Jouw leven

Psalm 48

12 Laat de berg Sion zich verblijden;
laat de dochters van Juda zich verheugen omwille van Uw oordelen.
13 Ga rondom Sion en loop eromheen,
tel haar torens,
14 richt uw hart op haar vestingwal,
kijk nauwkeurig naar haar paleizen
om het aan de volgende generatie te vertellen.
(Psalm 48:12-14)

Als de genade van God ergens op rust gaat het bloeien en zal er overdaad ontstaan. Misschien is dit heel onnederlands, maar we hebben een God die er van houdt om te geven meer dan we nodig hebben. Overdadig is Zijn verlangen, zoals het land dat vloeit van melk en honing of het nieuwe Jeruzalem waar de straten van goud zijn.

En zo is deze psalmist aan het kijken naar Jeruzalem. Hij wil dat mensen hetzelfde zien als hij, hij wil dat ze zien de goedheid van God in deze stenen. Waarom kunnen wij zo niet genieten tijdens een kerkdienst. Al onze diensten zijn zo geregisseerd of het nu charismatisch of reformatorisch. We zitten in een maatpak van religiositeit en daar moeten we uit.

De psalmist roept op om rond te lopen, het op je in te laten werken. Kijk eens eerlijk naar wat God doet. We blijven zo hangen aan de mooie verhalen in de bijbel, maar is er echt niets in jouw leven waar je je over kunt verbazen? Loop eens rond in je eigen leven, kijk nauwkeurig en vertel het de volgende generatie.

Want het is jouw leven dat een licht moet worden, het is jouw leven waarin God overdaad wil geven. Het is echt mogelijk, sterker nog, het is Gods verlangen. Hij wil jouw leven laten schijnen in deze wereld. Het is tijd dat we gaan kijken en ons verblijden over wat God doet in ons leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Jouw leven

Mediteren

Psalm 48

10 O God, wij gedenken Uw goedertierenheid
in het midden van Uw tempel.
11 Zoals Uw Naam is, o God,
zo is Uw roem,
tot aan de einden der aarde;
Uw rechterhand is vol gerechtigheid.
(Psalm 48:10-11)

Soms hebben we onze mond vol van alles wat er in onze gemeente gebeurt, we belijden onze dogma’s en denken dat we daarin het grote geloof hebben. We blijven maar vergaderen, we blijven maar spreken en gaan druk door met de rest van ons leven. Maar in dit vers wordt er iets aangehaald dat we als eerste moeten doen in ons geloof, gedenken.

Misschien denken we aan iets engs als we denken aan mediteren omdat het gebruikt wordt door andere mensen om daarin helemaal tot zichzelf te komen. Maar die angst moet ons niet leiden, ook wij moeten gedenken, nadenken over Gods goedertierenheid, nadenken over Zijn liefde. Want als we dat gaan doen zullen we ons realiseren wat heerlijke God wij hebben.

Wij moeten ook leren om stil te staan en na te denken over Gods goedheid. En dat gaat verder dan bijbel lezen of naar de kerk gaan, dan moeten we stil zijn en mediteren. Richt je op God, richt je op Wie Hij is. Laat alles in jou doordrongen raken van Wie God is in jouw leven en in deze wereld. En dan zul je gaan inzien dat je geloof eigenlijk helemaal niet zo groot was, de dogma’s waar je aan vasthoudt zijn helemaal niet zo zaligmakend.

Want of je nu charismatisch bent of reformatorisch we hechten allemaal zoveel waarde aan onze overtuiging, een overtuiging die vaak niets te maken heeft met Wie God is in jouw leven. Het zijn allemaal menselijke gedachten om maar wat van het geloof te maken. Maar we vergeten dat er een God is die echt is en als we daar over na gaan denken dan komen we echt op een hele andere plek dan die veilige plek in onze denominatie.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mediteren

Jeruzalem

Psalm 48

8 Met een oostenwind breekt U
de schepen van Tarsis stuk.
9 Zoals wij het gehoord hadden,
zo hebben wij het gezien
in de stad van de HEERE van de legermachten,
in de stad van onze God:
God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid. Sela
(Psalm 48:8-9)

God heeft Israel Zijn oogappel genoemd, daarmee bedoelt Hij dat het Zijn mooiste en meest delicate bezit is. Hij is bezig geweest met Israel om het te vormen tot een volk dat Hij Zijn volk kan noemen. En zo lezen we dat meerdere keren in het oude testament. De liefde die Hij heeft voor het volk Israel stijgt boven alles uit.

En dat weet het volk, dat weet deze psalmist. God heeft een keuze gemaakt om een volk voor Zichzelf te vormen, een volk dat leeft met de heilige verlangens die Hij heeft. En we weten dat het door de geschiedenis niet altijd perfect was, maar God is trouw gebleven. En daarin heeft God keuzes gemaakt die in het voordeel van de nakomelingen van Abraham vielen.

En die keuze is dat Jeruzalem het centrum van Zijn aanwezigheid zal zijn. Sterker nog, het is het nieuwe Jeruzalem waar we eeuwig met God wandelen. Deze stad staat voor de aanwezigheid van God. En dat kunnen we vandaag de dag zien en dat zullen we in de toekomst nog meer zien. Want het bijbelboek openbaringen laat zien dat het gevecht om deze stad zal gaan in het einde der tijden.

Het gaat niet om de fysiek van de stad, het gaat niet om de nostalgie over deze stad, het gaat om de keuze die God heeft gemaakt. En die keuze wordt aangevallen maar zal altijd worden gewonnen door onze God. Het is een geestelijke strijd en daarin mogen wij sterk staan in gebed. De discussie winnen we niet zolang mensen de waarheid niet willen zien. En dat hoeft ook niet, omdat we weten dat God zal handelen.

Jeruzalem is een stad gekozen door God. Het is geestelijk en daar zullen we naar mogen komen en ons in berusten. De hemel zal winnen en het nieuwe Jeruzalem zal komen en wij mogen in Gods aanwezigheid wandelen. Want in dat nieuwe Jeruzalem is geen tempel, maar God zelf.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Jeruzalem

Is God echt in ons leven?

Psalm 48

4 God is in haar paleizen;
Hij is er bekend als een veilige vesting.
5 Want zie, koningen hadden zich verzameld,
zij waren samen opgetrokken.
6 Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd,
zij werden door schrik overmand, zij haastten zich weg.
7 Huiver greep hen daar aan,
smart als van een barende vrouw.
(Psalm 48:4-7)

Het gaat niet automatisch en we moeten er zeker niet passief op gaan wachten. Gods verlangen is om bij ons te komen wonen, zie Hij staat aan de deur en Hij klopt. Het beeld dat we misschien te horen hebben gekregen toen we klein waren over Jezus die op de deur van ons hartje klopt is waar. God verlangt er naar om met ons te wandelen, Hij staat daar aan de kant van de weg te wachten totdat jij komt.

En dat beeld zijn we vergeten, wij denken aan massieve gebouwen waar God Zijn woning maakt. Maar Jeruzalem was een bruisende stad, een levende stad waar mensen kwamen om de God van Israel te zoeken. En dat is een heel ander verhaal dan wat wij met ons geloof doen. Het geloof moet een zoektocht zijn naar Gods beloften en Zijn evangelie.

We zijn geen instituut met ieder zijn eigen dogma, dat is niet wat Jezus bedoelt met een kerk. We zijn een lichaam, een levend onderdeel van de Christus die aan het kruis hing. We leven een zoektocht naar het Koninkrijk van God, wanneer gaat ons leven weer bruisen van geestelijk verlangen? Want dat is waar Jeruzalem voor stond en hopelijk voor staat.

Alleen mensen die met verkeerde intenties bij ons zullen komen, zullen met de mond vol tanden staan omdat ze zien dat God echt is. De enige vraag die wij onszelf moeten stellen is of God echt is in ons leven?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Is God echt in ons leven?

Goede twijfel

Psalm 48

4 God is in haar paleizen;
Hij is er bekend als een veilige vesting.
5 Want zie, koningen hadden zich verzameld,
zij waren samen opgetrokken.
6 Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd,
zij werden door schrik overmand, zij haastten zich weg.
7 Huiver greep hen daar aan,
smart als van een barende vrouw.
(Psalm 48:4-7)

Wij met onze leuke gebouwen, hoe oud ze ook zijn, het stelt helemaal niets voor. Jeruzalem stelt ook helemaal niets voor, het is gewoon een andere plek hier op aarde. Het enige verschil hier is dat God er is als een veilige vesting. Zijn aanwezigheid doet wat met die stad, Zijn aanwezigheid doet wat met het volk Israel. En dat moet de kracht zijn van ons geloof, dat moet de bron zijn van het evangelie.

Het is God die het verschil maakt, ook in jouw leven. We kunnen wel onze mond vol hebben van de mooiste bijbelverzen, het betekent helemaal niets als God niet de inhoud van die verzen is. En dan maakt het niet uit of we reformatorisch zijn of charismatisch, in alle denominaties komt het voor. Christenen die een christendom willen zonder dat ze God er echt bij betrekken.

En nu is het de tijd dat we naar onszelf durven te kijken, kritisch over ons geloofsleven. De wereld verklaart ons voor gek en om eerlijk te zijn hebben ze daar groot gelijk in. We volgen een zelfgemaakt cocktail met bijbelverzen waar wij aan vasthouden. We hebben principes op basis van onze overtuiging en enige vorm van twijfel wordt afgewezen.

Maar sommige twijfel is in werkelijkheid een groot geloof. Twijfel aan alles wat we hebben opgebouwd als christenen, twijfel aan de liturgie, twijfel aan de christelijke routines waar we mee bezig zijn en vraag God wat echt geloof is. Dat is de beste twijfel, maak je geen zorgen dat je een afvallige wordt, want als wij echt naar Hem verlangen zal Hij ons niet laten vallen. Al die angst om de verkeerde kant op te gaan komt niet bij God vandaan.

God is trouw en als wij oprecht twijfelen aan alles wat wij van begin af aan hebben geleerd en durven te vragen om Zijn invulling te geven, zal Hij je niet laten vallen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Goede twijfel

Gods huis

Psalm 48

1 Een lied, een psalm, van de zonen van Korach.
2 De HEERE is groot en zeer te prijzen,
in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.
3 Mooi van ligging,
een vreugde voor heel de aarde,
is de berg Sion aan de noordzijde,
de stad van de grote Koning!
(Psalm 48:1-3)

Wij reformatorische christenen hechten nogal veel waarde aan ons kerkgebouw. Als er in Nederland oude kerkgebouwen worden omgebouwd tot appartementen of kantoren worden we boos of zijn we in ieder geval blij dat het niet onze denominatie is. Maar waar komt dit vandaan? Is dit een bijbels principe, is het God die hier ook zoveel waarde aan hecht?

Natuurlijk lezen we in de bijbel over Jeruzalem, de heilige berg. En wij hebben dat geprojecteerd op onze gebouwen en noemen die gebouwen opeens het huis van God. Maar we vergeten het belangrijkste van het hele verhaal, want het is niet het volk Israel die deze berg heeft omgedoopt tot een heilige berg, het is God die deze keuze heeft gemaakt.

Het was Gods keuze voor een tempel, het was Gods keuze om bij Zijn volk te wonen, het was Gods keuze om Jeruzalem het centrum te maken. En die keuze had te maken met Zijn relatie met Abraham, Mozes, David en nog vele anderen. Maar wie zijn wij dat wij van onze kerkgebouwen het huis van God maken, is dat echt Gods keuze geweest?

Vergeet dat sprookje, nergens in de bijbel zullen we tegen komen dat al die vrolijke kerkgebouwen huizen van God zijn. Zelfs de synagogen waren geen huizen van God. Maar als we echt dicht bij de bijbel willen leven worden wij huizen van God. En dat is wel Gods keuze, wij worden tempels van de Heilige Geest, de plek waar Gods geest wil wonen.

En dat is een veel beter verhaal dan het verhaal van een kerkgebouw dat Gods huis wordt omdat wij dat er van gemaakt hebben. Het evangelie is duidelijk, wij zijn de plek waar God wil komen wonen, ons leven, ons hart. Staat jouw deur open?

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Gods huis

God in jou

Psalm 47

9 God regeert over de heidenvolken;
God zit op Zijn heilige troon.
10 De edelen van de volken voegen zich
bij het volk van de God van Abraham;
want de schilden van de aarde zijn van God.
Hij is zeer hoog verheven!
(Psalm 47:9-10)

Als we dit zouden leren begrijpen, dan zou evangelisatie zoveel makkelijker worden. Ons leven moet namelijk zo worden dat andere mensen er jaloers op worden. Dat wilde God doen met het volk Israel en dat wil God doen met ons als christenen. En in de vorige overdenking hebben we het hier al over gehad maar dit is zo’n belangrijk onderwerp dat we er dieper op in moeten gaan.

Want zolang we blijven hangen aan de buitenkant van het leven zullen we nooit begrijpen wat een leven dicht bij God inhoudt. En daar moeten we beginnen, dicht bij God komen, Zijn aanwezigheid effect laten hebben op wie wij zijn. Want Mozes zou echt niet die man zijn geweest als hij God niet had leren kennen in al Zijn glorie.

Paulus heeft het zelfs over de glorie die van Mozes’ gezicht schijnt omdat hij in Gods aanwezigheid was geweest. Maar Paulus voegt daar wel aan toe dat wij in een heerlijkheid mogen wandelen die groter is dan die in de tijd van Mozes. En als wij die heerlijkheid toelaten in ons leven, dan zullen mensen dat zien.

Ga verder dan je vrome leven als reformatorische christen, zoek naar wie je mag zijn in Hem, de God van heerlijkheid. Dan zullen mensen het echt zien. De voorgekauwde theologie doet niets met mensen en dat hoort ook zo te zijn. Dat is niet wat mensen moet aantrekken, het is Gods aanwezigheid in ons leven dat mensen moet aantrekken.

Laat zien wie je bent in Hem. Niet wat jij er van gemaakt hebt op persoonlijk niveau en theologisch niveau, maar juist wat God in jou doet. Dat is het licht dat mag schijnen en het is tijd dat de wereld dit licht gaat zien.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God in jou

Mensen die zich bij ons voegen

Psalm 47

9 God regeert over de heidenvolken;
God zit op Zijn heilige troon.
10 De edelen van de volken voegen zich
bij het volk van de God van Abraham;
want de schilden van de aarde zijn van God.
Hij is zeer hoog verheven!
(Psalm 47:9-10)

Dit is het doel, vanaf het moment dat God Abraham riep was dit al het doel. En daarom zijn wij ook een licht in deze wereld, niet om te laten zien hoe goed wij zijn, maar om te laten zien hoe goed God is. In Abraham wilde God de wereld naar Zich toe trekken en nu in Jezus en wij zijn lichaam wil God dat nog steeds doen. Wij moeten mensen jaloers maken op wat wij hebben en wie wij mogen zijn in God.

Maar wat hebben wij er van gemaakt, is er iets in ons leven waar mensen echt jaloers op kunnen zijn? En dan gaat het absoluut niet om materiële zegeningen, niet om de baan die we hebben maar echt om wie wij zijn. Het karakter dat wij hebben, het hart dat wij laten zien aan de mensen om ons heen. En nog sterker de wandel die wij hebben met God.

Het leven van Jezus was aantrekkelijk, mensen wilden Hem aanraken, ze wilden weten Wie Hij was. Omdat de persoon Jezus een licht was in de duisternis. Mensen konden door Zijn leven dingen zien die ze voorheen met alle theologische wijsheid niet konden zien. Ze zagen een leven dat in afhankelijkheid wandelde van de levende God.

De mensen moeten zich bij ons voegen, niet omdat wij de waarheid hebben, ze moeten jaloers worden omdat wij in de waarheid wandelen. Dat het geloof dat wij hebben niet een theorie is, maar een werkelijkheid die dagelijks in ons leven zichtbaar is. Theologie is niet wat mensen dichter bij ons brengt, het is het levende geloof waardoor mensen zullen zien dat er een God is in ons leven die niet dood is.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mensen die zich bij ons voegen

Niemand zoals Hij

Psalm 47

6 God vaart op onder gejuich,
de HEERE vaart op onder bazuingeschal.
7 Zing psalmen voor God, zing psalmen,
zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen,
8 want God is Koning over heel de aarde;
zing psalmen met een onderwijzing.
(Psalm 47:6-8)

Helaas begrijpen veel christenen dit niet. Voor de een is dit een saaie aangelegenheid, voor de ander is het een vrome houding die we vooral op zondag moeten hebben. Maar als we nu eens helemaal uit onze bubbel stappen, of we nu gereformeerd zijn of charismatisch en op een andere manier naar deze verzen gaan kijken.

Want de reformatorische christen die haalt hier vooral uit dat we psalmen moeten zingen en de charismatische christen haalt hier vooral uit dat ze maar mogen doen wat ze willen. Hier gaat het niet voor niets over bazuingeschal. Maar wat als het daar nu helemaal niet om gaat, wat als wij onze rare tradities even laten liggen en kijken naar het hart van deze verzen.

Want het gaat hier niet om de methode die we toepassen, het gaat om het verlangen en het doel. God is namelijk Koning over de hele aarde, Hij regeert, Hij leidt, Hij zorgt voor het Koninkrijk. En daar mogen wij dankbaar voor zijn, daar mogen blijk van geven. Hij is degene die niet opgeeft, die doorgaat in Zijn verlangen om voor ons te zorgen.

Hij vaart op ons gejuich, Hij gaat vooruit als wij onze blijdschap tonen. En dat is niet meer dan normaal en daar mogen wij psalmen over zingen, liederen die Hem de eer geven die Hem toekomt. Liederen die andere mensen laten weten hoe blij wij zijn met onze God. Want er is niemand zoals Hij.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niemand zoals Hij

Overlaten aan God

Psalm 47

4 Hij onderwerpt volken aan ons,
Hij brengt natiën onder onze voeten.
5 Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit:
de glorie van Jakob, die Hij heeft liefgehad. Sela
(Psalm 47:4-5)

Hoe oneerlijk dit ook klinkt, het is een spelletje dat de mens zelf heeft verzonnen. We zijn slachtoffers van DNA of onze voorouders, we maken allemaal zelf keuzes. Iedereen kan vandaag de keuze maken om God toe te laten in het leven of te vechten tegen allerlei vormen van moraliteit. We hebben een keuze, iedereen heeft een keuze, we zijn geen slachtoffers van onze Schepper.

En toch doen ook wij christenen daar aan mee. We verzinnen de smoes dat God eerst wat in ons leven moet doen voordat we Hem de aandacht gaan geven die Hij hoort te krijgen. Wij hebben een keuze, hoe zondig we ook zijn, hoe diep we ook zinken, wij hebben de keuze om ons tot God te richten.

En waar de wereld bezig is met jaloezie en status rennen wij daar hard achteraan, want dat mag blijkbaar wel. Die keuze mogen wij wel zelf maken. Als we nu eens alles aan God zouden overlaten, als we niet meer gaan vechten voor de dingen van deze wereld en blijven zoeken naar het koninkrijk van God, dan zal al het andere ons toe worden geworpen.

Want dan is het God die dat doet. Dan mogen we afhankelijk zijn van wat Hij doet, Hij onderwerpt de volken, Hij verdedigt onze belangen, Hij kiest voor ons het erfelijk bezit uit. De keuze is aan jou, wil je dit allemaal zelf doen of laat je het aan God over.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Overlaten aan God