” href=”#”>Psalm 17</a>

6 Ík roep U aan,
omdat U mij verhoort, o God;
neig Uw oor tot mij,
luister naar mijn woorden. 
(Psalm 17:6)

Er moet maar 1 reden zijn waarom we bidden. Niet omdat we wat nodig hebben, niet omdat het er bij hoort, maar omdat God hoort. En daar hebben we echt geloof voor nodig. Voor het hiernamaals, de drie-eenheid en alle andere dogma’s is er eigenlijk niet zoveel geloof nodig, we zien wel wat er gebeurd, maar voor gebed hebben we echt geloof nodig.

Gebed zonder geloof is eigenlijk geen gebed, het is in onszelf praten en hopen dat er iemand hierboven is die het hoort. Als we ons hart analyseren bidden we alsof we God niet lastig willen vallen. We bidden een beetje binnensmonds, maar God mag zelf kiezen waar Hij naar wil luisteren. En als Hij niet luistert dan mogen we niet zeuren, want we zullen wel fout doen.

De enige fout die we maken is dat we zo bidden, dat we zonder geloof ons tot God richten. Want God zal elk gebed dat wij in ditzelfde geloof bidden, verhoren. Geloven we dat? Want dat is wat David hier zegt, God verhoort. En daar is geen spelt tussen te krijgen. Kom niet met vrome praatjes, stem je gemoed niet gerust door te zeggen dat God wel een reden heeft. Hij verhoort.

Wij bidden omdat Hij verhoort, omdat Hij WIL antwoorden, het is Zijn verlangen om te luisteren naar wat wij van Hem vragen. Stop met die hoogmoedige gedachte dat God wel wat beters te doen heeft. Hij wil er voor ons zijn zoals een vader er is voor de kinderen. Hij wil horen naar wat wij Hem te vertellen hebben. En zo moeten wij ook bidden, wetende dat Hij verhoort.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God verhoort

De voetsporen van Jezus

Psalm 17

4 Wat de daden van de mens betreft,
ík ben overeenkomstig het woord van Uw lippen op mijn hoede geweest
voor de paden van de gewelddadige.
5 Ik hield mijn schreden in Uw sporen,
zodat mijn voetstappen niet zouden wankelen.
(Psalm 17:4-5)

Stel jezelf de vraag, loop ik in de voetsporen van Jezus? We kunnen allemaal wel leuk en gezellig samen zijn in de kerk, maar dat maakt niet het verschil in ons geloof. Dat wat werkelijk het verschil maakt in ons geloof is wat dit vers beschrijft. Het wandelen in de voetsporen van Jezus, dan weten we zeker dat we niet zullen wankelen.

We zijn deze realiteit verloren, al vele keren is het voorbij gekomen in deze overdenkingen, we leven alsof we heel ver weg van God zijn. Ons geloof is alleen voor het hiernamaals, we zien wel wat er van terecht komt. En God doet maar wat Hij wil en daar zijn wij dan het slachtoffer van en daar moeten wij ons bij neerleggen.

Maar dit vers schildert een heel ander verhaal, een verhaal waarbij God met ons wandelt. God actief betrokken is bij het ons geloof en wij actief geloven en vertrouwen op de Vader elke dage weer. We horen naar Zijn stem, we verlangen naar Zijn woorden, we zoeken naar de weg die Hij voor ons uitstippelt. Een rotsvast vertrouwen dat we in dit leven met Hem mogen wandelen.

Het wandelen in de voetsporen van Jezus is niet alleen een mooie analogie waarvan we mooie foto’s en schilderijen maken. Het volgen van Jezus is hard werk en mooi werk. Het volgen van Jezus is verlangen naar Zijn wijsheid in ons leven, naar Zijn kijk op onze werkelijkheid. Onder alle omstandigheden vertrouwen we op wat Hij tot ons spreekt.

Maak deze keuze in jouw leven dat je actief gaat zoeken naar de wil van God in jouw leven. Maak de keuze dat je wil wachten op wat God wil doen met jouw leven. Begin te luisteren, gebed is niet altijd praten, soms is het stil zijn en verlangen naar wat Hij ons te vertellen heeft. Want die voetsporen van Jezus zijn echt, en als we daarin wandelen zullen we niet wankelen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De voetsporen van Jezus

Wandelen in Zijn voetsporen

Psalm 17

4 Wat de daden van de mens betreft,
ík ben overeenkomstig het woord van Uw lippen op mijn hoede geweest
voor de paden van de gewelddadige.
5 Ik hield mijn schreden in Uw sporen,
zodat mijn voetstappen niet zouden wankelen.
(Psalm 17:4-5)

Wanneer we voor God staan kunnen we nooit andere mensen de schuld geven. We zullen nooit kunnen zeggen dat iemand anders de reden is dat we gestraft zullen worden. We hebben allemaal onze eigen keuze, we hebben allemaal onze eigen verantwoording af te leggen. En natuurlijk maken we keuzes afhankelijk van wat er met ons gebeurd, maar uiteindelijk moeten die gebeurtenissen en die mensen niet leidend zijn.

En dat is vers 4 van deze psalm, de woorden van God zijn leidend geweest voor David. Ook al zijn er mensen om hem heen die gewelddadig zijn geweest, de woorden van de lippen van God hebben zijn leven bepaald. David hield zijn schreden in de sporen van de Vader zodat hij wist dat hij niet zal wankelen.

Dat is toch echt een ander leven dan wat bijvoorbeeld de reclame wereld met ons doet. Want elk bedrijf weet dat op het moment dat ze reclame de wereld ingooien dat de verkoop omhoog gaat. Sterker nog als die grote bedrijven als unilever of coca cola zullen stoppen met hun reclame uitgaven dan zal de omzet omlaag gaan. We worden van alle kanten beïnvloed.

Maar David staat sterk, want hij heeft God als zijn leider in het leven. Hij volgt de voetstappen van zijn Heer. En dat moet ook ons leven worden. Wij moeten ook verlangen naar de wijsheid van de Vader in ons leven. Want we kunnen wel altijd naar de bijbel wijzen als de bron voor wijsheid, maar het is juist het Woord dat van Gods lippen komt dat ons wijsheid zal geven in onze specifieke omstandigheden.

Want soms zitten we echt met onze handen in onze haren en weten we werkelijk niet wat we moeten doen. Soms staan we op het punt om te vallen en dan moeten we werkelijk verlangen naar de wijsheid die uit God is. Verlang er naar om in God te leven, uit Zijn wijsheid te wandelen. Verlang naar Zijn weg in jouw leven en dan zullen we voor Gods troon staan en hebben we niets te verbergen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wandelen in Zijn voetsporen

Getoetst

Psalm 17

2 Laat van Uw aangezicht mijn recht uitgaan,
laat Uw ogen zien wat billijk is.
3 U hebt mijn hart beproefd,
het ‘s nachts doorzocht,
U hebt mij getoetst,
U vindt niets.
Wat ik ook moge denken,
het komt mij niet uit de mond.
(Psalm 17:2-3)

Nogmaals dit is geen arrogantie van David, hij probeert zichzelf niet rechtvaardiger voor te stellen dan hij werkelijk is. Met God lukt dat gewoon niet, Hij kent ons hart en weet onze motivatie. Dit is een diep verlangen van David, het is zijn verlangen dat hij rechtvaardig voor God wandelt en dat is geen verkeerd verlangen. Het is geen arrogantie het is het verlangen dat hij een leven heeft in Gods aanwezigheid.

Er moet een moment komen in ons leven dat het verlangen naar rechtvaardigheid niet meer wordt gezien als schijnheiligheid. We hebben ons zo afgezet tegen elke vorm van vroom gedrag dat dit verlangen van David geen plek meer heeft in onze kerken. We zien het wel als we in de hemel komen. Maar het is juist dit verlangen en gebed dat God wil beantwoorden in ons leven.

En daarom is het ook niet raar als we proberen om rechtvaardig te leven. Bewust stappen zetten waar we Gods goedkeuring voor krijgen. En zo moeten we deze verzen lezen, het zijn geen woorden die er spontaan uitkomen het zijn woorden waar een diep verlangen aan vooraf ging. Een verlangen om rechtvaardig leven, een verlangen om God te dienen. Dagelijks gebed, dagelijks de wet lezen.

En daarom zegt David ook dat hij niet alles er zomaar uit wil gooien. Hij weet dat er zoveel gedachten door ons heen flitsen, hij weet dat er elke keer weer ideeën in onze gedachten groeien. Maar die gedachten zijn niet altijd vruchtbaar en daarom hoeven ze ook niet elke keer zomaar uit onze mond te laten komen.

Hier is een man die bewust bezig is met zijn leven, hij wil dat het goed is voor God. En dat is ook wat Jezus van ons verlangt, eerst het koninkrijk van God zoeken en Zijn rechtvaardigheid. En dan zullen we dit gebed ook kunnen bidden, dan is deze psalm echt een lied dat uit ons hart komt. Want zo’n leven kunnen we alleen met God doen en dat is wat David laat zien in deze psalm.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Getoetst

Oprecht gebed

Psalm 17

1 Een gebed van David.
HEERE, luister naar mijn rechtvaardige zaak,
sla acht op mijn roepen,
neem mijn gebed ter ore,
met onbedrieglijke lippen gesproken.
(Psalm 17:1)

Bij mensen lukt het soms om met een gladde praat iets gedaan te krijgen. Ze weten namelijk niet onze motivatie. Soms weet men wel onze motivatie maar door de druk die we uitoefenen lukt het soms toch om mensen zover te krijgen dingen te doen die men eigenlijk niet wil doen.

Bij God werkt dat nooit, Hij weet precies wat er in ons hart omgaat en zal Zich nooit en te nimmer laten manipuleren. We kunnen God niet iets laten doen dat we met een valse motivatie van Hem vragen. En dat is ook niet wat David hier probeert te doen in deze psalm. Hij probeert God er echt niet van te overtuigen dat hij niets verkeerds doet.

En daarom is de aanhef van deze psalm helemaal geen slechte aanhef. Hij probeert zichzelf niet rechtvaardiger op te stellen tegenover God dan dat hij werkelijk is. Hij weet dat God alles weet. En wanneer hij God dan vertelt dat zijn gebed oprecht is zonder enige dubbele motief dan denkt hij er echt niet aan om God een rad voor de ogen te draaien. Hij heeft geen andere keuze, hij richt zich tot de Heere omdat God alleen zijn hoop is.

En dat moet ook onze motivatie zijn, we komen niet voor God omdat we iets gedaan willen krijgen, we komen voor God omdat Hij onze enige hoop is. Stop met al die gebeden die zo doordacht zijn dat ze eigenlijk voor de mensen om ons heen zijn. Stop met de gebeden waarin we God alleen maar ideeën geven om over na te denken. God weet alles al, God weet al wat we nodig hebben, het enige wat Hij wil weten is of wij het werkelijk van Hem verlangen.

En dat is waar David mee bezig is, hij laat weet dat God zijn enige hoop is, dat Hij niet komt met leuke ideeën. Ik heb U alleen nodig, U alleen bent mijn verlangen, er is niets anders dan dat alleen. Help mij God, help mij.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht gebed