Eeuwig zingen

Psalm 52

11 Ik zal U voor eeuwig loven,
om wat U gedaan hebt;
ik zal Uw Naam verwachten,
want die is voor Uw gunstelingen goed.
(Psalm 52:11)

Dit kan heel raar klinken voor mensen die God niet hebben leren kennen. Zelfs veel christenen hebben hier een verkeerd beeld bij. Is dit waarvoor wij geschapen zijn, moeten wij al die tijd bezig blijven met het zingen van liederen voor God? Krijg al keelpijn bij de gedachte er aan.

We zijn geen slaven die worden opgevoed om te zingen voor God. Zo zouden we ook niet in een normale relatie willen leven. Stel je voor je bent getrouwd en je bent alleen maar bezig met het prijzen van je echtgenoot, niet omdat er sprake is van echte waardering maar omdat het moet. Het klopt dan niet en geen van beide zullen er blij mee zijn.

Degene die geprezen wordt is er niet blij mee, want het is niet oprecht en degene die het doet wordt op een gegeven moment erg moe en heeft er geen zin meer in. Als de psalmist hier dan zegt dat hij zo graag voor eeuwig looft is dat de eerste liefde. Een liefde die niet op kan houden, een liefde die wederzijds is.

En dat moeten we leren begrijpen bij deze verzen. Iemand die vol dankbaarheid, vol van liefde is, vol van verwachting is. Voor ons moet de eeuwige niet lang genoeg kunnen duren. Voor eeuwig willen we samen zijn, voor eeuwig willen we dit blijven ervaren. Want in Gods liefde en genade is het leven, het eeuwige leven door nooit uitdroogt.

Een relatie met God moet dieper gaan, het moet begrepen worden. Een religie zonder die relatie blijft niet staan, is leeg. En daar moeten we op gericht zijn, daar mogen we naar verlangen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Eeuwig zingen

Bladerrijke olijfboom

Psalm 52

10 Maar ik zal zijn als een bladerrijke olijfboom
in het huis van God;
ik vertrouw op Gods goedertierenheid,
eeuwig en altijd.
(Psalm 52:10)

Denk aan psalm 1, waarin de psalmist een boom beschrijft die vlakbij een rijk stromende rivier staat. Een boom die gezond is en vol van leven is. Misschien heeft de wereld ons doen geloven dat wij een dode boom zijn die niet mag genieten van het leven, maar dat komt omdat ze niet begrijpen wat echt leven is.

Leven gaat verder dan het laten gaan van je emoties. Of het nu tranen zijn of blijdschap, het zijn allemaal oppervlakkige manieren van leven. De keuze is niet of we vrij zijn om te doen wat we willen of dat we vast zitten aan regeltjes. De keuze is of we onze emotionele drang volgen of dat we het leven vinden dat we in Jezus kunnen vinden.

Een vrijheid van elke soort drang, een vrijheid om werkelijk te kunnen kiezen tussen goed en kwaad. Een vrijheid om vervuld te raken met het levende water dat Jezus on wil geven. Het echte leven is een vrijheid van deze dwingende wereld die alles op wil leggen.

Een vrijheid om samen met Hem die ons geschapen heeft te kunnen wandelen. Vergeet even het beeld dat andere mensen van het christendom proberen te schetsen, mensen die oprecht pijn zijn gedaan door christenen. Het is jammer dat het gebeurd, maar we moeten ons daar niet door laten leiden.

Want er is maar 1 bron waar we werkelijk op kunnen vertrouwen en dat is God zelf, de bron van ons leven. En dan komt er wijsheid en kracht dat geen enkele emotie zal kunnen bevatten, dan hebben we echt leven zoals de bladerrijke olijfboom.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Bladerrijke olijfboom

Vertrouwen of niet

Psalm 52

8 De rechtvaardigen zullen het zien en ontzag hebben;
zij zullen om hem lachen en zeggen:
9 Zie, de man die God niet tot zijn kracht maakte,
maar op zijn grote rijkdom vertrouwde;
hij was sterk geworden door zijn schadelijk handelen.
(Psalm 52:8-9)

Als christenen zijn we geen exclusief clubje die het laatst zullen lachen. Dat is misschien wel het beeld dat we krijgen uit deze verzen, christenen die de ander uitlachen omdat ze niet op God hebben vertrouwd. En bij zo’n groep zou ik ook niet willen horen, tenzij er hier wel wat van het klopt.

Ten eerste moeten we hier niet kijken naar de religie die iemand aanhangt. Want het moet onderhand wel duidelijk zijn dat David altijd zingt over mensen die hun leven zo inrichten dat God het hart van hun leven is. Het verschil is niet wat men aanhangt, het verschil zit hem in het hart, het verlangen van de mensen.

En als we dat gaan zien, ligt de scheidslijn heel ergens anders dan waar wij hopen dat hij ligt. Het verschil is ons vertrouwen in God. Waar ligt ons vertrouwen, waar zijn wij mee bezig in dit leven? Zijn wij op zoek naar rijkdom hier op aarde, zijn wij op zoek naar macht en status? Want dan zijn wij het die uitgelachen zullen worden.

Want ook in dit leven zien we dat gebeuren. Denk aan een belangrijke presentator die van de publieke omroep naar de commerciële gaat en gigantisch faalt. Hebben we dan medelijden, gaan we een inzameling doen? Vaak wordt die persoon extra hard aangepakt. Want we hebben gezien dat het vertrouwen op de verkeerde plek zat.

En zo mogen we naar deze verzen kijken. De egoïsme, de arrogantie waarin men vandaag de dag leeft. Men ziet het niet eens meer, ze denken dat het allemaal wel goed komt. Of je nu in de kerk zit of niet, een nederig leven is het echte leven waar we naar moeten verlangen. Het leven in volle vertrouwen op God.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vertrouwen of niet

Het goede doel

Psalm 52

7 Maar God zal u voor altijd afbreken;
Hij zal u grijpen en wegrukken uit de tent,
ja, u ontwortelen uit het land van de levenden. Sela
(Psalm 52:7)

Is dit de kwaadaardige God waar men over praat, een God waar men liever niet in geloofd want hij is zo slecht? Het rare is dat men zo graag oordeelt over God dat Zijn oordeel niet rechtvaardig is zonder dat men alle ins en outs er van weet. Dat is een vrij onrechtvaardige manier van oordelen. Maar net zoals we verwachten van de rechtspraak, moet een oordeel goed onderbouwd zijn.

Het eerst punt is dat de waarde van het leven door ons zelf wordt bepaald. Denk aan een tuin die we goed willen onderhouden. Het onkruid halen we er uit en de bloemen en planten voeden we zodat ze er mooi blijven uitzien. Zullen wij ons iets aantrekken van de gedachte dat het onkruid ook recht heeft op het leven? Hoe graag we ons leven ook veel meer waard vinden, de bijbel is heel consistent, als we niet de vrucht dragen die we horen te dragen zullen we worden behandeld als het onkruid.

Ten tweede heeft God zelfs het recht om helemaal op nieuw te beginnen. En hoe onrechtvaardig wij dit ook vinden het is weer onze eigen waarde die wij er in leggen dat de bron is voor het “onrecht”. God is op zoek naar het goede in ons. Dat geeft Hem tegelijk het recht om het kwade weg te nemen. En dat wij het daar niet mee eens zijn, betekent nog niet dat het onrechtvaardig is.

Als wij echt serieus zijn over ons oordeel over God dan moeten we dat goed onderbouwen. We kunnen niet vanuit ons eigen emotionele eigenwaarde gaan denken. Als we dat doen zal het oordeel nooit rechtvaardig zijn. Het doel is een vruchtbare bodem, een vruchtbaar leven. En als we daar echt naar op zoek zijn, mogen we weten dat God Zich echt wel wil verantwoorden.

Dit vers is geen moeilijk vers. Het is zelfs een mooi vers, want het laat het doel zien dat God voor ogen heeft. Een doel dat mooi is en waar wij een keuze hebben om daar aan mee te doen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het goede doel

vader van de leugens

Psalm 52

4 Uw tong bedenkt enkel schadelijke dingen,
als een geslepen scheermes dat bedrieglijk werkt.
5 U hebt het kwaad lief boven het goede,
de leugen boven het spreken van recht. Sela
6 U hebt lief alle verslindende woorden
en een tong vol bedrog.
(Psalm 52:4-6)

Dit is niet het beeld dat we hebben van de mensen om ons heen. Veel vrienden die niet naar de kerk gaan doen echt nog wel goede dingen. Van de buren hebben we ook niet veel last en zijn soms nog wel eens aardig. Over wie gaan deze verzen nu, gaat het over extreem slechte mensen of moeten we hier alle niet christenen onder scharen.

Laten we eerste een ballonnetje doorprikken. Het gaat hier ten eerste niet alleen over niet christenen. Er zijn ook zat christenen die hier wel onder vallen, ze hebben wel de naam christen maar in werkelijkheid is hun verlangen niet hetzelfde als het verlangen van Jezus. Het gaat er niet om welk label we hebben, het gaat er om waar we naar luisteren.

Want de wereld is onder de last van de duivel en ze hebben daar hun oren te luisteren gelegd. Dit klinkt misschien heel religieus, maar het is een geestelijke waarheid. De gedachten die mensen hebben komen veelal uit de verkeerde hoek. Ook bij christenen. En als dat de bron is dan worden deze verzen vanzelf toepasbaar.

Het gaat er niet om of we onszelf christen noemen of niet. Op het moment dat wij niet luisteren naar de Heilige Geest hebben we geen andere keuze dan het hart dat hier wordt beschreven. De duivel is de vader van alle leugens en daar moeten we gewoon niet naar luisteren. Hoe meer we dat doen, hoe meer het ook uit onze mond zal komen. Het is tijd dat wij als eerste gaan luisteren naar deze verzen. Dat wij gewaarschuwd zijn voor de verslindende woorden.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on vader van de leugens

Moraal

Psalm 52

3 Waarom beroemt u zich op het kwaad, geweldenaar?
Gods goedertierenheid duurt toch de hele dag!
(Psalm 52:3)

Een moeilijk vers om te begrijpen, daarom zijn verschillende vertalingen het ook niet met elkaar eens. In sommige vertalingen is het de geweldenaar die de hele dag bezig is met zichzelf op de schouders te kloppen, hier is het God bij wie de rechtvaardigheid de hele dag duurt. De enige conclusie die we hier uit kunnen halen is dat het verschil tussen God en de geweldenaar groot is.

De geweldenaar wordt in andere vertalingen eerder vertaald als een held in plaats van een crimineel. Want het zijn niet alleen criminelen onder ons die vallen onder de trots en arrogantie van het eigen kunnen. De gewone man, je collega, je buren, zij zijn het ook die zich beroemen in het kwaad. En men zal niet blij zijn om dit te horen, maar zij hebben onrechtvaardigheid uitgebannen door het te ontkennen.

Het moraal komt niet meer van God, gerechtigheid is een flexibel begrip geworden. God wordt niet meer geraadpleegd en de wereld is er trots op. En wij moeten hier verre van blijven. Nee, niet dat wij met onze vinger gaan wijzen naar de mensen om ons heen, maar in de liefde van God blijven.

Wij moeten heel veel tijd besteden aan het luisteren naar God. God in ons hart laten spreken, horen wat Zijn hart is naar de mensen om ons heen. Verlangen naar Zijn rechtvaardigheid in ons leven. God rust nooit, God laat nooit los. Laten wij zo ook blijven verlangen naar Hem, de bron van ons moraal.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Moraal

Op God richten

Psalm 51

1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider;
2 toen Doëg, de Edomiet, gekomen was en aan Saul bekendgemaakt en tegen hem gezegd had: David is gekomen in het huis van Achimelech.
(Psalm 52:1-2)

Dit zouden wij moeten doen in ons leven, als er iets fout gaat ons richten op God. Er zijn dagelijks momenten dat er even iets fout gaat, of juist iets goed gaat, dat zouden momenten moeten zijn dat we gaan zitten en praten met de Vader. Het klinkt zo onlogisch maar toch is dat de juiste oplossing of reactie.

We zijn zo druk, we richten ons zoveel op andere dingen. Maar juist die extreem intense momenten moeten we God bij ons betrekken. God is helaas vaak de laatste waar we naar toe gaan, maar hij moet de eerste zijn. En misschien lijkt het schrijven van een mooi lied niet de oplossing voor ons probleem, maar het is niet het mooie lied, het is het gebed dat van belang is.

Er gebeurd hier een ramp, Saul krijgt te horen dat David op visite was geweest bij de priesters. Saul is boos en geeft uiteindelijk opdracht aan Doeg om al die priesters te doden. Dit gebeurde dus omdat ze David hadden geholpen. Je kan je voorstellen de pijn die David voelde, door hem moesten ze het leven geven.

We kunnen boos worden, we kunnen depressief worden, we kunnen van alles doen, maar er is maar 1 ding dat we moeten doen. Ons tot God richten. Laat je leven zo ingedeeld zijn, dat je je op God richt. In de kleinste dingen, in de grote dingen, bidt, schrijf liederen. Ze hoeven niet beroemd te worden, ze moeten op God gericht zijn.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Op God richten

Collectieve zegeningen

Psalm 51

20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen;
bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid,
in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt;
dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.
(Psalm 51:20-21)

Een aantal verzen hiervoor had David het er nog over dat God geen behagen had in offerande. En nu schildert hij een beeld van offers die worden gebracht in een gezegend en sterk Jeruzalem. Wat wil David nu eigenlijk, wil hij wel offers brengen of niet?

Het verhaal is iets gecompliceerder, de reden dat God geen offers wil is omdat het gaat om ons hart. God verlangt naar een hart dat er oprecht naar verlangt om rein te zijn. Mensen die het offer gebruiken om hun eigen geweten te sussen begrijpen dan niets van het offer. En voor hen zijn de voorgaande verzen van belang.

Deze verzen zijn voor mensen die de volgende stap al hebben genomen. Zij verlangen naar een omgeving waarin God werkelijk het middelpunt is. En daar zijn offers meer dan normaal, offers aan God uit liefde en verlangen naar Hem. Mensen die er naar verlangen dat niet alleen hun leven gezegend is, maar juist het leven van hun volk.

Het verlangen naar de collectieve zegeningen, niet langer wij die centraal zijn, onze zegeningen. Maar een Jeruzalem waar God wordt gekend, een plek waar offers worden gebracht omdat God werkelijk wordt verheerlijkt. Dit is een volwassen verlangen, een verlangen van een koning die God het centrum wil laten zijn van het leven van zijn volk.

Dan verlangen we naar kerkdiensten die in het teken staan van Jezus, waarin het niet meer gaat om onze ego en onze verlangens, maar om Jezus verheerlijkt in ons midden.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Collectieve zegeningen

Oprecht hart

Psalm 51

19 De offers voor God zijn een gebroken geest;
een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
(Psalm 51:19)

Voor Israel stond het brengen van offers gelijk aan het komen voor Zijn aangezicht. Offers brengen was een bewuste actie waarmee men aangaf de Heere te zoeken, dit kon zijn voor het offeren voor de vergeving van hun zonden, maar ook voor de standaard rituelen bij de geboorte van een kind bijvoorbeeld. Het belangrijkste was dat men God betrok bij hun leven of het nu even goed ging of niet.

Het probleem was en is dat rituelen ons oppervlakkig maakt. Want we kunnen wel triest doen over de leegloop van de kerk, maar is het niet onze eigen schuld? Wat heeft de kerkgang nog te betekenen op geestelijk niveau? We komen en gaan, maar het veranderd ons niet, het raakt ons niet in ons hart. En voordat we de liturgie of de dominee de schuld geven, denk eerst even na over wat het voor jou betekend.

De manier waarop David het hier beschrijft gaat over het hart. Zo moeten we voor God komen, het gaat niet om onze kleren of onze trouw die we elke week laten zien. Het gaat om ons hart, hoe staan we in dit leven? Of nog sterker, hoe staan we voor Gods troon? Want wat David hier laat zien is het hart achter zijn berouw.

Natuurlijk hoeven we niet elke week met een gebroken geest voor God te staan. Maar het gaat om het hart, een oprecht hart. Als jij thuis niet met God praat dan zal jouw kerkgang niet veel te betekenen hebben. Want het leeft niet in jouw hart. Begin de dag met gebed, begin de dag, elke dag met een knipoog naar de Vader. Want dan wordt het echt, dan begint het te leven. Een hart dat oprecht is.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht hart

Met lege handen

Psalm 51

18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen;
in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest;
een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
(Psalm 51:18-19)

Dit lijkt niet in lijn te zijn met wat de vorige overdenking beschreef over vers 18. Maar we moeten hier goed begrijpen dat David spreekt in beeldspraak. Hij gaat door op vers 18, waar hij heel duidelijk aangeeft dat God niet op zoek is naar offers. Het echte offer is als we met lege handen voor God komen.

De nadruk ligt niet op het offer, de nadruk ligt op het komen voor God. Denk aan Kain die voor God kwam met een offer, maar God kon het niet accepteren. Kain kwam bij God, maar kwam zonder verlangen, zonder een hart. En het was duidelijk dat God dat niet kon accepteren. Gods verlangen is naar echte mensen, ons hart en dat is het offer waar Hij naar verlangt.

En als we op die plek zijn, dan is het geen offer meer. Dicht bij God zijn, vol van verlangen zijn naar Zijn aanwezigheid is geen offer. Vers 19 is daarom ook geen echt offer, het is juist de bevrijding van een last. Een gebroken geeft, een verslagen hart, als we zo voor God komen is er de bevrijding, de vervulling van Gods liefde.

Het is geen offer om te erkennen dat we er een puinhoop van hebben gemaakt. Het is juist de bevrijding, een leven dat leeg is en door God gevuld kan worden. Het is geen offer om met lege handen voor God te verschijnen, het is geen offer om alles in dit leven achter te laten en bij God te zijn. God staat open armen om jou te ontvangen, niet je offers.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Met lege handen