Het diepere leven

Psalm 51

14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug,
ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
(Psalm 51:14)

Dit is een psalm die we eigenlijk elke dag moeten lezen. Niet omdat het gericht is op de zonde in ons leven, het is juist gericht op het leven zonder de zonde, op het leven dicht bij God. Het is zo jammer dat we als mensen zo druk zijn met zoveel nutteloze dingen. We vullen ons leven met zoveel entertainment, zoveel lucht dat we niet toekomen aan waar we werkelijk voor zijn geschapen.

We hebben hersens, we hebben een ziel, we zijn meer dan wat we kunnen zien. Jezus roept ons op om het koninkrijk van God te zoeken, dat zijn geen loze woorden. Dit is niet iets dat we er een beetje bij doen, dat moet onze focus zijn. Niet omdat het een religieuze taak is, maar omdat daar het leven is waar we werkelijk de vrijheid zullen ervaren.

Dit is een keuze die we moeten maken, dit gebeurt niet automatisch omdat we in een christelijk gezin zijn opgevoed. We zoeken dan naar het leven waar David hier naar verlangt een leven dat geraakt wordt in de Heilige Geest. De geestelijke wereld wordt dan werkelijkheid, we zien meer dan we wat we zien.

Dan kunnen we deze verzen begrijpen, dan gebeurt er iets van binnen waar we op gericht mogen zijn. God is geest en is op zoek naar aanbidders in geest en waarheid. En als we dat eens als hobby gaan uitoefenen in ons leven zullen we veel meer zien dan wat we nu zien.

Dan is er werkelijk blijdschap over het werk van God, dan is er vreugde over de heil die God ons geeft. Het is echt waar, dit is het leven dat we mogen hebben als christenen, het levende water dat God ons wil geven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het diepere leven

Vrijheid

Psalm 51

14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug,
ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
(Psalm 51:14)

Zonde bindt ons vast, het maakt ons slaven. Een van de grootste leugens is dat het vrijheid is als we kunnen doen wat we willen doen. Maar het is juist dat wat wij doen ons slaven maakt. En als we dat betwijfelen pak maar eens iets aan in jouw leven, vooral iets op entertainment gebied en onthoudt het jezelf voor een maand. Je zult zien dat het haast onmogelijk is.

We zijn slaven, we zijn geen mensen met een eigen wil zolang we onze emoties volgen. Want emoties zijn maakbaar, vandaar dat de reclamewereld het zo goed doet. We zijn slaven van onze eigen emotionele geneugten. Maar voor de wereld gaat dat er in ieder geval niet in. Zolang zei maar niet hoeven te vechten tegen de emotionele lusten gaat alles goed.

Mensen die werkelijk in vrijheid wandelen, zijn mensen die bewust zijn van de stappen die ze nemen. Ze zijn niet beïnvloedbaar door allerlei meningen, zelfs niet die van de bijbel. Zij lezen de bijbel als een boek waarin ze zelf de keuze hebben om te luisteren.

We zijn vrij als we echt de keuze hebben in ons leven, we zijn vrij als we kunnen handelen naar wijsheid. We zijn vrij als de zonde in ons leven niet de leiding neemt. We zijn vrij als we onze eigen wijsheid mogen gebruiken en er naar handelen. En dat kunnen we pas echt ervaren als we de Geest van wijsheid mogen ontvangen.

Want het is die ‘vriend’ die met ons wandelt en er voor ons is, de geest van vrijmoedigheid. Vrijheid zit hem niet in dat we alles doen wat ons ‘hartje’ begeerd, vrijheid is leven in wijsheid en er bewust naar handelen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vrijheid

De weg is het kruis

Psalm 51

13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
(Psalm 51:13)

Deze psalm laat zien wat de weg is naar het kruis. Het is zo jammer dat we van het evangelie een goedkoop verhaaltje hebben gemaakt. Jezus die daar hing als een offer aan het kruis, het is zo leeg vergeleken met het werkelijke werk van Jezus. De dood, de opstanding, het regeren en ga zo maar door. Het is droevig om te zien hoe leeg ons geloof eigenlijk is, het heeft weinig tot niets om handen.

Want als wij werkelijk gaan geloven in de almacht van God, de grootheid van Zijn liefde wordt er een leven zichtbaar dat God wil openbaren in ons. Niet pas als we dood zijn, niet pas als we als engeltjes in een hemel rondvliegen. Het begint nu, het begint met het verlangen om in Gods aanwezigheid te zijn. David heeft het hier over het aangezicht van God.

Als we met de rug naar iemand toestaan is het moeilijk voor diegene om te zien hoe wij ons voelen. De belangrijkste dingen kunnen we aflezen aan het gezicht van iemand. Er valt daar weinig te verstoppen. Tranen, een glimlach, boosheid en ga zo maar door, alles komt samen in het gezicht van een persoon. Als we voor het aangezicht van God zijn zien we Wie Hij is, hoe Hij Zich voelt. We ervaren Zijn aanwezigheid, we ervaren wat er in Hem omgaat en daar moeten wij willen zijn.

En dat is wat het kruis wil doen in ons leven, het wil ons bij de Vader brengen. Dat is wat Jezus tegen de discipelen zei, zonder het kruis konden zij niet komen waar zij behoren te zijn. Laat het verlangen groeien naar het aangezicht van God, naar de aanwezigheid van de Heilige Geest diep in jou. Dat is geloven, dat is een volgeling van Jezus zijn, gaan waar Hij ging, Hem volgen naar de troon van God.

Jouw leven is bedoelt om in de aanwezigheid van God te zijn. De weg is het kruis, aan jou de keuze.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De weg is het kruis

Geestelijke antenne

Psalm 51

13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
(Psalm 51:13)

Wat wij hier moeten begrijpen is dat David wat miste. Nathan had hem alleen maar verteld dat hij iets fout had gedaan en dat God daar niet blij mee was. David heeft zelf de conclusie getrokken dat het gevolgen had voor zijn geestelijk leven, er was een afstand ontstaan tussen hem en God.

Frappant hierbij is dat David waarschijnlijk dat gevoel niet had voordat Nathan bij hem was geweest om hem op zijn zonden te wijzen. En zo gaat dat vaak bij christenen, we voelen ons comfortabel in ons leven en gebruiken dat als leidraad voor de kwaliteit van ons leven. We zijn ons nauwelijks bewust van onze ziel en de staat daarvan.

We gaan door met ons leven want we vinden het allemaal wel goed, God hangt daar een beetje bij maar Hij is niet echt de kern van ons bestaan. We denken er niet over na, we zijn niet bezig met ons geestelijk leven. En omdat die antennes niet aan staan hebben we ook niet het gevoel dat er iets mis is met ons geloof.

Pas toen David te horen kreeg hoe God op de hele situatie keek, begreep hij dat het niet goed zat met zijn geestelijke leven. Daarom is het zo van belang dat wij zoeken naar het koninkrijk van God, want dat is de kijk van God op ons leven. Wij moeten nagaan wat Zijn verlangens zijn, niet wettisch, maar kijken naar Zijn hart van liefde.

En als we dat gaan toepassen op ons christelijk leven zal het ons veranderen. We worden ons bewust van de Heilige Geest in ons leven, we gaan het merken als het niet helemaal goed gaat. En we gaan verlangen naar meer van Zijn aanwezigheid in ons leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geestelijke antenne

Een ziel

Psalm 51

12 Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
(Psalm 51:12)

We kunnen discussiëren over de schepping, we kunnen discussiëren over de bijbel, maar de echte vraag gaat over of we een ziel hebben. Want of er is helemaal niets dan wat we zien, wat we wetenschappelijk kunnen bewijzen of we hebben werkelijk een ziel en is ons bestaan helemaal niet afhankelijk van een natuurlijk hart dat bloed moet rondpompen. Een geestelijke wereld, een God die werkelijk leven geeft, een God die hoort en verhoort.

De wetenschap is slechts een methode om te analyseren waar wij op natuurlijke manier in verblijven. Maar zo gauw we op het punt komen van een geestelijk leven, een ziel die in contact komt met God dan is de wetenschap uitgepraat. Want de wetenschap is beperkt tot onze natuurlijke zintuigen, maar ons geestelijk leven stijgt daar ver boven uit. Daar waar gebed begint eindigt de wetenschap.

En als christenen moeten we daar op gericht zijn, ons leven is niet langer beperkt tot onze natuurlijke ingevingen, maar heeft een hoger doel. En als we dat leren begrijpen zullen we gaan inzien dat deze verzen veel dieper gaan dan een beetje vergeving van zonden, ze reinigen ons hele bestaan, wie we werkelijk zijn. En dat is de vraag die wij onszelf moeten stellen, wie ben ik?

Ben ik meer dan een hoopje aarde, of ben ik een bestaan gemaakt door God. Ben ik een geestelijk persoon die boven al het natuurlijke uitstijgt. De bijbel is er heel duidelijk over, wij zijn geestelijk, wij hebben een ziel die kan communiceren met God. En daar kan de wetenschap niets aan veranderen, deze werkelijkheid is waar we op gericht moeten zijn als christenen. Dit is het doel van ons leven, samen met God wandelen op geestelijk niveau.

God zoekt aanbidders, niet natuurlijke aanbidders, geestelijke aanbidders. Aanbidders in geest en waarheid. Want God is geest en alleen op dat niveau zullen we tot Hem kunnen komen. Dit is niet iets magisch, dit is wie jij bent. Zo heeft God jou geschapen, en op dat niveau wil Hij tot jou komen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een ziel

Krachtig kruis

Psalm 51

12 Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
(Psalm 51:12)

En dit is waar het kruis om draait, het draait niet om een schuldgevoel dat afgekocht moet worden, het draait zelfs niet om een plekje in de hemel. Het enige wat het kruis wil doen is waar David in deze verzen voor bidt. En daar moeten wij van doordrongen raken. Vergeet even het standaard evangelie dat we hebben gehoord, het evangelie dat betaald voor onze zonden.

Dat evangelie is een goedkoop evangelie, het doet oneindig tekort aan het werkelijk werk van Jezus aan het kruis. Want dat werk was een geestelijke strijd, een geestelijk werk dat het hele eeuwige leven een compleet andere dimensie heeft gegeven.

Het kruis moet een ons rein hart geven, het vernieuwd ons in het binnenste, het geeft een standvastige geest. Dit is het geestelijke leven dat wij horen te hebben als christen. Dit is waar Paulus het over heeft in zijn brieven. Wij richten ons zo graag op die paar zinnen die onze slechtheid benadrukken, maar vergeten door te lezen naar het moment dat Jezus aan het werk gaat en ons leven vernieuwd.

Dat dit ons verlangen wordt, dat we zo bij het kruis komen en gaan zien hoe mooi het evangelie is. Het werkt, het is echt. Ga niet door met het evangelie dat we als sprookje verkondigen, het evangelie dat we het doekje voor het bloeden kunnen noemen. Het enige wat het doet is ons niet meer schuldig laten voelen voor wat we fout hebben gedaan.

Maar het echte evangelie is vol van kracht en dat moeten we geloven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Krachtig kruis

Bij de gratie van God

Psalm 51

11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden;
delg al mijn ongerechtigheden uit.
(Psalm 51:11)

Het is gewoon heel simpel, vragen om vergeving. En laat dat nu eens het grote probleem zijn met ons mensen. En ook met christenen is het woordje ‘sorry’ een moeilijk moment. Want de erkenning dat we iemand anders nodig, dat we bij de gratie van iemand verder kunnen is heel moeilijk. Vooral zoals wij nu onze rechten onderwezen krijgen, jij hebt het recht op het beste leven.

We willen niet voor de troon van God op ons aangezicht liggen. We willen fijn op een kerkstoel zitten en trouw onze psalmen zingen. Vooral niets dat afwijkt van het normale, terwijl dat juist het moment moet zijn dat niet normaal is. Laten we eens een zondagse dienst vullen met iets dat recht uit ons hart komt.

Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden, zie niet aan alles wat ik fout doe. Ik wil doorgaan met het leven in Uw gratie, niet in mijn trots. Heere verlos mij van alle ongerechtigheden, verlos mij van de pijn, het verdriet, mijn trots en het kwaad. Ik kom voor Uw troon vol nederigheid, want ik heb geen rechten.

Wanneer gaan we dit leren, wanneer gaan we werkelijk de genade van God omarmen. Je hebt niets aan je vrienden, je familie, je theologie, het is tussen jou en God. En Hij wil de gratie verlenen, Hij wil Zijn liefde openbaren in jouw leven. Dit is de weg.

Want als we die weg bewandelen zullen we een vrijheid ervaren die niemand hier op aarde zal kunnen ervaren. De grootste vrijbuiter valt helemaal in het niets, want de vrijheid in God, is een geestelijk leven, het levende water waardoor we nooit meer dorst zullen hebben.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Bij de gratie van God

Schuldgevoel?

Psalm 51

10 Doe mij vreugde en blijdschap horen;
laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
(Psalm 51:10)

Wanneer is het de laatste keer dat jij je slecht voelde over de zonde die je beging? Er zijn nog maar weinig christenen die zich echt slecht voelen over verkeerde daden. We hebben onszelf er van overtuigd dat het niet meer hoeft omdat we daar het kruis van Jezus hebben. Maar dan begrijpen we nog steeds niet de impact van de zonde in ons leven. Die impact is echt niet veranderd na het kruis van Jezus.

Want waarom is David hier zo triest? Waarom verlangt hij weer naar vreugde en blijdschap in zijn leven? Omdat hij zich realiseerde dat de zonde die hij beging tussen God en hem in kwam te staan. De zonde brak iets in zijn relatie met God en daardoor is hij elke vorm van vreugde kwijt. En dat is waar het bij ons fout gaat, wij mogen ons niet slecht voelen over zonden omdat het schuldgevoel niet bij het kruis hoort. David voelt zich wel slecht omdat hij weet dat er iets tussen God en hem instaat.

En dat laatste is nog steeds op ons van toepassing. Natuurlijk is daar het kruis, natuurlijk mogen wij vrijmoedig voor de troon van God komen. Maar niet omdat we ons niet meer schuldig voelen, maar omdat we ons bewust zijn van onze zonde en het kruis waardoor wij weer bij God mogen komen. En elke keer als we in de fout gaan moeten we dat erkennen, moeten we weer dezelfde weg nemen.

Zonde brengt ook na het kruis nog steeds vertroebeling in onze relatie met God. Daarom moeten elke keer weer onze voeten gewassen worden door Jezus. Elke keer mogen we weten dat God ons wil reinigen om ons bij Hem te brengen. Zonde moet ons ook na het kruis nog steeds verdrietig maken. Want het doet God nog steeds pijn. Vergeet je schuldgevoel, daar gaat het niet om, het gaat om de relatie die jij met de Vader hebt.

We moeten komen op het punt dat het leven met de Vader alles is waar we naar verlangen. Samen met Hem wandelen, in Zijn aanwezigheid. En elke keer als daar iets tussen komt moeten we niet anders willen dan weer terugkomen in Zijn aanwezigheid, door het kruis van Jezus.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Schuldgevoel?

Witter dan sneeuw

Psalm 51

9 Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn,
was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
(Psalm 51:9)

Als je kleren zou wassen in bloed dan wordt het echt niet wit. Dat maakt deze verzen zo krachtig, ze laten zien hoe geestelijk het verlossende werk van God is. Wij denken aan verlossing van de zonde vaak dat God dan onze zonden niet meer ziet, maar het is zoveel meer.

Wij zijn meer dan wat we zien in de spiegel, wij zijn een compleet mens van ziel en lichaam en geest. Het hoort er allemaal bij en het effect effect op elkaar. En zo hebben zonden effect op ons lichamelijk en geestelijk, het tast ons aan in ons complete bestaan.

De verlossing van de zonde gaat dan ook verder dan een beetje schuldgevoel dat we dan kwijt zijn. De zonde heeft ons aangetast heeft ons ziek gemaakt, soms zelfs lichamelijk. En als het bloed van Jezus ons dan verlost van die zonde dan raakt dat alles aan. Het bevrijdt van zonde onze geest wordt verlost, onze ziel bevrijdt.

En zo moeten we leren kijken, het evangelie is zo vervormd dat we te makkelijk zijn gaan denken over zonden. Als het enige doel is dat jij je niet meer schuldig voelt dan begrijp je het kruis niet. Het doel is de verlossing van de zonden. Dan komt het vanzelf dat het schuldgevoel er niet meer is.

En daarom mogen we dit gebed bidden, de afwassing, het witter worden dan sneeuw. Dit gaat heel diep en zoveel mooier dan een beetje ons schuldgevoel kwijtraken. Bidt het, maak dit je verlangen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Witter dan sneeuw

Hysop

Psalm 51

9 Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn,
was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
(Psalm 51:9)

Wat een verlangen van David, precies het juiste recept. David ziet zijn zonden, hij ziet dat het aan hem kleeft. En dat is misschien niet hoe wij er naar kijken. Wij denken dat een zonde die we gisteren gedaan hebben wel weer voorbij waait. Sterker nog wanneer is de laatste keer dat je vroeg om vergeving?

Met zonde is het niet de tijd die het heelt, het is simpel vragen om vergeving het is bidden om de reiniging van die zonde. En dan is het God die daar met alle liefde op antwoord en ons reinigt. Dat is het hele verhaal van het kruis, de reiniging van die zonde.

We moeten zonde niet als incidenten gaan zien, we moeten er naar kijken als een leugen die aan ons vast blijft plakken. Als we kijken naar zonden in ons leven dan zien we vaak dat het een patroon is. Het staat niet op zichzelf het is niet een eenmalige keuze, het is een patroon dat zich in ons leven vast wil maken.

En van daaruit bidt David tot God om die reiniging. Reinig mij Heer van die zonde die zich aan mij vastplakken, elke keer weer die werken die me de verkeerde kant op duwen. Probeer dit te begrijpen en maak dit gebed, het gebed van je leven. Want dan wordt het kruis werkelijkheid in jouw leven.

Want het doel is het schoon worden van ons leven, van die zonde die aan ons blijft vastplakken. Het kan, God kan het.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hysop