Onze plek

Psalm 29

1 Een psalm van David.
Geef de HEERE, machtige heersers,
geef de HEERE eer en macht.
2 Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
buig u voor de HEERE neer in Zijn heerlijke heiligdom.
(Psalm 29:1-2)

David heeft het hier niet tegen ons, de gewone mens. David praat hier tegen die wereldleiders, de mensen die elke keer weer samenkomen en persmomenten hebben om te laten zien wat ze allemaal bekokstoven. De leiders die elkaar soms de tent uit jagen of elkaar met modder begooien. Zij worden hier opgeroepen om de Heere, de God van hemel en aarde, alle eer te geven. Kunnen wij dat David nadoen, durven wij een ieder op te roepen om nederig voor God te zijn? Ook die populaire tv ster of voetballer?

Natuurlijk was David zelf ook een koning, dan durft hij natuurlijk wel. Zeker omdat hij zo succesvol was in zijn leiderschap. Hij kon de wereldleiders vanuit eigen ervaring laten weten dat er niemand is die boven God staat. Hier op aarde staat er niemand boven God, niemand staat er boven aan de keten. David wist dat en dat moet elke leider hier op aarde ook weten. Jezus is de Koning der koningen en de Heer der heren. Er is niemand als hij, hoe vol wij ook zijn van onszelf.

Elke knie zal buigen en elke tong zal getuigen, dat Jezus Heer is. Het gaat er hier niet om dat we domweg maar wat psalmen of liederen zingen. Het gaat er niet om dat we met opgeheven handen Hem prijzen. Het gaat er om dat we Hem de plek geven die Hij hoort te hebben. Dat is de oproep van David. En juist de wereldleiders moeten hun plek weten, ze moeten nog steeds verantwoording afleggen. Het is God die bepaalt, het is God die de geschiedenis schrijft.

En dat is de oproep van David. Want hij weet dat dit de enige juiste weg is, de meest gezonde positie waarin wij kunnen wandelen. Want als wij vol zijn van onszelf plaatsen wij onszelf boven God. We komen dan op een plek waar we een ongeleid projectiel worden. We zijn mens, onze positie moet duidelijk zijn. Afhankelijk van de Heere die alle macht heeft in de hemel en op aarde.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze plek

De bijbelse geschiedenis

Psalm 28

8 De HEERE is hun kracht,
Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn gezalfde.
9 Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom,
weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.
(Psalm 28:8-9)

Het volk Israel is een heel goed voorbeeld voor ons leven. De bijbel is niet bedoeld om een mooie set dogma’s te creëren, het is bedoeld om te leren hoe God omgaat met mensen. Want dat is wat we zien, God met Abraham, God met Izak, God met Israel. Elke keer een nieuwe stap in de geschiedenis, een openbaring van wat God wil doen. En zo mogen wij ook onderdeel zijn van die geschiedenis, ook wij mogen de wereld laten zien wat God in ons wil bereiken.

Veel christenen leven alsof ze in de wachtkamer zitten. Ze wachten tot op het moment dat God hen naar binnen roept, ze verwachten dat God hen dan met open armen ontvangt omdat ze de juiste dogma’s hebben geloofd. Maar dat is niet hoe we de geschiedenis moeten lezen in de bijbel. Daar zien we keer op keer voorbeelden van mensen die hun hele leven in de handen van God legden. Ze vertrouwden op Zijn kracht en zagen daarin dat ze overwinning hadden.

En zo moeten we deze verzen ook leren, want hier is geen dogma uit te distilleren, hier kunnen we alleen leren hoe God er naar verlangt om met ons te wandelen. Het is het geloof dat ons werkelijk zalig maakt. Het is het enige geloof waar het nieuwe testament over praat. Wij mogen denken dat geloof een mening is, maar dat is het niet, geloof is een vertrouwen in de God waar de bijbel over spreekt.

Het volk van Israel is het voorbeeld, zij wandelde elke keer weer weg van God. Niet omdat ze niet naar de tempel gingen (en wij dus niet naar de kerk zouden gaan), maar omdat ze hun vertrouwen in een andere god legden. Elke keer hadden ze hun hoop ergens anders en riepen ze daardoor de rampspoed over hen af. En doen wij niet precies hetzelfde? Hebben wij God ook niet de rug toegekeerd door alles maar zelf te regelen?

De enige weg tot zaligheid is geloof, maar niet het dogma-geloof, maar het geloof dat in deze verzen wordt onderwezen. Dat de Heere jouw kracht is, jouw enige hoop. Dat de kruis voor jou een verandering van leven betekent.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De bijbelse geschiedenis

Gods favorieten

Psalm 28

8 De HEERE is hun kracht,
Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn gezalfde.
9 Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom,
weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.
(Psalm 28:8-9)

Kunnen we Gods favoriet worden? Het klinkt misschien raar, maar er is wel degelijk een plek in God waar Hij Zijn favorieten heeft. Zijn gezalfden. We zien het levende bewijs in het volk Israel, tot op de dag van vandaag zien we iets bijzonders dat we in geen enkel ander volk op aarde zien. Als enig volk op aarde hebben ze zo’n rijke geschiedenis met God.

Als we kijken naar de bewoording in dit vers heeft David het over de gezalfden, Zijn volk, Zijn eigendom. Ze zijn van Hem, ze horen bij Hem en Hij kan er mee doen wat Hij wil. En natuurlijk is de hele schepping van Hem, maar dit is anders. Er is een geschiedenis waarin men zich aan elkaar heeft verbonden, ze hebben zich overgegeven in Zijn handen en God laat je dan nooit meer los. En dat is iets moois.

Want dan wordt God onze kracht, dan is het God die achter de overwinning zit in ons leven. Dan is Hij het die ons weid en draagt. En we kunnen er niet vanuit gaan dat het voor elke christen standaard is. Als we ons christen noemen dan betekent dat nog niet dat we deze zelfde voorkeursbehandeling krijgen. Want de sleutel zit hem in de geschiedenis die wij met Hem hebben.

Want net als Israel moeten wij in Jezus ook een verbond aangaan. Want dat is wat het kruis van ons vraagt, een geloof dat een eeuwige relatie met God aangaat. En alleen dan mogen we weten dat wij ook Zijn favorieten zijn, dat wij ook Zijn oogappel zijn. Dat is geen automatisme, alsof we dat bij de geboorte meekrijgen, het is een relatie die we heel bewust aangaan.

En dan mogen we weten dat we van Hem zijn, dat Hij ons weidt en draagt. Dat is het geloof na het kruis, het geloof dat verder gaat dan een dogmatisch geschrift. Het geloof dat meer serieus is dan de meest innige menselijke relatie.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods favorieten

Nieuw lied

Psalm 28

6 Geloofd zij de HEERE,
want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
7 De HEERE is mijn kracht en mijn schild;
op Hem heeft mijn hart vertrouwd
en ik ben geholpen.
Daarom springt mijn hart op van vreugde
en zal ik Hem met mijn lied loven.
(Psalm 28:6-7)

Als je je geloof zou omschrijven, zou het dan ook maar een beetje in de buurt komen van het geloof dat David hier beschrijft? Het is zo goed om dagelijks psalmen te lezen en te zingen, want de psalmen beschrijven een geloof die heel anders is dan het geloof waar wij mee zijn opgegroeid. David heeft het over een God die zijn smeekbeden heeft gehoord, een God waar hij met heel zijn hart op heeft vertrouwd. En dat vertrouwen is beloond.

Het is zo goed om ons hart hiermee te blijven vullen. Want dat zal ons geloof de juiste vorm geven, het zal ons helpen om op God gericht te blijven. Want dan gaan deze verzen steeds zoeter smaken en zullen we net als David God gaan loven voor wat Hij doet in ons leven. Want om eerlijk te zijn, is het loven dat wij vandaag de dag doen, het oplepelen van psalmen of liederen.

In de bijbel wordt vele keren opgeroepen om een nieuw lied te zingen. De reden is niet omdat die oude liederen gaan vervelen. De reden is omdat God elke keer weer iets nieuws doet. We moeten nieuwe liederen zingen omdat ons leven een zichtbare getuigenis is van wat God doet. Daarom springt ons hart op van vreugde, niet omdat we weer het nieuwste aanbiddingsalbum mogen beluisteren, maar omdat God iets nieuws heeft gedaan.

Aanbiddingsliederen zijn geen middel om een dienst mee te vullen, psalmen moeten niet gebruikt worden als onderdeel van de liturgie. Het zijn momenten waarop we zien dat God aan het werk is in ons leven. Ze geven uiting van dankbaarheid, want God is goed in ons leven. We zien Zijn hand, we vertrouwen op Hem en Hij antwoord. Er is geen kortere weg in het geloof, het is een smalle poort en een smalle weg. En daar moeten we op wandelen, samen met God.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Nieuw lied

Slechte daden vergolden

Psalm 28

4 Geef hun loon naar wat zij doen
en naar hun slechte daden,
geef hun naar het werk van hun handen,
vergeld hun naar wat zij verdienen.
5 Want zij letten niet
op de daden van de HEERE,
en op het werk van Zijn handen;
daarom zal Hij hen afbreken en niet opbouwen.
(Psalm 28:4-5)

Laat de wereld dit vers maar niet lezen, het bevestigd alleen maar het beeld van God dat ze al hebben. Ze willen namelijk geen God dienen die boos op hen is, een God die hen ook maar een strobreed in de weg staat. De toon van de wereld is dat ze willen doen waar ze zin in hebben en niemand mag hen daarin stoppen. Daarom worden christenen als moeilijk gezien, want zij zijn degene die tegen abortus of homoseksualiteit zijn.

Voor de wereld is een eventuele God een last geworden, het staat namelijk hun plezier in het leven in de weg. Het wegdenken van een god is de huidige oplossing, God bestaat niet dus hebben ze ook niets te vrezen. Helaas voor de wereld, ze kunnen God nog zo hard wegdenken, daarmee verdwijnt God niet. En de verantwoordelijkheid voor hun daden verdwijnt dan ook niet.

En dit is het hele probleem, de spagaat waarin de wereld zit. Want op het moment dat de wereld moet accepteren dat er een God bestaat creëert dat een enorm probleem voor de plek waar de wereld zich nu bevindt. De wereld is niet onwetend, ze zijn geen onschuldige mensen die per ongeluk de verkeerde kant opgaan. Ze hebben hun werken meer lief dan dat ze bereid zijn hun leven onder een geestelijk morele loep te leggen.

Dus eigenlijk zou de wereld dit vers wel moeten lezen, ze moeten zien dat er werkelijk een andere manier van leven is. Een leven waarin men naar God kijkt, waarin men afhankelijk is van het moraal die uit God is. Want de wereld moet weten dat er een loon is voor de werken die ze doen. De slechte daden zullen vergolden worden. En misschien klinkt het raar in je oren, maar dit zou ook ons gebed moeten zijn. Wij moeten ook verlangen naar de vergelding van slechte daden.

Want ook wij moeten verlangen naar het goede uit God. Wij en de wereld kunnen niet doorgaan op het pad waar we maar doen wat we willen. Het is juist liefde om te bidden voor Gods rechtvaardigheid, het is een verlangen om de wereld te laten zien dat er echt wel een moraal is in God. Laten we bidden dat God afbreekt de werken van de duisternis, laten we bidden dat slechte daden worden vergolden. Het is een goed en mooi gebed.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Slechte daden vergolden

God moet antwoorden

Psalm 28

1 Een psalm van David.
Tot U roep ik, HEERE, mijn rots.
Houd U niet doof voor mij!
Want houdt U Zich stil voor mij,
dan ben ik aan hen gelijk die in de kuil neerdalen.
2 Hoor mijn luide smeekbeden,
wanneer ik tot U roep,
wanneer ik mijn handen ophef
naar Uw binnenste heiligdom.
3 Ruk mij niet weg met de goddelozen
en met allen die onrecht bedrijven,
die van vrede spreken met hun naaste,
terwijl er kwaad is in hun hart.
(Psalm 28:1-3)

De relatie die David met God heeft is het antwoord op de samenvatting van de wet. Heb God lief boven alles. In vers 1 laat hij heel simpel weten dat er voor hem geen andere reden is om te leven als God niet met Hem is. Voor Hem is God geen optie die bij het leven hoort. Voor hem is het leven geen leven als God er niet bij betrokken is. En deze houding in het leven zal bepalen welke plek het geloof in ons leven heeft.

Want wie van ons kan herhalen wat David hier zegt, Heere, mijn rots, als U niet naar mij luistert, dan ben ik als een stervende, een dode? Het is radicaal maar het is zeker geen manier om God te forceren naar ons te laten luisteren. Misschien klinkt het voor ons wel zo, maar voor David is dat het niet. Hij raakt juist de gevoelige snaar, want het is God die wil horen, het is God die wil antwoorden.

En dat is wat wij moeten weten, God wil onze redder zijn, daarom heeft Hij Jezus naar de aarde gestuurd. Hij wil onze gebeden beantwoorden, het is Zijn belofte en Zijn verlangen. Wij zijn degene die allemaal excuses hebben opgeworpen om God maar het recht te geven niet te antwoorden. Maar in werkelijkheid zijn die excuses er om onszelf te beschermen tegen teleurstellingen.

En daar is waar het fout gaat. Wij moeten geloof hebben, wij moeten weten dat Gods beloften staan. Zoekt en gij zult vinden. Die beloften heeft Hij gemaakt en Hij zal er naar handelen. Voor christenen die er niet van overtuigd zijn dat God naar ons luistert, voor hen is dit vers leeg. Ze begrijpen het niet, ze snappen niet hoe David God kan vertellen dat hij als dood is als God niet hoort.

Maar voor mensen die weten dat God Zijn beloften houdt en hoort naar een ieder die zich tot Hem richt, zij begrijpen het hart van David. Zij weten dat God niets anders wil dan ons verlangen naar Hem. Ik heb geen leven als God niet naar mij hoort. Het is radicaal, het klinkt vreemd, maar het is het verlangen waar God naar verlangt.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God moet antwoorden

Wacht op de Heere

Psalm 27

14 Wacht op de HEERE,
wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEERE.
(Psalm 27:14)

Dit is een boodschap voor jou en zo moet je het ook tot je nemen. Als we de bijbel alleen maar gebruiken als een dogmatisch boek die onze theologie vorm geeft dan zullen we dit soort verzen nooit kunnen begrijpen. Het geloof wordt dan nooit tastbaar of voelbaar. En het probleem is dat we in onze reformatorische gemeenten bang worden van elke vorm van geloof dat tastbaar of voelbaar wordt. We moeten vooral heel dicht bij het geschreven woord blijven.

Maar als we het geschreven woord los gaan weken van de praktijk van ons leven dan komen we op een punt dat we de bijbel niet meer begrijpen als de bijbel wel over gevoelens praat. We kunnen wel begrijpen als God ons wetten geeft waar we ons aan moeten houden, maar als Hij ons oproept om Zijn aangezicht te zoeken dan staan we met een mond vol tanden. Want dan weten we niet wat we moeten doen.

En dit vers roept ons op om het van Hem te verwachten. Ook dat is ons vreemd, zeker omdat we een beeld van God hebben die ver van ons afstaat. Waarschijnlijk weten we niet eens wat we van Hem moeten verwachten. En zo kunnen we niet doorgaan, het geloof wordt echt een spelletje. Dit vers moet tot leven komen in ons hart, we moeten luisteren de verlangens van God.

Want je zult het echt ervaren, je hart zal gesterkt worden als we echt op Hem vertrouwen. Je zult nieuw geloof ontvangen, je zult het antwoord zien op je wachten. Wacht op de Heer, verwacht het van Hem. Hoop niet op de wereld, daar ligt je antwoord niet, het antwoord is in God. En als wij die keuze maken dan zullen we het geloof ontvangen om ook echt te wachten op Hem.

Lees dit vers en leer het van Hem te verwachten. Hij is het antwoord voor alles in jouw leven. In Hem is je enige hoop.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wacht op de Heere

Wachten

Psalm 27

14 Wacht op de HEERE,
wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEERE.
(Psalm 27:14)

Wachten is essentieel voor het geloof. Abraham moest 25 jaar wachten tot de vervulling van de belofte van God voor een zoon. Want hoe kunnen we nu beter weten dat we geloof hebben dan wanneer we er op moeten wachten. Want het is in die momenten dat we verleid zullen worden om het heft in eigen te nemen. Het is in de tijd van wachten dat ons geloof zal groeien, dat we onszelf er toe moeten zetten om op God te blijven vertrouwen. Ons verzetten tegen alle andere oplossingen die niet van God komen.

En daarom zegt David dat we sterk moeten zijn in het wachten. Wat we niet moeten doen is de betekenis van dit wachten verwarren met het we zien wel wat er gebeurd mentaliteit. Dat is een wachten zonder geloof, het wachten op de hoofdprijs van de loterij. Het wachten waar David het over heeft is een actief wachten, een verwachten, maakt niet uit hoe lang we moeten wachten maar we weten dat het komt.

Helaas heeft onze maatschappij ons ongeduldig gemaakt. Alles krijgen we met de druk op een knop, als we even ergens wat langer op moeten wachten dan worden we boos. Dit vers heeft nu misschien meer betekenis dan in de tijd van David. Want het is een keuze om te wachten, ongeduld is geen keuze, het maakt ons slaaf van onze verlangens en emoties. We willen het vandaag hebben want we kunnen er niet op wachten, de drang die in ons leeft is dan bepalend.

David roept op om samen met hem het van God te verwachten. Sterk te zijn als het wat langer duurt, want zelfs in het wachten is het God die ons kracht zal geven. Hij zal ons hart sterk maken. Het is een keuze, want er is altijd een andere weg. Maar je mag weten dat als je de keuze maakt om te wachten, Hij je hart zal sterken. We mogen het van God verwachten, dan zal het moment komen dat je wonderen zult zien, Gods hand zal zien.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wachten

De praktijk van geloof

Psalm 27

13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE
zou zien in het land van de levenden,
ik was vergaan.
(Psalm 27:13)

Stel je voor, een klerenkast van een vent staat voor je, je voelt je geïntimideerd. En dan wil die klerenkast weten wat je van hem vind, wat voor antwoord ga je dan geven? Natuurlijk vertellen we hem dat we hem een aardige vent vinden, dat er niets mis is met hem. Maar waarom? Uit angst. En nu moeten we dit vertalen naar onze aanbidding, waarom zeggen wij dat God goed is?

Met onze mond kunnen we zoveel zeggen, we kunnen zeggen dat God goed is, we kunnen zeggen dat we van Hem houden, het probleem is dat we aan de buitenkant niet kunnen zien wat de echte motivatie is. Soms kunnen we niet eens zelf bepalen of onze motivatie wel goed is. Maar er is toch een manier om daar wel achter te komen. Want we kunnen namelijk aan de vruchten van ons leven zien of wij werkelijk geloven of God goed is.

Het begint al bij het klagen, mensen die klagen over dit of dat hebben niet werkelijk gelooft dat God goed is. Dankbaarheid is het juiste karaktereigenschap dat in ons christenen moet groeien. Dankbaarheid dat God voor ons is en dat wat Hij doet in ons leven goed is voor ons. Klagen en geloven in Gods goedheid gaan niet samen.

Een ander onderdeel van het christelijk leven dat laat zien dat we weinig vertrouwen hebben in Gods goedheid, is ons gebed. We kunnen wel bidden, maar als wij almaar standaard gebeden oplepelen, maar geen persoonlijk verlangen hebben naar Gods hand in ons leven, laat dat zien dat we weinig geloof hebben in Gods goedheid. Onze gebeden zijn slechts brieven naar een postbus ergens in de hemel waarvan we hopen dat ze worden geopend.

Geloof wordt zichtbaar in de vruchten van ons leven. Het zijn niet de woorden van onze mond die bepalen of wij geloof hebben, het is wat wij doen in dit leven. En hoe verder God van ons afstaat, hoe minder geloof we zullen hebben. En dat kan een orthodoxe christen die helemaal geen relatie met God heeft en het kan een heiden zijn die helemaal niets met God te maken wil hebben. Het is hetzelfde, er is geen geloof.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De praktijk van geloof

Geloven in Gods goedheid

Psalm 27

13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE
zou zien in het land van de levenden,
ik was vergaan.
(Psalm 27:13)

En daar is het, het geloof. David had zijn hoop op de Heere gericht, hij verlangde naar de goedheid van God. En David weet dat als hij dat vertrouwen niet had gehad, de uitkomst van zijn leven heel anders zou zijn geweest. Hoe zou jouw leven er uit zien als jij op God alleen hoopt? Is het het leven dat jij nu hebt, of ben jij voornamelijk verantwoordelijk voor de keuzes in jouw leven?

Dit geloof gaat een stuk verder dan geloven in de vergeving van onze zonden door het bloed van Jezus. Dit geloven bepaalt hoe wij vandaag wandelen in ons leven. En dat is wat veel christenen missen, want dat is wat er bedoeld wordt als we praten over het wandelen met God. Want dat doen we niet door middel van theologische redenatie. Het moet de praktijk worden van ons leven en dat was het geval bij David.

Het resultaat is voor David duidelijk, zijn leven is een vrucht van de goedheid van God. En dat is waar hij op vertrouwde toen het er even niet naar uit zag. Er zijn veel mensen die ook zullen zeggen dat hun leven door God bepaald is, maar ze kunnen niet echt de vinger op de plek leggen van waar precies. Het is een dogmatische overtuiging omdat de bijbel het nu eenmaal zegt, maar ze vergeten dat ons geloof daarin essentieel is.

Helaas is dit niet een geaccepteerde overtuiging in onze reformatorische gemeenten. We zijn bang om God voor de voeten te lopen. We sluiten onszelf liever op in onze kamer dan dat we iets verkeerds zouden doen. Maar dat is niet wat God van ons verlangt, we mogen best fouten maken, maar Hij verlangt er naar dat wij op Zijn goedheid vertrouwen. Want dan kan Hij Zijn goedheid in ons leven laten zien.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geloven in Gods goedheid