Rechtvaardig verlangen

Psalm 35

1 Een psalm van David.
Roep ter verantwoording, HEERE, wie mij ter verantwoording roepen;
bestrijd wie mij bestrijden.
2 Grijp het kleine en het grote schild,
sta op, mij te hulp.
3 Neem de speer in de hand,
sluit de weg af, houd mijn vervolgers tegen;
zeg tegen mijn ziel:
Ik ben uw heil.
(Psalm 35:1-3)

Het is altijd goed om iemand te hebben die voor je opkomt. Dat scheelt namelijk een hele hoop energie en vooral het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Maar voor David is dat niet genoeg, het maakt hem niet uit hoeveel mensen er voor hem opkomen, hij verlangt er naar dat de Heere voor Hem opkomt. Dan is het pas genoeg dan hoeft hij zich nergens zorgen over te maken.

En voor David is het duidelijk, want andere mensen zullen uiteindelijk ook tegen een muur aanlopen en niet meer kunnen helpen. Maar voor de Heere is er altijd een weg, want alle mensen zullen zich moeten verantwoorden naar God. Wie anders kan dan jouw hulp zijn, niemand anders heeft die autoriteit uit zichzelf dan God alleen. Wie zich ook tegen jou verzet, het is uiteindelijk God die de oplossing heeft.

Het probleem voor de meeste christenen bij deze oplossing is dat ze soms zelf niet in het recht staan. Want God zal altijd rechtvaardig handelen en dan moeten wij dus ook echt in ons recht staan. Andere mensen kunnen uit medelijden of sympathie ons willen helpen, maar de Heere is altijd rechtvaardig. Dus om ons op de Heere te beroepen moeten we er zeker van zijn dat we ook echt in ons recht staan.

En daar is David van overtuigd. De oplossing is dus niet dat wij ons niet meer gaan beroepen op God, maar dat wij ons leven veranderen. Wij moeten verlangen naar rechtvaardigheid, wij moeten ons leven rechtvaardigen en hopen op Zijn bescherming. Dan hebben we niets meer te vrezen. Het is God die dan zal oordelen als wij het moeilijk hebben, Hij zal voor de oplossing zorgen.

En daarom staat David hier in Zijn recht. Niet omdat hij God voor zijn karretje spant, maar omdat in rechtvaardigheid wandelde. En daarom vertrouwt hij er op dat God hem tot hulp komt. Het is de weg waar wij naar moeten verlangen, maar het vraagt van ons een rechtvaardig leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Rechtvaardig verlangen

Niet schuldig

Psalm 34

22 Het kwaad brengt de goddeloze de dood; taw
wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard.
23 De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren;
allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.
(Psalm 34:22-23)

We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen steeds sneller gaan. De mens lijkt alles voor elkaar te krijgen en het duurt niet lang voordat we uitzwermen door het heelal. En toch zijn we niet zo ontwikkeld als dat we ons voordoen. Er is namelijk een ontwikkeling die ver achter blijft, een ontwikkeling die van ons mensen gevaarlijke projectielen maakt. Het gaat om onze geestelijke ontwikkeling, die lijkt door de wetenschap niet als realistisch gezien te worden.

Volgens de wetenschap is er geen God en daarom moeten we ons daar vooral niet op richten. Er valt niets te halen, sterker nog, het is een factoor waarvan de wereld zegt dat het in de weg staat voor verdere groei. Maar het is een leugen, het is een afleiding van het werkelijke probleem, het probleem dat wordt beschreven in dit vers. Want het kwaad houdt niet van het licht der wereld, het wil er niet wandelen.

En dat is vandaag de dag nog steeds hetzelfde als in de tijd van Jezus. Jezus zei het al, de wereld heeft zijn zonden lief, ze willen het niet in licht van God brengen. Want dan zou het betekenen dat ze wat moeten veranderen aan hun strategie. En daarom moet alles wat de wereld herinnert aan het bestaan van God verdwijnen, alles wat laat zien dat een rechtvaardig leven echt mogelijk is moet worden verwijderd.

En dat veranderd niet, hoe tolerant onze maatschappij ook wordt het zal altijd het licht van Jezus, de rechtvaardigheid aanvallen. Dit is niet om ons vijandig te maken tegenover de maatschappij, maar dat we vast blijven houden aan ons rechtvaardig leven in God ondanks alles wat ons tegen zal staan. Want we moeten blijven vertrouwen op de God die de rechtvaardige beschermt.

Want het is niet de wereld die ons verlost, het is niet de wereld die ons zal oordelen, het is God. En het laatste vers is duidelijk, een ieder die zijn hulp in God zoekt zal bevrijding vinden. Ze zullen verlost worden, God zal hen onschuldig verklaren. Omdat ze er voor hebben gekozen om te vertrouwen op God, in Hem de enige hoop hebben gevonden.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niet schuldig

Onze botten zijn veilig

Psalm 34

18 Zij roepen en de HEERE hoort, tsade
Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
19 De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, koph
Hij verlost de verbrijzelden van geest.
20 De rechtvaardige heeft veel ellende, resj
maar uit dat alles redt de HEERE hem.
21 Hij bewaart al zijn beenderen, sjin
niet één daarvan wordt gebroken.
(Psalm 34:18-21)

Het is zo belangrijk om een juiste relatie met God te hebben. Ook in menselijke relaties gaat het vaak fout. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het scheidingspercentage. Als men niet meer met de juiste motivatie in de relatie staat gaat het kapot. Maar denk ook aan leraar-leerling relatie, het moet in de juiste verhouding blijven staan anders werkt het niet en leert er niemand wat.

Zo is het ook met God, hoe wij in die relatie staan is heel belangrijk en bepalend voor de werkelijkheid van deze verzen. Want zoals wij in de gereformeerde hoek in relatie tot God staan komt vaak niet overeen met deze verzen. God staat ver van ons af en vanuit zijn soevereiniteit zoekt Hij zelf uit wie hij wil helpen en wie niet. Maar deze verzen beschrijven een God die zich bekommert om de rechtvaardige, een God die altijd ziet en altijd handelt.

Dan hebben we daar de charismatisch kronkel, want daar moet altijd alles goed gaan. Door geloof kunnen we alles voor elkaar krijgen, maar ook dan gaat de relatie scheef. Want de nadruk bij God ligt toch echt bij een rechtvaardig leven. Dat is het belangrijkst en hoe ons leven er dan uitziet is daar aan ondergeschikt. Sterker nog, deze psalm laat juist zien dat die rechtvaardigheid ons in de problemen kan brengen.

Vers 20 heeft het over het rechtvaardige leven die veel ellende tegenkomt. Natuurlijk voegt David daar aan toe dat God daar altijd uitkomst in zal brengen. Want ook dat is God, Hij zal er voor zorgen dat geen enkele been zal worden gebroken, Hij blijft beschermen in alle omstandigheden.

Een juiste relatie is erg belangrijk. We kunnen niet van God blijven eisen, maar we kunnen ook niet zonder geloof verder gaan. We moeten God laten zien dat we werkelijk op Hem vertrouwen, werkelijk geloven dat geen van onze beenderen zal worden gebroken. Want Hij is voor ons als God, Hij is onze verlosser en bevrijder.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze botten zijn veilig

Het goede verlangen

Psalm 34

16 De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, ain
Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.
17 Het aangezicht van de HEERE is tegen hen die kwaad doen: pe
Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien.
(Psalm 34:16-17)

Probeer dit vers eens te lezen vanuit iemand die oprecht rechtvaardig wil zijn. Probeer je in David in te leven, een man die heel duidelijk het verschil weet tussen goed en kwaad. Hij is zo gevoelig dat hij zich zelfs schuldig voelt voor het afsnijden van een hoek van koning Sauls mantel. Hij is een man die heel duidelijk wil kiezen voor het goede in dit leven en het maakt hem niet uit wat andere mensen daar van vinden.

Het is een geweten dat niet aangeboren is, een geweten dat over het leven heeft nagedacht en God heeft toegelaten. Een geweten dat Gods hart heeft leren kennen en heeft gezien dat God zo mooi is in heiligheid. Wij moeten leren dat een goed leven, goed is. De vruchten van de Geest zijn geen wetten waar moeite mee lijken te hebben, ze zijn vruchten om naar te verlangen.

De boodschap die we eigenlijk in de kerk moeten horen is dat we naar God leren luisteren. In veel kerken leren we luisteren naar wat de predikant ons te vertellen heeft, maar de echte boodschap is dat wij persoonlijk leren luisteren naar Gods verlangen. Want dan gaan we leren wat Gods verlangen is, wat wil Hij, en dat wordt dan het doel in ons leven.

En als we dan zo dit vers leren lezen dan we worden we alleen maar enthousiast. Want Gods verlangen laat zien hoe Hij met ons omgaat. Zijn ogen rusten op die mensen die hetzelfde verlangen hebben als Hij. En dat betekent ook dat Zijn aangezicht tegen hen is die kwaad willen doen. En dat is juist mooi, dit is de wereld die wij willen.

God kan het kwaad niet voeden, het gaat tegen zijn diepe heilige verlangen in. En dat moet ons blij maken. Alleen als wij dit verlangen niet hebben worden deze verzen vies. Dan staan ze ons tegen omdat we het verlangen van God niet begrijpen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het goede verlangen

Van het kwade naar het goede

Psalm 34

15 Keer je af van het kwaad en doe het goede; samech
zoek de vrede en jaag die na.
(Psalm 34:15)

Wat je ook uit het evangelie haalt, als dit vers er niet bij zit dan heb je het hele evangelie niet begrepen. Jezus kwam om ons te verlossen van de werken van de duivel. Zijn verlangen is dat wij niet langer wandelen in de leugens van de leugenaar, maar leven naar de waarheid, naar het verlangen van onze Vader.

David begint met het uitleggen hoe we met God in contact kunnen komen, hoe we Hem als de enige hoop van ons leven kunnen maken. Want David weet dat als we eenmaal de goedheid van God hebben geproefd dan willen we niets anders meer. En de stappen die David nu gaat uitleggen moeten ons op die plek brengen. En dit vers is een van de eerste stappen, de basis om met God te wandelen.

De bijbel is duidelijk, Gods verlangen is voor ons een heilig leven. Nu heeft de duivel met succes het woord heilig verbannen naar het land der fabelen. Heilig is een vies woord geworden dat niet meer bij deze tijd past. Maar het woord heilig is het woord dat ons hoop moet geven, want als wij geen heilige God hadden zouden wij er allang niet meer zijn.

Want God is heilig in Zijn liefde, hij is heilig in Zijn genade, hij is heilig in Zijn werken. En dat maakt het dat wij datzelfde verlangens moeten hebben. Ons afkeren van het kwaad, niet omdat het moet maar omdat het perfect is. Het goede doen is niet een last maar geeft een blijdschap voor de mensen die het verlangen van het evangelie hebben leren kennen.

Het evangelie wil ons heilig maken omdat het goed is. Het evangelie wil in ons vrede brengen omdat het goed is. Maak de keuze, laat het evangelie doen wat het moet doen. Ons van binnenuit bevrijden van het kwaad, de haat en de leugens. En laat het evangelie dan de vruchten van de Heilige Geest bewerkstelligen. Heiligheid is mooi.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Van het kwade naar het goede

Bewust vrezen

Psalm 34

12 Kom, kinderen, luister naar mij, lamed
ik zal jullie de vreze des HEEREN leren.
13 Wie is de man die vreugde vindt in het leven, mem
die dagen liefheeft om het goede te zien?
14 Behoed je tong voor het kwaad nun
en je lippen voor het spreken van bedrog.
(Psalm 34:12-14)

Is dit arrogantie? Nee, het is ervaring, de ervaring die David heeft met het vrezen van God. En blijkbaar is die ervaring zo goed dat hij andere mensen wil laten zien hoe het moet. Hij heeft ons al uitgedaagd om te proeven, om werkelijk een keer te vertrouwen op Gods goedheid en te ervaren hoe goed God is. Maar nu gaat hij een stap verder, het moet niet bij 1 keer blijven, we moeten een leven opbouwen waarin we God vrezen.

De basis van dit alles is bewustzijn. We leven in een tijd waarin alles zo snel gaat, we moeten impulsieve beslissingen maken. En het gaat maar door, dag in dag uit. Het enige wat ons een beetje rust geeft is entertainment dan hoeven we even niet na te denken, maar wanneer hebben we de tijd om even rustig te zitten en na te denken over welke beslissingen we moeten nemen in dit leven.

Want keuzes waarin we God vrezen zijn keuzes die bewust zijn gemaakt. Keuzes om God te volgen komen niet voort uit emotionele momenten tijdens de aanbidding of wanneer we een krachtige preek hebben gehoord. De echte keuzes worden gemaakt als we alleen zijn en bewust nadenken over ons leven. Bewust de keuze te maken om het goede in het leven te zien.

En wanneer we deze ruimte maken in ons leven zal dat vanzelf van invloed zijn op onze manier van praten. We gooien er niet langer alles meer uit, maar denken na over wat we zeggen. God vrezen begint bij een bewust leven, bewust nadenken over hoe we het leven invullen. Niet een slachtoffer zijn van de drukte en eisen van de maatschappij.

God vrezen doen we bewust en om daar mee te beginnen moeten we echt stil gaan staan, bewust gaan nadenken.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Bewust vrezen

Zonder armoede of honger

Psalm 34

10 Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen, jod
want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
11 Jonge leeuwen lijden armoede en honger, kaph
maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
(Psalm 34:10-11)

Dit is geen oudtestamentische gedachte, ook Jezus heeft deze uitspraak gedaan. Een ieder die het koninkrijk van God zoekt, hoeft zich geen zorgen te maken over de rest, daar zal de Vader voor zorgen. En het koninkrijk zoeken is hetzelfde als het vrezen van God, God namelijk de plek geven in ons leven die Hij hoort te hebben. God moet de centrale plek hebben in ons leven, Hij moet de bron zijn van het leven.

Al is er een hongersnood, zij die God vrezen hebben geen gebrek. Dit is geen logische gedachte voor mensen die God niet hebben leren kennen. Het klinkt egoïstisch van God om alleen voor de mensen te zorgen die Hem aandacht geven. Dat komt omdat we niet begrijpen wat het woord aanbidding betekent in de bijbel. Wij denken dat aanbidding een slaafse manier van vrezen is, we moeten voor Hem buigen zoals de moslims dat doen.

Maar de 24 ouderlingen in het bijbelboek openbaringen hebben echt een compleet andere houding. Zij buigen niet omdat het moet of omdat ze dan veilig zijn, ze buigen omdat ze weten dat het de plek is waar ze God in al Zijn heiligheid kunnen ontmoeten. En dat is werkelijk vrezen, niet bang zijn en zeker niet een religie gebruiken om een goed leven te hebben, maar zoeken naar de plek waar dicht bij God zijn.

En dat is waar David het over heeft, zoeken naar de plek onder Zijn vleugels, weten dat Hij heilig is en in de heiligheid willen wandelen. Dan zijn deze verzen niet zo raar, dan is het leven dat wij mogen hebben in Zijn aanwezigheid, een leven dat geen gebrek kent. Niet omdat God Zijn lievelingen heeft, maar omdat zij die Hem vrezen met Hem wandelen, dicht bij Hem zijn.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zonder armoede of honger

Proeven

Psalm 34

9 Proef en zie dat de HEERE goed is; teth
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
(Psalm 34:9)

We hebben dit vers bekeken vanuit het perspectief van buitenstaanders en vanuit het perspectief van de christenen in het algemeen. Maar deze overdenking gaat over jou, wat heeft dit vers voor betekenis voor jouw leven? Want David roept hier op om te proeven hoe goed God is, daarmee daagt hij ons uit om iets te doen dat maar weinig mensen echt aan durven.

We hebben het hier niet over proeven van een kopje koffie of een gebakje, het gaat hier om het proeven van de goedheid van de Heere. En die proef je niet zomaar als je naar de kerk gaat. Om de goedheid van de Heere te proeven moeten we echt naar God toegaan. We moeten verlangen naar Zijn goedheid in ons leven zodat we ook werkelijk Zijn goedheid kunnen ervaren.

Want de man/vrouw die werkelijk bij God de toevlucht neemt is degene die de vreugde van het leven zal vinden. Want het is de persoon die werkelijk de goedheid van de Heere zal proeven. En daar moeten wij naar verlangen, in Hem de toevlucht vinden zal er voor zorgen dat we die geborgenheid ervaren. Niet als een gevoel maar als een werkelijkheid.

Het is een keuze die we moeten maken, we proeven het niet door een gemiddelde christen te zijn. We zullen het zeker niet proeven als we elke vorm van ervaring uitbannen uit ons geloof. We zullen het pas echt proeven als we de keuze maken om de Heere onze toevlucht te laten zijn.

En dan beginnen we bij ons dagelijks leven, elke dag bewust de keuze maken om God als onze enige toevlucht te hebben. In gebed Hem laten weten dat je deze dag met Hem wil wandelen. Zoeken naar Gods leiding, zoeken naar Zijn kracht. En door dit bewust te doen laten we zien dat Hij werkelijk onze toevlucht is. En dan komt het moment vanzelf dat je Zijn goedheid zal proeven, niet als theologie maar uit ervaring.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Proeven

Zelf proeven

Psalm 34

9 Proef en zie dat de HEERE goed is; teth
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
(Psalm 34:9)

In de vorige overdenking hebben we dit vers bekeken vanuit het perspectief van de mensen die buiten de kerk staan. Als kerk moeten wij de mogelijkheid geven dat ze kunnen proeven van Gods goedheid. Maar als we heel eerlijk zijn, zijn er vandaag de dag weinig christenen die zelf nog niet hebben geproefd van Gods goedheid. De enige manier waarop ze weten dat God goed is, is door het onderwijs dat ze hebben gekregen.

Maar hoe komt het dan dat veel christenen Gods goedheid niet of nauwelijks ervaren? Daar zijn verschillende redenen voor, maar het antwoord ligt altijd bij onszelf. Een reden kan zijn dat we genoegen nemen met het christelijk leven dat we hebben en we schrijven daarom maar alles in ons leven toe aan Gods goedheid. Maar dat is gewoon te makkelijk, want dan is er geen verschil tussen een buitenstaander en een christen.

Een andere reden is dat we het zelf wel kunnen oplossen. De problemen die wij tegenwoordig tegenkomen hebben allemaal wel antwoorden. Er is geen reden om God als onze toevlucht te zien. Er zijn zoveel voorzieningen, dat de gedachte om God om hulp te vragen alleen in ons opkomt als het te lang gaat duren of dat het probleem echt zo groot is dat de dokters zelfs met de handen in het haar zitten.

En de laatste reden is simpel weg het geloof dat er niet is. We geloven gewoon niet dat God naar ons wil luisteren, we bidden wel maar het is afwachten of er een antwoord op zal komen. En dat is voor God een hele belangrijke reden om niet luisteren. Hoe hard het ook klinkt, God verlangt naar vertrouwen, mensen die werkelijk in Hem hun toevlucht vinden. Mensen die zeggen christen te zijn maar weinig geloof hebben moeten eerst God werkelijk zien als hun enige hoop.

En daarom is het David die ons oproept om te proeven. Want juist christenen die met deze redenen in het leven staan mogen proeven. Zoek je toevlucht in de Heere en je zult zien dat Hij ook jou wil antwoorden. Jouw vragen, jouw gebed, jouw zoeken zullen worden beantwoord. En dat weet David, het is eigenlijk een truc om jou te leren vertrouwen op God. Want als je eenmaal hebt geproefd is er geen weg meer terug.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zelf proeven

God proeven

Psalm 34

9 Proef en zie dat de HEERE goed is; teth
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
(Psalm 34:9)

Het waren niet alleen de 12 discipelen die Jezus volgden, het waren er soms wel duizenden die Jezus maar niet wilden verlaten. En Jezus deed daar niet moeilijk over, er zijn zelfs momenten dat Hij voorziet in eten voor al die duizenden mensen. Natuurlijk wilde Hij af en toe alleen zijn maar daarna mochten ze gewoon weer getuigen zijn van wat Hij aan het doen was.

Wij christenen doen vaak moeilijker dan God. Wij gooien al die barrières op voor mensen om Jezus te volgen. Ze moeten eerst aan allerlei onbeschreven eisen voldoen. Misschien hebben we het niet door maar zoals wij onze dienst vormgeven is vaak al een barrière voor mensen om even binnen te stappen. Er is geen plek voor hen om God te proeven.

Natuurlijk zijn er geboden en een leven zoals God dat voor ogen heeft. Maar dat is niet de manier waarop we God mogen proeven. David roept mensen op om het eens uit te proberen, probeer eens te vertrouwen op de God van Israel en zie eens waar het schip strand of juist niet. Want dat zal het resultaat zijn, mensen zullen zien dat God echt antwoordt, dat Hij echt naar onze gebeden hoort.

De dienst moet een plek zijn waar mensen kunnen komen om te proeven, ze moeten kunnen zien dat er werkelijk een God is waarop we mogen vertrouwen. Geef de evangelische kerken niet de schuld dat ze onze kerken leegmaken. Wijzelf zijn het voorbeeld dat mensen moet aantrekken, wij moeten een sterk vertrouwen hebben, God moet onze toevlucht zijn. Dan worden wij het licht in de wereld.

Het moment dat Jezus met moeilijke vragen kwam was nadat de mensen hadden geproefd. Want na het proeven moet er toch echt een keuze komen waarin we God onze enige hoop maken. Maar God vindt het niet erg als we proeven, als we Hem de kans geven om Zichzelf te openbaren. We hoeven niet helemaal op en top christen te zijn voordat we dit mogen ervaren, zoals we nu zijn mogen we ons tot Hem richten. En Hij zal antwoorden.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God proeven