Gemeenschap

Psalm 54

6 Zie, God is mijn Helper,
de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.
7 Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden;
breng hen om vanwege Uw trouw.
(Psalm 54:6-7)

In Nederland is het niet meer zo sterk, we gaan wel naar een kerkdienst maar dat we onszelf nu echt een gemeenschap kunnen noemen is sterk de vraag. We lossen alles zelf op, we hebben de ander niet nodig. De band die wij hebben met elkaar is puur omdat we lid zijn van dezelfde club.

Maar als we de woorden van David hier lezen dan gaat het niet om de club waar we bij horen, maar gaat het om de overeenkomst in onze relatie met God. De Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen, David is verbonden met die mensen omdat ze hetzelfde doel voor ogen hebben.

De gemeenteleden in India, die hebben elkaar hard nodig. Ze kunnen niet leunen op de schouders van de ouders omdat die God nog niet hebben leren kennen. Ze zijn op elkaar aangewezen en dat is nu net wat 1 van de grootste getuigenissen naar de hindoes om ons heen. De verbondenheid, de gemeenschappelijke liefde uit het kennen van de God van hemel en aarde.

We moeten op het punt komen dat wij weten dat God met ons is en met de mensen om ons heen. Dat wij werkelijk een gemeenschap zijn omdat we het belangrijkste in het leven gemeen hebben. De relatie met de Heere, onze kracht is ook hun kracht. De God tot Wie wij bidden is dezelfde God als tot Wie onze broeders en zusters bidden.

God ondersteunt jou, net zoals God mij ondersteunt. En dat is waar wij verbonden zijn, die relatie met de Heere. Want daar ben je absoluut niet alleen in, er zijn er zoveel die met jou zich tot God richten. Zovelen die ook mogen weten dat God hoort en verhoort.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gemeenschap

Bidden om Zijn recht

Psalm 54

3 O God, verlos mij door Uw Naam,
verschaf mij recht door Uw macht.
4 O God, luister naar mijn gebed,
neem de woorden van mijn mond ter ore.
5 Want vreemden staan tegen mij op,
geweldplegers staan mij naar het leven;
zij houden God niet voor ogen. Sela
(Psalm 54:3-4)

David wil Gods hulp niet om zijn eigen hachje te redden, hij vraagt om recht. Gebed is niet een manier om onze eigen wil door te drijven. Natuurlijk is God een goede Vader, een liefdevolle Vader, maar er komt een moment in ons geestelijk leven dat gebed meer wordt dan het bidden voor ons dagelijks brood.

Er moet een moment komen dat wij beginnen te verlangen naar de visie die God heeft met ons leven en de wereld. En onder die noemer moeten we dit gebed zien. David wil zijn zin niet doordrijven, hij verlangt er naar dat God in Zijn rechtvaardigheid duidelijkheid geeft in de situatie.

David vult niet in wat God precies moet doen, David verlangt er naar dat God doet wat Hij als beste ziet. In Zijn naam, in Zijn macht moet Hij recht doen. Dat is bidden op een heel ander niveau, dan is het niet meer ons kinderachtige verlangen naar het nieuwste speelgoed, dan is het een verlangen naar Gods handelen, Gods koninkrijk in ons leven.

In het geval van David bidt hij vanuit een benarde positie, hij is er van overtuigd dat hij in het recht staat en de ander hem tegen staat. En toch is het gebed dat God hem recht doet. Kunnen wij ook boven onszelf uitstijgen, kan ons probleem het verlangen geven naar Gods recht.

Stap maar van je troon af in jouw leven, stop met het gebieden van God. Begin te bidden, te verlangen naar Zijn rechtvaardigheid in jouw leven. Hoe erg je problemen ook zijn, laat het Gods woord, Gods koninkrijk zijn waar jij naar verlangt. Bidden gaat verder dan smeken om dingen die je nodig hebt, het is verlangen naar Gods aanwezigheid.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Bidden om Zijn recht

Verlossing uit relatie

Psalm 54

3 O God, verlos mij door Uw Naam,
verschaf mij recht door Uw macht.
4 O God, luister naar mijn gebed,
neem de woorden van mijn mond ter ore.
5 Want vreemden staan tegen mij op,
geweldplegers staan mij naar het leven;
zij houden God niet voor ogen. Sela
(Psalm 54:3-4)

Vandaag de dag betekent een naam niet meer zoveel. We verzinnen een bijzonder klinkende naam, maar vaak zit er geen betekenis meer achter. Het gaat om de klank, het gaat er om dat het leuk klinkt. Veel namen in de bijbel zijn profetisch, ze geven een bepaalde waarde aan een persoon die door God bepaald is.

Denk aan hoe God de naam van Abram en Jakob veranderde, de verandering was bijna een karakter verandering. De naam was als een uithangbord, dit is wie ik nu ben in God. Dit is hoe God mij noemt. Simon die een rots werd genoemd door Jezus, dit is profetisch, dit is geestelijk.

Als David dan bidt dat God hem verlost door Zijn naam betekend het dat David niet zomaar verlost wil worden, maar dat Hij er naar verlangt dat God dat doet vanuit Zijn karakter. Hij wil zien dat God hem verlost in Zijn rechtvaardigheid, Zijn liefde, Zijn goedheid, Zijn heiligheid en ga zo maar door.

Als wij er naar verlangen dat God ons verlost door Zijn naam is dat veel meer dan dat we gericht zijn op een verlossing. We willen Gods heerlijkheid zien, we willen Zijn grootheid en karakter zien in ons leven. De verlossing moet niet zomaar om onszelf draaien maar moet gaan om de relatie die wij hebben met God.

Zoals een orgaan van een vreemde heel mooi is en het leven er door verlengt, is het orgaan van een bekende veel mooier. Dan zit er een relatie achter, dan zit er waarde achter. En die diepte is precies waar David hier naar verlangt. Geen verlossing omdat ik het nodig heb, maar een verlossing van God alleen omdat Hij mijn Vader is.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlossing uit relatie

Vijandelijk gebied

Psalm 54

1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel;
2 toen de Zifieten gekomen waren en tegen Saul gezegd hadden: Verbergt David zich niet bij ons?
(Psalm 54:1-2)

We wanen ons veilig in Nederland, alsof wij niet ten prooi vallen aan de achterbakse leugens van de duivel. We denken dat wonderen gebeuren in derde wereld landen, want daar hebben ze het nodig. Hier is niets aan de hand, we hebben alles wat we nodig hebben. God hoeft zich niet zo druk te maken over ons leven, wij zijn volwassen.

Maar dat klopt niet, sterker nog wij zijn degene die het meer nodig hebben dan wie dan ook. Want dat is wat wij ons moeten realiseren, er is iemand tegen ons. En het enige waar diegene op uit is is om ons leven te vernietigen, om ons kapot te maken door onze levenslijn door te knippen.

Jezus zei dat Hij het leven is, in Hem alleen is het echte leven. En zolang we dat niet ervaren hebben zijn we net als Nicodemus, onwetend over de essentie van het leven met God. Het geboren worden uit God zelf, Zijn kracht in ons leven. Het kwaad is niet voor ons, ze zijn niet bereidt om met ons in vrede te leven.

We kunnen niets vertrouwen, we moeten achterdochtig blijven. En hoe saai deze boodschap ook klinkt, hoe graag we ook zouden willen dat we rust hebben van die gedachte zal het ons helpen om alert te blijven. Want het overgrote deel van de kerk van Nederland is op dit moment als de vijf dwaze maagden.

We liggen te slapen, wanen ons veilig omdat wij wel een kerkdienst mogen bezoeken. Maar alles om ons heen is er op gericht dat wij niet langer bezig zijn met het leven dat God ons wil geven. Het maakt niet uit in welke denominatie je zit, want of het nu charismatisch is of reformatorisch, we liggen te slapen.

En als je er niet van overtuigd bent is er een manier om te ontdekken dat het waar is. Ga de strijd eens aan in je eigen leven. Probeer eens dagelijks de tijd te nemen om de bijbel te lezen en te bidden. Praat dagelijks met de Vader, alleen op je kamer en hou vol.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vijandelijk gebied

Volkomen wonder

Psalm 53

7 Och, dat Israëls volkomen verlossing uit Sion kwam!
Wanneer God de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren,
dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.
(Psalm 53:7)

Als we dit gebed lezen dan moeten we 1 ding begrijpen. Zij geloven echt in de werken van God. En dat is elke keer weer de boodschap in de bijbel, vertrouwen op God. Het begint natuurlijk bij Eva die er even niet op vertrouwde, maar daarna gaat het om Noach, Abraham, Mozes, David die wel op God vertrouwden.

En zie het vertrouwen en het vallen van het volk Israel. Elke keer als ze weer hun vertrouwen in God terug vinden werpt dat zijn vruchten af. Denk aan Daniel die in ballingschap blijft bidden en God wijst op de 70 jaar die was geprofeteerd. En daarom is dit vers een vers vol van geloof, een vertrouwen in de werken van God. Uit God moet onze verlossing komen en dat moet ons geloof zijn. Op welk punt je ook in je leven staat, God moet jouw enige hoop zijn.

En dat geldt voor elke christen, uit elke denominatie. Als reformatorische christenen hebben we onszelf overtuigd van een God die nu niets meer wil doen, erg makkelijk maar dan hebben we geen geloof meer nodig. Als charismatische christenen vullen we alles in als een wonder van God, als we in een rolstoel binnenkomen en strompelend naar buiten gaan dan noemen we dat een wonder van God.

Wat een afgang, dit is geen geloof. Het vertrouwen dat Daniel had en al die andere geloofshelden beschreven in Hebreeen 11, we moeten hen volgen in dat geloof. God is geen God van kleine wonderen, volkomen verlossing zal uit Sion komen. En daar moeten we op vertrouwen, daar moeten we op gericht zijn.

Leer geloven, bidt om een sterker geloof dat er echt op vertrouwd dat God ook vandaag nog een volkomen wonder wil doen.

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Volkomen wonder

Karma

Psalm 53

6 Daar zijn zij door angst bevangen,
maar er was niets angstwekkends;
want God heeft de beenderen van uw belagers verstrooid.
U hebt hen te schande gemaakt,
omdat God hen heeft verworpen.
(Psalm 53:6)

Denk aan het verhaal van Gideon, een machtig leger tegen een legertje van 300 man. Dat is waar we aan moeten denken en dat is ook het geloof dat wij moeten ontwikkelen. Wij hoeven niet te vechten tegen de wereld, het is God die ons beschermd.

Dit klinkt misschien niet erg vredelievend, maar waar zou het woord karma vandaan komen? Het is een theorie die eigenlijk precies hetzelfde zegt, je krijgt wat je zaait. Het probleem is dat we als kerk die zo hebben verbogen dat onze karma afhankelijk is van de religie die we aanhangen.

God kijkt niet naar onze religie, God kijkt naar ons geloof. En dan is dat niet het geloof zoals vandaag de dag dat wordt beschreven, want dan is geloof een religie, een theorie die we aanhangen. Maar dit geloof is een werkelijk vertrouwen, het vrezen van God. God kijkt naar ons hart, hoe wij Hem vrezen en daar naar wandelen.

En de wereld mag dat karma noemen, maar in werkelijkheid is het God die rechtvaardig is. God die kijkt naar het hart van de mensen en daarop reageert. Helaas worden wij nogal te kijk gezet vergeleken met de mensen die geloven in karma. Wij die geen enkele verantwoordelijkheid durven te nemen voor onze zonden, wij die maar een beetje aanmodderen en God niet oprecht vrezen.

We hebben een keuze en dat heeft niets met karma te maken. Het is een keuze om te leven uit vrees voor God. Want dan hebben we werkelijk het geloof dat God alles ziet en dat Hij ons zal beschermen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Karma

Zonder God

Psalm 53

5 Hebben zij dan geen kennis die onrecht bedrijven,
die mijn volk opeten alsof zij brood aten?
Zij roepen God niet aan.
(Psalm 53:5)

Het idee dat er een God is, is voor aardig wat mensen niet zo zeker. Sterker nog ze gaan er liever van uit of hopen dat er geen god bestaat en hoeven daar dan ook geen rekening mee te houden. En dat is precies wat je in deze verzen ziet beschreven. De schrijver van deze psalm snapt niet wat deze mensen beweegt, hebben ze dan totaal geen notie van God?

In het bijbelboek spreuken wordt het al beschreven, de vreze des Heeren is het begin van alle wijsheid. En dit vers beschrijft precies het tegenovergestelde. Want op het moment dat men God kan uitsluiten van het leven, heeft men niets meer waar men verantwoording aan af hoeft te leggen.

Men is “vrij” om te doen wat men wil doen, geen enkele limiet zit er aan wat wij willen doen. Maar als wij onszelf niet onder controle hebben dan is deze vrijheid een last, dan zitten we gevangen. We hoeven nergens rekening mee te houden, zelfs niet met onze medemens.

Als christen moeten we leren om God oprecht te vrezen. Niet vrezen vanuit het krampachtig leven in een religie, maar oprecht bewust te zijn van Zijn aanwezigheid. Hij is er om te helpen, Hij is er om kracht te geven. Hij is er om te helpen met ons moraal.

Onrecht zit hem niet in het verschil tussen goede mensen en slechte mensen. Onrecht zit hem in de basis van onze houding tegenover God. Zonder die houding tegenover God is er geen recht of onrecht, dan zijn we slaven van onze lusten. Geef God ruimte in je leven, laat Hem toe.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zonder God

Goed doen

Psalm 53

4 Ieder van hen heeft zich afgekeerd, tezamen zijn zij verdorven,
er is niemand die goeddoet,
zelfs niet één.
(Psalm 53:4)

Hoe kan het dat het zover is gekomen? God heeft ons zelf geschapen, is het dan niet zijn eigen schuld? Dit is een hele moeilijke vraag en hoe graag we ook het antwoord willen, gaat het hier over een hele andere dimensie dan de liefde van God. Het gaat verder dan de schepping, verder dan ons bestaan.

Het is zaak dat we het eerst op een lager niveau aanpakken. We kunnen ons wel gaan druk maken over deze vraag, maar dan proberen wij onszelf buiten het probleem te plaatsen en dat is geen goed idee. Het zal ons nooit helpen om dit probleem aan te pakken, alleen als mensen dit probleem uit de weg willen hebben zullen ze die vragen gaan stellen.

En voordat je dit afdoet als een dooddoener, begin is het probleem eens aan te pakken. Want we zijn geen heilige boontjes, ons hart verlangt naar het goede. Ook jij niet, ook ik niet. En dit is geen gereformeerde theologie, dit is een realiteit en een probleem.

Maar je hebt wel een keuze om dit probleem aan te pakken. Kijk naar het licht van Jezus, kijk naar het goede in God. Je zult zien dat Zijn licht ook in jouw kan gaan schijnen. Jij kunt dit vers al de kracht ontnemen. Want als God in jouw leven aan het werk gaat ben je niet langer verdorven, je zult het echte leven ervaren.

Kom tot leven, laat zien dat het mogelijk is. Doe goed in de kracht van de Heilige Geest.

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Goed doen

God zoekt ons

Psalm 53

3 God heeft uit de hemel neergezien
op de mensenkinderen,
om te zien of er iemand verstandig was,
iemand die God zocht.
(Psalm 53:3)

God heeft wel degelijk een doel en het doel is zeker niet om de hemel te vullen met mensen die de christelijke religie aanhangen. Dat is fout nummer 1 die we in de kerk maken en waarbij de wereld terecht vraagtekens zet. God is rechtvaardig en is zeker niet op zoek naar een hemel vol hypocrieten. Want helaas zit de kerk er toch echt vol met hypocrieten, mensen die zeggen dat ze christen zijn maar Jezus echt niet volgen.

God heeft uit de hemel neergezien, Hij is op zoek naar mensen die Hem zoeken, mensen die oprecht zijn en het leven vullen met het geestelijke verlangen van Zijn aanraking. Wanneer gaan we dit begrijpen, wanneer durven we als christenen onze religie uit het raam te gooien en God echt gaan zoeken.

We zijn zo bang geworden, we zien mensen om ons heen van het geloof afvallen. En krampachtig proberen we onze religie te beschermen. Maar is niet juist deze krampachtigheid die de mensen doen vallen. We hebben niets om te geven behalve een krampachtige manier van leven en dan kunnen we begrijpen dat mensen het niet meer zien zitten.

God is op zoek naar mensen die Hem zoeken. En als kerk moeten we daar mee bezig zijn, wij horen voor mensen te faciliteren een zoektocht naar de God die naar ons op zoek is. Hoe makkelijk kan het zijn.

God is op zoek naar mensen die bewust het leven willen meemaken, bewust zoeken naar het hemelse Koninkrijk. En daar moeten we zelf mee bezig zijn en daar mogen we andere mensen bij helpen. Hoe mooi kan het zijn?

Posted in Bible | Comments Off on God zoekt ons

Dwaas

Psalm 53

1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider, op Machalath.
2 De dwaas zegt in zijn hart:
Er is geen God.
Zij handelen verderfelijk, zij bedrijven gruwelijk onrecht;
er is niemand die goeddoet.
(Psalm 53:1-2)

Hoe zou iemand die onder deze beschrijving valt hier naar kijken? Tegenwoordig zijn het niet alleen de dronkaards die durven te zeggen dat er geen God is, het zijn juist wetenschappers, mensen die een goed stel hersens hebben en duidelijk resultaat boeken met het werk dat ze doen. Ze gaan misschien niet naar de kerk, maar ze hebben tot op zekere hoogte een aardig morele kompas.

Wanneer is iemand dan een dwaas? Stel dat het dwaas zijn niet afhangt van hoe slim je bent. Wat als het te maken heeft met de diepste keuzes van het leven. Waar legt men ten diepste het vertrouwen, het vertrouwen dat iedereen nodig heeft.

We kunnen het bij kippen zien, ze zijn altijd schichtig, ze zijn altijd bang, altijd aan het rennen. Je kunt er niet dichtbij komen omdat er totaal geen vertrouwen is. Elk mens zoekt houvast, elk mens zoekt een zekerheid. Iets waar we ons aan vast kunnen klampen waardoor we weten dat er altijd iets is waar we op terug kunnen vallen.

De dwaas die zegt dat er geen God houdt zich daar aan vast. Het is een leven zonder verantwoording, een leven zonder risico, zonder waarde. Het is een leven dat er vanuit gaat dat het allemaal wel goed komt.

De dwaas gaat er van uit dat er zekerheid is in wat men heeft en wat men doet. En daaruit handelt men, daaruit laat men zien hoe goed ze zijn. Hoe slim je ook bent, als het vertrouwen in God er niet is, is het dwaas.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Dwaas