Simpel verlangen

Psalm 25

3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; gimel
beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.
(Psalm 25:3)

David is er van overtuigd dat als wij het van God verwachten dat Hij ons niet zal beschamen. En dat is nogal een statement die David daar maakt. Er zullen weinigen van ons zijn die dat vol overtuiging kunnen herhalen. Een ieder, niemand uitgezonderd, die het van God verwacht mag weten dat God antwoord.

De makkelijkste uitweg is dat we natuurlijk met vereisten komen. Want dan kunnen we deze verzen fijn laten staan en werpen we zoveel mogelijk obstakels op de weg dat het praktisch gewoon niet haalbaar meer is. Wij in ons zondige bestaan kunnen gewoon niet verwachten dat God naar ons luistert. En dat is nu precies wat de duivel wil dat wij geloven, dat wij in dit leven helemaal niets van God kunnen verwachten.

Want als wij niets van God verwachten dan is er weinig over van ons geloof. En zijn wij geen gevaar voor de duivel, ons leven is dan net als al die andere mensen die niets van God verlangen. Maar op het moment dat wij beginnen te geloven dat God naar ons hoort en dat Hij wil antwoorden dan begint de duivel te sidderen. Niet om ons geloof, maar omdat God in Zijn liefde zal antwoorden en dat weet de duivel.

Als wij ons tot Hem richten zal Hij ons horen en antwoorden. Dat is Zijn belofte en daar moeten wij aan vast houden. Vergeet even alle vereisten die wij hebben verzonnen. Natuurlijk als onze motivatie niet oprecht is dan zal God dat weten, maar wij weten dat dan ook drommels goed. Maar we moeten echt niet gaan wroetten in onze eigen ziel alsof er een onbewuste valse motivatie is.

Als wij ons tot God richten omdat we het van Hem verlangen dan is er niemand die ons de grond in moet praten. We moeten mensen juist bemoedigen om het van God te verwachten. En God zal antwoorden, David weet dat en wij moeten daar ook van overtuigd zijn. Want dan zal ons leven er heel anders uitzien. Dan is het niet langer ik, maar Jezus in mijn leven die een licht schijnt in deze wereld. Het is een zonde om het niet van God te verwachten.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Simpel verlangen

Beschaamd

Psalm 25

1 Een psalm van David.
Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, aleph
2 mijn God, op U vertrouw ik; beth
laat mij niet beschaamd worden,
laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.
(Psalm 25:1-2)

Geloof is vertrouwen ook al zien we het antwoord niet. David laat hier weten dat hij zich tot God richt, dat het God is van wie hij het antwoord verlangt. En dat is niet zo makkelijk, we hebben niets waar we naar kunnen kijken, geen stipje aan de horizon waar wij onze hoop op kunnen bouwen. Geloof is werkelijk een vertrouwen zonder dat we daar ook maar enige grond voor hebben. Alleen Gods beloften, Zijn woord, is het waar wij dan aan vast kunnen houden.

En dan komen de woorden die de doodsteek zijn voor ons geloof, angst dat we beschaamd zullen worden. David bidt tot God dat Hij hem niet zal beschamen. En misschien bidt David dit niet uit angst, maar om God nog maar even duidelijk te maken dat al zijn hoop op God is. David heeft geen plan B waar hij naar kan ontsnappen en als God dan geen uitkomst geeft zal David beschaamd worden.

Deze angst om beschaamd te worden is het gevaar van ons geloof. Geloven in een bepaalde theologie zal ons niet zo snel beschamen. Er zijn mensen die wel gekkere dingen geloven. Geloven dat er een Jezus is die aan het kruis hing voor onze zonden en dat wij daardoor naar de hemel kunnen is geen moeilijk geloof. Het echte geloof begint als we moeten vertrouwen op God in dit leven, zoals David op God moest vertrouwen in zijn leven. En elke keer als we deze stap van geloof willen nemen komt er de twijfel.

En vaak zijn het de mensen om ons heen die ons deze twijfel aanpraten, een angst dat God misschien niet wil luisteren naar onze gebeden. Een angst dat zij straks zullen zeggen: ‘Ik heb het je toch gezegd.’ Wij mogen bidden dat God ons niet zal beschamen, want Hij wil ons niet beschamen. Hij is geen God die ons op onze nummer wil zetten, Hij is de God die geloof altijd beantwoord. En daar moeten wij op blijven vertrouwen.

De vijand zal nooit en te nimmer van vreugde opspringen als wij werkelijk vertrouwen. Als wij geen plan B hebben maar vasthouden aan de beloften van God zullen wij nooit bedrogen uitkomen. God is trouw en laat niet gaan wat Zijn hand begon. Dit is pas echt geloof, wees niet bang, God is voor jou en niet tegen jou. Hij wil dat je leven succesvol is in Hem.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Beschaamd

Welk geslacht

Psalm 24

6 Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela
(Psalm 24:6)

Het woord geslacht hier kan ook worden vertaald als generatie. En het is een hele mooie gedachte, een generatie die eensgezind begint te zoeken naar de Heere. Zoals op de dag van Pinksteren ook gebeurde, duizenden mensen die er voor kiezen om het nieuwe evangelie ruimte te geven in hun leven. De dagen er na kwamen ze bij elkaar om in de woorden van de profeten te zoeken naar de weg die God is gegaan.

En dat is een hele mooie gedachte en het zou helemaal niet zo slecht zijn als dit in onze tijd zou gebeuren. Een generatie die het anders gaat doen, een generatie die elkaar aansteekt om het aangezicht van de Heere te zoeken. En toch moeten we een stap verder gaan.

Op dit moment zijn er twee geslachten, het mannelijke en het vrouwelijke. En hoezeer ze dat ook willen oprekken, biologisch gezien zijn er deze twee. En deze twee zijn heel erg verschillend. En zo zouden we dit vers ook kunnen lezen. Mensen die naar God beginnen te vragen, die het aangezicht van God zoeken zijn van een heel ander caliber, hun systeem zit heel anders in elkaar.

En het nieuwe testament staat daar ook vol van, mensen die met hun hoofd in de hemel zitten, mensen die compleet anders zijn, mensen die zich niet laten leiden door het oude leven, maar het nieuwe leven hebben aangenomen. Zou dat niet het andere geslacht kunnen zijn. Het geslacht die compleet anders denkt, dat het hart niet opheft naar de dingen van deze wereld, maar God oprecht zoekt.

Dit is het geslacht dat God serieus neemt, het geslacht dat zoekt naar de werken van God. Dit is het geslacht dat niet verlangt naar de trots en arrogantie van deze wereld, maar zoekt naar het hart van God. Het geslacht dat vol is van het DNA van God. Dat zijn wij, dat ben jij.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Welk geslacht

De koning komt

Psalm 24

9 Hef uw hoofden op, o poorten,
ja, verhef ze, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.
10 Wie is Hij, deze Koning der ere?
De HEERE van de legermachten,
Hij is de Koning der ere. Sela
(Psalm 24:9-10)

David weet hoe het is om thuis te komen in een stad die heel blij is met zijn terugkomst. We kunnen het lezen in de bijbel dat de mensen liederen zingen omdat het David is die de vijand heeft verslagen. En denk ook eens aan Jezus die op een ezel de stad Jeruzalem binnen rijdt. Hij wordt begroet als de koning, er wordt voor Hem gezongen, want de mensen erkennen dat Hij werkelijk verlossing brengt. Ze geven Hem de eer die Hem toekomt.

Open je leven voor de koning, zet de deur niet even op een kiertje omdat je elke zondag naar de kerk gaat, maar richt je leven zo in dat de poorten open staan. Jezus heeft het over het koninkrijk van God zoeken en over de rest hoef je je geen zorgen te maken. En dat bedoelt Hij letterlijk, wees bezig met het koninkrijk van God en God zorgt voor de rest.

Laat ons leven zo’n feest zijn dat alle eer aan Hem is. Het is geen last, het is geen negatieve religieuze doemdenkerij. We hebben een God die leeft en regeert, een God die maar al te graag in ons leven wil komen en voor alles wil zorgen. Zoals Jezus Jeruzalem binnenkwam zo moeten wij Jezus ook in ons leven binnenbrengen. Open de poorten van je leven, want Jezus mag dan welkom zijn in jouw leven.

Laat Jezus de koning zijn van jouw leven, laat Jezus alle lof en eer ontvangen van jouw leven. Niet omdat we nu eenmaal Hem moeten eren, maar omdat Hij werkelijk alle lof en eer waardig is. Laat Hem toe en je zult het begrijpen, open de poorten van je leven en deze psalm krijgt zoveel meer diepgang dan je zo op het eerste gezicht leest.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De koning komt

Open de poorten

Psalm 24

7 Hef uw hoofden op, o poorten,
en verhef u, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.
8 Wie is deze Koning der ere?
De HEERE, sterk en geweldig,
de HEERE, geweldig in de strijd.
(Psalm 24:7-8)

Bij deze verzen moet je denken aan David die de ark van God naar Jeruzalem bracht. Alleen al het verlangen van David om de aanwezigheid van God naar Jeruzalem te brengen is het verlangen dat in ons moet branden. Wij moeten ook verlangen naar de aanwezigheid van God in ons leven. En als we eenmaal die aanwezigheid hebben geproefd, willen we niets anders meer, dan willen we dicht bij Hem zijn en blijven.

En dat is wat David hier bezingt, open de poorten, maak ruimte, want dit is nu het belangrijkste dat er is. Vergeet even waar je mee bezig bent, denk even niet aan de vijanden die er eventueel aan zouden kunnen komen, open de poorten wijd leg de Koning geen strobreed in de weg. Maak er een feest van, laat dit al je aandacht hebben want Hij is onze enige hoop die we hebben in dit leven.

Deze psalm is geschreven door David, hij was de koning met vele successen, maar ondanks dat ziet hij waar het werkelijke succes vandaan komt. Daarom beschrijft David zijn Heere als de Koning die terugkomt van de strijd als overwinnaar. David had zelf deze ervaring, een stad die juichend hem kwam begroeten na weer een overwinning over de vijand, maar voor Hem is er eigenlijk maar 1 Koning die deze begroeting waardig is. Open de poorten.

Is ons hart ook zo open voor een God die in ons leven wil komen? Open de poorten van je hart, wees niet bang voor de vijand, wees niet bang voor aanvallen. Want als de grote Koning in jouw leven is gekomen mogen we weten dat we niets te vrezen hebben. Hij komt binnen en zal op de troon van jouw leven gaan zitten, Hij zal jouw leven leiden zoals een goede herder dat doet.

Open de poorten, want de machtige Koning Jezus komt binnen. En daar mogen wij als christenen naar verlangen. Verlangen naar het moment dat Hij in ons leven komt, maar ook verlangen naar het moment dat Hij terugkomt als de grote Koning die over alles zal regeren. Open de poorten in gebed, bid dat Hij in jouw leven mag komen, maar ook dat Hij terug zal komen om te regeren.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Open de poorten

Van binnen

Psalm 24

6 Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela
(Psalm 24:6)

Jezus zei het tegen de religieuze leiders, Paulus schreef het in zijn brieven en zelfs in het bijbelboek openbaringen heeft Jezus het over joden die eigenlijk niet echt joden waren. Echte kinderen van Abraham zijn zij die hem navolgen in handelen. Ze kunnen wel nakomelingen zijn in het bloed maar voor God zijn de echte nakomelingen mensen die Abraham navolgen in zijn geloof. En hetzelfde geldt voor christenen, christen ben je niet omdat je zo geboren bent maar omdat je Jezus volgt.

En dat is het geslacht waar David het hier over heeft. Een generatie mensen die oprecht zoeken naar God. En dat is het hele probleem met de hedendaagse christelijke cultuur. Het is namelijk een cultuur geworden, we hebben onze eigen christelijke bands, onze eigen christelijke omroepen en soms zelfs onze eigen christelijke cafe. We zijn christen omdat het onze identiteit is, we horen bij die groep. Maar een echte christen is op zoek naar de waarheid, naar God zelf.

Het is heel leuk dat we onszelf christen kunnen noemen, maar zou Jezus ons dat ook noemen? Want vers 6 van deze psalm gaat over de Nathanaels van deze wereld. Het zijn mensen die werkelijk energie en aandacht besteden aan het zoeken naar het koninkrijk van God. Ze delen hun leven zo in dat ze dagelijks ruimte hebben om te bidden en bijbel te lezen. Heb jij werkelijk een verlangen naar het zien van Gods aangezicht, van Zijn glorie? Vraag jij naar Zijn hand in jouw leven?

Want dat is toch echt waar deze psalm het over heeft. Laten we weer terug gaan naar het echte christelijke leven, een leven dat wil zijn zoals Jezus is. Een generatie die niet meegaat in het verlangen van deze wereld, maar die tegen de stroom in durft te gaan in het zoeken naar het koninkrijk van God. Een generatie die naar God vragen voor hun leven, maar ook voor ons land.

Want we kunnen wel een Premier hebben, maar ons verlangen moet zijn dat God Zijn hand laat zien in ons land. Zoek het aangezicht van God voor jouw leven, voor jouw familie en voor ons land, dat wij weer terug mogen komen naar de kern van ons bestaan. God alleen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Van binnen

Zegen van God

Psalm 24

5 Hij zal zegen ontvangen van de HEERE
en gerechtigheid van de God van zijn heil.
6 Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela
(Psalm 24:5-6)

We moeten de relatie tussen een rein leven en de zegeningen die God ons wil geven niet losmaken. We kunnen niet rondgaan en een evangelie verkondigen waarin we mensen proberen te trekken vanwege de zegeningen. De hele grondslag van de hindoe religie als voorbeeld is dat ze een god dienen om zo gezegend het leven door te komen. Daarom hebben ze voor alles weer een andere god die ze uit angst vrezen. Ze willen die god goed stemmen zodat die hen helpt in het leven.

Op de een of andere manier is dat ook in het christendom geslopen. Er zijn groeiende kerken waar het ten diepste om draait dat men gezegend wordt. Genezingen, financiële groei worden gezien als een bewijs dat God hen zegent. En dat is waar men naar verlangt, dat het is doel geworden van het geloof in het kruis van Jezus.

De bijbel staat vol met beloften van zegeningen, maar ze staan altijd in de context van ons verlangen om dichtbij God te zijn. En als we dat overslaan dan komen we op een geestelijk niemandsland waar iedereen zijn eigen redenen verzint om gezegend te worden. Methoden waarin we tot onszelf komen, methoden om de aandacht van God te kunnen trekken en dan verschillen wij niets met de hindoe religie.

Want ook deze verzen staan in de context van mensen die er naar verlangen om rein en heilig voor de troon van God te staan. En uit de vorige overdenking hebben we kunnen leren dat dit verlangen een gevolg moet zijn van het kruis. Het kruis neemt dat verlangen niet weg, het kruis maakt dat verlangen alleen nog maar groter. Sterker nog, het kruis vervult dat verlangen in ons leven. En daarom kunnen we door het kruis vrijmoedig voor de troon van God komen.

En alleen bij de troon van God zullen wij die zegeningen ontvangen. Zoals de moeders hun kinderen bij Jezus brachten, zo moeten wij ook begrijpen dat we met precies dezelfde verlangens bij Jezus moeten komen. Verlangens om dicht bij Hem te mogen zijn.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zegen van God

Reine handen en een zuiver hart

Psalm 24

3 Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?
4 Wie rein is van handen en zuiver van hart,
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.
(Psalm 24:3-4)

En dit vers is nog steeds van toepassing, ook na het kruis. Het klinkt misschien raar, zeker door het evangelie dat wij te horen hebben gekregen. Een evangelie van genade die alle zonden met het doekje van de liefde bedekt. Helaas is dat een goedkoop evangelie, niet goedkoop van onze kant, maar we maken het dan goedkoop van de kant van God. Het evangelie wordt dan een doekje voor het bloeden, maar niet de genezing zelf.

Ook vandaag de dag is Gods verlangen nog steeds dat we voor Hem komen met reine handen en een zuiver hart. Mensen die hun ziel niet opheffen naar wat vals is. Dat verlangen is echt niet veranderd, God is niet bezig met het maken van een feestje waarbij hij zoveel mogelijk mensen kan uitnodigen. Hij heeft liever een klein feestje met mensen die zijn zoals dit vers beschrijft dan een groot feest met mensen die niet bereid zijn om hier naar te verlangen.

Het probleem met genade is dat we het zien als een doekje voor het bloeden. Elke keer als we zondigen dan is het kruis daar om het te vergeven. Maar het werk van Jezus is om ons leven te maken zoals dit vers beschrijft, praktisch. Het kruis wil van ons mensen maken die heilig willen wandelen. En daarom is het niet slechts een eenzijdig testament waarbij God alles zomaar overtekent naar ons toe. God overlijdt niet, het is een contract tussen God en ons waarbij wij met Hem blijven wandelen.

Het is tweezijdig, wij moeten gaan vertrouwen dat het werk van Jezus praktijk wordt in ons leven. Wij moeten ons hart openen en Jezus toelaten om Zijn werk te doen. Zodat het moment daar is dat wij werkelijk de berg kunnen beklimmen in Zijn kracht. Dat ons hart werkelijk rein is geworden, schoon van alle zondige verlangens. Dat ons hart niet langer dubbel is, maar we werkelijk verlangen naar het heilige leven in Hem.

Vers 4 is een verlangen dat werkelijkheid moet worden in ons leven. Wij buigen voor het kruis en vragen Jezus om Zijn werk in ons te volbrengen. Het werk dat van ons een licht maakt in deze wereld. Wat een mooi vers, wat een mooi verlangen. Jezus laat mij ook de berg van God beklimmen met reine handen en een zuiver hart.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Reine handen en een zuiver hart

Mag ik die berg beklimmen?

Psalm 24

3 Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?
(Psalm 24:3)

Voor ons is het korte antwoord natuurlijk dat we in Jezus de berg van de Heere mogen beklimmen. De schrijver van de Hebreeen brief is daar ook duidelijk over. Wij mogen vrijmoedig voor de troon van God komen. Zonder schroom mogen we weten dat in de genade van God en het bloed van Jezus we de heilige berg mogen beklimmen. Maar toch blijft dit een belangrijke vraag en is er ook een lang antwoord nodig.

Dat lange antwoord is niet omdat we het kruis van Jezus niet serieus nemen, maar omdat we moeten kijken naar het hart van deze psalm. Want deze vraag is vandaag nog steeds belangrijk, nog steeds moeten we ons afvragen wie er de berg van de Heere mag beklimmen? Voor vele christenen is dit helemaal niet meer van belang, ze zien wel waar het schip strand. Waar zouden we de berg van de Heere beklimmen, we zijn toch gedoopt?

Maar dan snappen we het kruis niet, want het kruis wil juist dat we deze berg beklimmen, het kruis wil juist dat we in die heilige plaats zullen staan. En dat moet ons verlangen worden als we het kruis aannemen in ons leven. Verlangen naar die heilige God is heilig en dat is een plek waar heilige regels gelden. Het komen voor Gods troon is een zaak van leven en dood. En dat moeten wij ons realiseren. Zelfs na het kruis is die plek nog steeds heilig en gelden er nog steeds dezelfde regels. En in Jezus alleen kunnen wij daar komen.

Stel jezelf deze vragen, niet om het jezelf moeilijk te maken, maar om jezelf aan te sporen om er naar te verlangen. De schepper van hemel en aarde, heeft een plek waar wij mogen komen. Daar moeten we naar verlangen, maar wie mag er komen? Mag jij er komen? Heb jij de uitnodiging ontvangen? Is het kruis tot leven gekomen in jouw leven?

Stel jezelf deze vraag, zodat je er mee bezig bent. Dit is wat belangrijk is in ons leven. Mag ik die berg beklimmen?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mag ik die berg beklimmen?

Evolutie

Psalm 24

1 Een psalm van David.
De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.
2 Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën
en haar vastgezet op de rivieren.
(Psalm 24:1-2)

Heeft een discussie over de evolutie theorie zin? Als christen hebben we geen andere keuze dan te erkennen dat de God van Abraham, Izak en Jakob de schepper is van hemel en aarde. De bijbel staat of valt bij dit uitgangspunt. Dat wordt ook duidelijk in dit vers en dat hebben we ook geconcludeerd in de vorige overdenking. Of we het nu hebben over een liefdevolle God of een strenge God, eerst moeten we komen op het punt dat God de Schepper is die we moeten vrezen.

Nu hebben veel christenen de evolutie theorie en de bijbel proberen te verenigen, ze proberen om de bijbel zo op te rekken dat de evolutie theorie er ook in past. De reden dat men dat doet is om de bijbel zijn autoriteit te behouden. Want als de evolutie theorie de bijbel zou ontkrachten dan zouden we er eigenlijk niet veel waarde meer aan hoeven te hechten. De wetenschap zou dan tegenover de bijbel komen te staan en de gedachte is dan ook dat een echte wetenschapper de bijbel niet serieus kan nemen.

Kijk naar vers 2, David die het heeft over God de schepper, Hij heeft de wereld op de zeeën gegrondvest en haar op de rivieren vastgezet. Het is wetenschappelijke onzin, want zo zit de aarde hoogstwaarschijnlijk niet in elkaar. (Hoogstwaarschijnlijk omdat er zijn nog steeds mensen die er vanuit gaan dat de aarde plat is.)

Maar als christenen hebben wij onszelf zo vastgepraat over het onfeilbare woord van God dat we niet meer lezen wat er werkelijk staat. Het is namelijk David die deze psalm heeft geschreven om God te prijzen, vanuit Zijn relatie met de Schepper wil hij duidelijk maken dat wij schepselen zijn. Dat hij nog niet genoeg wetenschappelijke kennis heeft doet daar niets aan af. Het maakt zelfs helemaal niets uit, het gaat om onze relatie met God en dat hangt niet af van een simpele evolutie theorie.

Het zal nooit de wetenschap zijn die zal kunnen bepalen of God bestaat of niet. Zoals de wetenschap niet kan bepalen of wij een broer of zus hebben omdat het simpelweg een realiteit is die alleen maar verstopt kan worden. En daarom heeft vanuit bijbels perspectief een discussie geen zin. De wetenschap zal altijd werken met de 5 zintuigen maar God is Geest en Hem aanbidden we in Geest en waarheid.

En daarom staan deze verzen nog steeds als een huis, het is God die ons geschapen heeft, Hem moeten wij vrezen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Evolutie