Uitdaging

Psalm 25

21 Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, taw
want ik verwacht U.
(Psalm 25:21)

Hoe kan oprechtheid en vroomheid ons beschermen? Heel simpel, laten we dit een natuurlijke bescherming noemen, een bescherming zoals gezond eten ook een natuurlijke bescherming is tegen ziekten. Als we een gezond leven hebben kunnen we veel meer aan in dit leven dan wanneer we een ongezond leven hebben. Een leven in rechtvaardigheid en vroomheid is dan ook een gezond leven.

Natuurlijk moeten we onszelf daar eerst van overtuigen, de wereld heeft ons er namelijk van overtuigd dat we vooral niet gezond bezig moeten zijn. Waarom zouden we nadenken over de nut van het leven, of over een god die er wel of niet zou zijn? Het schijnt dat we dan geen plezier in dit leven kunnen hebben. We moeten juist risico’s durven nemen zodat we meer uit dit leven kunnen halen.

En natuurlijk is dat jouw eigen recht om zo in het leven te staan, maar uiteindelijk trek je aan het kortste eind. Want alhoewel je denkt dat je een leuker leven hebt gehad, uiteindelijk zal alleen degene die het van God verwacht het echte leven kunnen ervaren. En sinds jouw leven al zo vol uitdagingen zit, waarom zou je deze uitdaging niet aangaan? Het is het risico meer dan waard.

Want al die dingen die we in het leven kunnen doen waarmee we op het randje van het moraal leven zijn uiteindelijk helemaal niet zo leuk als het leven in oprechtheid en vroomheid. Probeer het maar eens, laat je oordeel niet afhangen van mensen die het nooit hebben ervaren. Ga het risico aan, leef een leven waarin God een centrale rol krijgt en je zult zien dat je een leven krijgt dat je nog nooit eerder hebt ervaren.

Als je dacht dat het hier over mensen gaat die niets met de kerk te maken willen hebben, dan zit je fout. Want er zitten net zoveel mensen in de kerk die eigenlijk helemaal niets met God zelf te maken willen hebben. Ze hebben een avontuur van hun leven gemaakt dat draait om henzelf, ze houden God alleen maar een beetje aan het lijntje. Ga dit avontuur aan, kijk of God het middelpunt van jouw leven mag worden.

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Uitdaging

Alles in Zijn handen leggen

Psalm 25

20 Bewaar mijn ziel en red mij; sjin
laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen.
(Psalm 25:20)

David legt zijn leven, zijn bestaan in de handen van God. Als David schrijft over zijn ziel dan bedoelt hij daar alles mee, wie hij, wat hij is en ga zo maar door. Dit gaat niet over de zondagmorgen waar we elke keer weer rekening mee moeten houden als we zaterdag zo nodig willen stappen. David legt heel zijn bestaan in de handen van God, de vraag is of wij zover zijn om deze stap in ons leven te nemen?

Dit is niet zo’n makkelijke beslissing als de beslissing over op zondag naar de kerk gaan. Dit is levens bepalend, het bepaald hoe wij beslissingen nemen, het bepaald hoe wij omgaan met situaties die op ons afkomen. Betrekken wij God werkelijk bij het proces waar wij elke keer weer door moeten gaan als we problemen hebben, of gaan we toch op eigen houtje.

Het is moeilijk om ons leven in iemands handen te geven. En het lijkt nog moeilijker om ons leven in de handen van een God te geven waaraan we soms zelfs twijfelen of Hij wel bestaat. De wereld om ons wil ons in ieder geval duidelijk maken dat wij gek zijn, die God van ons is een verzinsel, de wetenschap lijkt het te winnen. Hoe kunnen we daar nu op vertrouwen?

En dat is nu precies geloof, vertrouwen op Hem, ook al lijken we niets te zien. En als je er allemaal niet zo zeker of bent, dan is dat juist het probleem in jouw geloofsleven. Vertrouwen is de sleutel, het is het centrale woord in ons christelijk geloof. Als dit oprechte vertrouwen er niet is dan heeft het om eerlijk te zijn, weinig zin om deze woorden te zingen tijdens de kerkdienst. Er moet aan iets anders gewerkt worden dan je mooie zangstem.

Natuurlijk is er de twijfel, daarom ook het gebed om niet beschaamd te worden. We nemen namelijk onze toevlucht tot Hem en dan moeten we daar ook echt op kunnen vertrouwen. Dit is het leven van een christen, vergeet even alle verzinsels en activiteiten die we er om heen hebben verzonnen, het gaat om jou en God. Dat is geloof, vertrouwen op Hem, ook als we het niet zien.

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Alles in Zijn handen leggen

Gooi het eruit

Psalm 25

16 Wend U tot mij en wees mij genadig, pe
want ik ben eenzaam en ellendig.
17 De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, tsade
bevrijd mij uit mijn angsten.
18 Zie mijn ellende en mijn moeite, resj
neem weg al mijn zonden.
(Psalm 25:16)

Er is geen juiste manier van bidden, God kijkt altijd naar het hart. Er zijn mensen die God vervloeken door de pijn in hun hart door het verlies van een kind. En toch zal God naar dat gebed luisteren, sterker nog, Hij zal daar meer aandacht aan besteden dan al die standaard gebeden zonder enig geloof die elke zondag weer in de kerkdienst worden uitgesproken.

Het gaat niet om de vorm, het gaat er om dat wij op het punt komen dat er geen enkele andere uitweg meer is dan God alleen. Dat we verlangen naar Zijn genade, dat we Hem alleen nodig hebben. Niet zozeer omdat Hij Zich dan goed voelt, maar omdat Hij ons zo geschapen heeft. We horen niet op onszelf te staan, we horen samen te wandelen met God, samen met Hem over de golven van het leven.

En dat is een gevecht tegen onze trots, een gevecht de leugens die ons er altijd weer van overtuigen dat we even van het pad af moeten wandelen. Want dan krijgen we psalm 23, dat we door de diepe duisternis wandelen maar ons niets deert, want Hij is bij ons. Hij beschermt ons en leidt ons op het beste pad dat we kunnen hebben.

Samen met David kunnen we het uitroepen tot de Heer van ons leven. In al onze ellende, in al onze wanhoop, want Hij is trouw en zal ons antwoorden. Gooi het er uit, dat is wat David ook doet. Maar gooi het wel de juiste richting uit. Ga niet klagen bij de buren of je vrienden, maar klaag tot God. En klaag niet omdat je vindt dat je daar recht op hebt, klaag omdat je Hem nodig hebt.

Een laatste punt van aandacht is de laatste zin. Want David gooit er alles uit, maar ook zijn zonden. Want dat hoort hier ook bij. Hij wil er zeker van zijn dat alles koek en ei zal zijn tussen hem en God. Hij wil dat er niets in de weg staat. En zo moeten wij het er ook uitgooien, verlangen dat er niets in de weg staat.

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Gooi het eruit

Concentratie

Psalm 25

15 Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, ain
want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
(Psalm 25:15)

Concentratie is erg belangrijk, tijdens examens, in de topsport, op het werk. Op het moment dat we concentratie verliezen gaan we fouten maken. We kijken om ons heen en raken van het pad af. We vergeten waar we mee bezig zijn. En op het moment dat het voor ons geldt op ons werk of zelfs tijdens het koken van het avondeten, zou het dan niet van toepassing zijn op ons geestelijk leven?

Sterker nog, we hebben die concentratie meer dan wat dan ook nodig voor ons geestelijk leven anders verliezen we het. En dat weet David ook, zijn ogen zijn voortdurend op de Heere gericht. Want hij weet als hij die concentratie verliest zal zijn hoop ook ergens anders zijn. Dan is zijn hoop in wapens of populariteit of de hoeveelheid manschappen in zijn leger.

Dit is pas echt geloof, geloven in de praktijk. Het is hier al vaker beschreven, geloven is niet dat we overtuigd zijn van het kruis van Jezus, zelfs de duivel weet dat. Geloven is vertrouwen in dit leven op het werk van Jezus, op de kracht van het kruis in ons leven. En geloven houdt dan in dat we gericht zijn op Jezus en het werk dat Hij wil doen in ons leven. Geconcentreerd blijven, altijd weten dat onze enige hoop in dit leven en hierna in Jezus is.

De kerk heeft haar concentratie verloren, we zijn gericht op geld, op aantallen, op de liturgie en de manier van aanbidden en ga zo maar door. Het gaat niet meer om de kern van het evangelie, een nieuw leven waarin we vandaag de dag in mogen wandelen. Er is geen denominatie die er echt anders over denkt, het is allemaal hetzelfde. Elke keer weer komt de duivel weer met de afleiding, al lijkt het nog zo heilig en goed, het leidt af van op Wie wij werkelijk gericht moeten zijn.

Blijf geconcentreerd, maak er geen routine van, dan gaat het niet goed. We moeten op God gericht blijven, Hij moet onze focus blijven. Dan zullen we werkelijk weten welke weg wij moeten bewandelen. Dan zullen we niet afdwalen en van het rechte pad wandelen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Concentratie

Een leven in een verbond

Psalm 25

14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, samech
Zijn verbond maakt Hij hun bekend.
(Psalm 25:14)

Dit gaat over mensen die God vrezen, met andere woorden dit zijn mensen die rekening houden met God in hun leven. Ze slaan niet zomaar op eigen houtje wegen in waarvan ze zelf vinden dat het de juiste is, ze zijn afhankelijk van Gods wijsheid, ze zijn zich bewust dat God met hen meegaat.

En die mensen hebben niets te vrezen, God gaat niet achter hun rug om nog even valse plannen verzinnen. God zal altijd open kaart spelen met hen die op Hem vertrouwen. En dat is de betekenis van dit vers, David weet dat God geen verborgen agenda heeft.

Ook is het geen open agenda, het is niet dat iedereen de agenda van God onder ogen krijgt. Dat is de reden waarom Jezus in gelijkenissen sprak, mensen die God serieus nemen zullen mogen weten wat er op Zijn agenda staat. Onze relatie met God is een relatie van vertrouwen, Hij moet ons kunnen vertrouwen en wij mogen op Hem vertrouwen. In deze relatie zullen onze wegen met elke verstrengeld raken.

En dan is het God die Zijn verbond bekend maakt, Hij laat Zijn verlangens aan ons zien. Hij laat zien wat Zijn deel van het verbond is en wat ons deel van het verbond is. Hij laat zien hoe wij in perfecte harmonie met elkaar kunnen leven. Het is een keuze die wij moeten maken, willen wij God werkelijk vrezen, willen wij Hem werkelijk toelaten in ons leven? Want dan gaan we een verbond aan met onze God en Vader.

Het beeld achter dit vers is zo mooi en zo diep. Het is een leven dat verweven is met de plannen van God, het is een leven in vertrouwen en liefde, het is een leven waarin God geen geheimen heeft voor ons. Het is een leven zoals Henoch en Abraham leefden. Het is het ideaal van dit leven, het materialistische verlangen betekent dan helemaal niets meer. Wij kennen Hem en Hij kent ons.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een leven in een verbond

Wie is de man?

Psalm 25

12 Wie is de man die de HEERE vreest? mem
Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.
13 Zijn ziel overnacht in het goede, nun
zijn nageslacht zal de aarde bezitten.
(Psalm 25:12-13)

Wat kunnen we jaloers worden als de buurman weer met het nieuwste model aan komt rijden. Het ideaal dat ons in onze maatschappij wordt voorgeschoteld is er vooral op gericht dat we blij moeten zijn. En waar worden we blij van? Als we daar eerlijk naar durven kijken dan zijn het vaak materialistische dingen. En als we nog verder doorgraven dan komen we ook op dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Entertainment waar God niet serieus wordt genomen of dingen die in de bijbel duidelijk als zonden worden aangemerkt.

Maar David beschrijft een heel ander ideaal beeld, het beeld van de mensen die God vrezen. Want zij die God vrezen zullen door God worden onderwezen. En misschien klinkt dat niet ideaal in jouw oren, maar het is echt het mooiste leven dat we kunnen hebben. Het gaat dan niet om het lezen van de wetten, het gaat om het onderwijs dat God wil openbaren in ons hart. Het gaat dan om een afhankelijkheid in ons leven dat altijd succes zal hebben.

En dat zijn de mensen die echt een ideaal leven hebben. Zij hebben niets te vrezen, Gods zegen is op hun leven. Zij kunnen in alle rust slapen, want het is God die over hen waakt. Wanneer gaan we dit als christenen begrijpen. Dit is het ideale leven. Waarom proberen wij zoveel mogelijk uit dit leven te halen als we het echte leven uit Hem kunnen krijgen?

Sterker nog het is God die ook zal zorgen voor degene die na ons komen. En als ouder kunnen we dit heel goed begrijpen, want dit is ook wat wij voor onze kinderen willen. Want er komt een moment dat wij er niet meer kunnen zijn voor hen, maar het is God die altijd blijft zorgen.

Het ideaal is echt in God, maar dat moeten wij wel geloven. En dat is waar ons geloof werkelijk begint. Al die theoretische overtuigingen doen niets met ons leven, we hebben er weinig geloof voor nodig. Maar het moment dat wij deze verzen echt willen toepassen in ons leven dan begint het geloof pas echt.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie is de man?

Omwille van Uw Naam

Psalm 25

11 Omwille van Uw Naam, HEERE, lamed
vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.
(Psalm 25:11)

Dit gebeurt vrij vaak in de bijbel, mensen die God er op wijzen dat Zijn naam op het spel staat. Nu moeten we dat niet interpreteren alsof God bang is dat mensen verkeerd over Hem gaan denken. God vreest de publieke opinie van mensen niet, dat is de hedendaagse betekenis van een naam hebben. En dan hebben we het eigenlijk over populariteit en zeker mensen in een publieke functie (politiek, maar ook entertainment) hebben daar elke dag mee te maken.

God doet niet iets omdat hij populair wil zijn, Hij doet iets omdat Hij is Wie Hij is. En dat is ook de betekenis van een naam hebben in de bijbel. De namen die Jezus heeft zijn een beschrijving van Wie Hij is. Emmanuel, God met ons. Christus, de gezalfde. En zo zijn er nog vele andere namen waar men naar mag kijken. Het geeft aan Wie God is en dat is dus ook de naam waar David het hier over heeft.

David bidt tot God om zijn zonden te vergeven. En dat baseert hij dan niet op het recht op vergeven dat hij misschien denkt te hebben, hij baseert dat op de naam die God heeft. God is genadig, de bijbel staat er vol van. Denk aan Uw naam, denk aan Wie U bent als U kijkt naar mijn leven.

Wij moeten ook zo leren bidden, want dan leren wij staan in de juiste relatie met God. Hij moet in ons leven worden, Wie Hij werkelijk is. Sommige mensen maken van Hem een sinterklaas, andere mensen maken van Hem een dondergod en dan is Zijn Naam niet de naam die Hij hoort te hebben. Het gebed is dus niet zozeer dat we God er aan herinneren Wie Hij hoort te zijn, het is voor ons dat wij ons er aan herinneren Wie Hij is.

Het is David die bidt dat God aan Zijn naam denkt, want het is David die zichzelf er aan herinnert Wie God is in zijn leven. En David weet dat God genadig, Hij weet dat God er naar verlangt om te genezen en te vergeven. Omwille van Uw naam, vergeeft mij, want U bent genadig, verlos mij.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Omwille van Uw Naam

Gods weg met mensen

Psalm 25

10 Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw kaph
voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.
(Psalm 25:10)

We zijn zo druk met het leven, we maken allerlei plannen, sommigen hebben zelfs bucket-lists. De nadruk ligt er dan vooral op dat we nog ervaringen moeten opdoen die we anders niet zouden hebben gehad in dit korte leven. Het leven is namelijk tekort om alles aan ons voorbij te laten gaan. En toch zit daar een leegte in, het verschilt eigenlijk weinig met het drinken van alcohol. Even dronken worden, even een goed gevoel, maar daarna is het weer gewoon de normale gang van zaken.

Er is werkelijk een weg in dit leven die perfect is en dat is misschien anders dan de bucket-lists waar men het zo graag over heeft. We moeten even niet op ons gevoel afgaan, het gaat er niet om hoe wij ons vleselijke lust (waarvan seksuele lust slechts een klein onderdeel is) bevredigen. Al die gevoelens waarin we iets lijken te bereiken doen helemaal niets in ons leven, ze staan zelfs in de weg om het echte leven te vinden.

Want het vullen van ons leven met dingen waarmee we onszelf goed voelen, is niet werkelijk het leven dat we kunnen hebben. Als we echt in het leven willen staan moeten we uitvinden wie we werkelijk zijn. Hoe wij geschapen zijn, wat Gods weg is in ons leven. En het klinkt saai, maar het is het niet, het is het leven waarin we werkelijk het evangelie tot zijn recht laten komen in ons leven. Dan valt het meest spannende ritje in een achtbaan of een reis naar de ruimte in het niets.

Het is zo jammer dat de duivel de wereld het gevoel heeft het gegeven dat als we God serieus nemen in dit leven dat we saai zijn en geen leven hebben. Maar het is een grote leugen, een leugen waarin we onszelf in een net van gevoelens opsluiten. Want elke dag moeten we tv kijken, elke dag moeten we toch even een goed gevoel hebben.

God heeft een weg die goed is en als we daarop leren vertrouwen zullen we zien dat we een hele andere weg op mogen. Een weg die echt spannend, een weg die echt wat maakt van ons leven. Aan ons de keuze, op wie willen wij vertrouwen?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods weg met mensen

God wijst de weg

Psalm 25

8 Goed en waarachtig is de HEERE, teth
daarom onderwijst Hij zondaars in de weg.
9 Hij leidt zachtmoedigen in het recht, jod
Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.
(Psalm 25:8-9)

Als we zo naar de verschillende religies kijken dan hebben ze elk weer een andere reden om een god te dienen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de hindoe religie dan gaat het er vooral om dat er een god is die het leven niet tegen werkt. Ze moeten de god goed stemmen zodat hij hen kan helpen om vooral een leven te hebben zoals ze dat zelf willen.

Maar wat is onze reden om christen te zijn? Is het de angst voor het hiernamaals? Om eerlijk te zijn is dit voor de meeste christenen in het westen de hoofdreden. We zijn opgevoed met de gedachte dat er na dit leven een eeuwig leven is in de hemel waar we komen omdat we in Jezus geloven. En natuurlijk moeten we ons best om een goed leven te hebben, maar uiteindelijk doet ons leven er hier op aarde niet toe.

Daarom is ons leven eigenlijk leeg als het over het verlangen gaat voor dit leven. Voor dit leven hier op aarde is er eigenlijk geen honger naar iets van God. We houden krampachtig vast aan religieuze tradities, maar dat is puur om ons geloof voor het hiernamaals vast te houden. Want dat is ook de grootste angst van ouders, de angst dat kinderen niet meer naar de kerk gaan. Maar die angst is veel te laat, het moet beginnen bij het hart.

Als christenen moeten we verlangens hebben naar God in ons leven, vandaag. In dit leven moeten we de honger hebben zoals David de honger beschrijft in deze verzen. We moeten verlangen naar de hand van God die ons helpt om ons leven mooi te maken. Ja, we zijn zondaars, maar God kan daar ook wat moois van maken. En dat moet ons gebed zijn, we moeten verlangen van God dat Hij een pad maakt in ons leven waardoor wij mogen veranderen.

Christenen hebben een geloof waarin ze verlangen naar God in dit leven. Een samenwerking waarin God in Zijn liefde in ons leven mag komen. Waarin wij de deur wijd open zetten zodat we in dit leven kunnen veranderen. Heere leidt mijn leven in het recht, onderwijs mij de weg waarop ik mag wandelen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God wijst de weg

Volwassen worden

Psalm 25

7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen; cheth
denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid,
omwille van Uw goedheid, HEERE.
(Psalm 25:7)

We zijn allemaal jong geweest, we hebben allemaal gekke dingen gedaan. Misschien de een wat meer dan de ander, maar op een gegeven moment moeten we het leven toch wat serieuzer nemen. Zeker als we aan een relatie beginnen waarin we niet alleen aan onszelf kunnen denken maar ook aan de ander. En dan helemaal als we kinderen krijgen, dan draait het niet meer om ons maar om hen.

Zo is het ook in ons geestelijk leven, als we niet volwassen worden en altijd maar vast blijven houden aan de melk, komen we geen steek verder. De schrijver van de Hebreeen brief heeft dat ook al geschreven, ze zouden eigenlijk al vlees moeten eten maar ze zitten nog aan de melk. En dat heeft niets te maken met hun theologische kennis, het heeft te maken met het accepteren van het evangelie voor het leven.

En dat is ook wat God van ons verwacht, Hij verwacht dat wij groeien in ons geloof. We moeten het oude leven afleggen en het nieuwe leven aantrekken. We moeten de oude tradities van ons leven loslaten en het nieuwe leven gaan leven. En niet omdat wij zo goed bezig zijn, maar omdat God goed is. Hij heeft nog niet opgegeven, Hij wil nog wat maken van ons leven. En dat is het grote wonder van het evangelie.

Niet alleen God moet onze jeugdige zonden vergeten, wij moeten dat ook loslaten. Vergeet dat je een zondaar was, vergeet je oude gewoonten en verlangens, in het evangelie mag dat veranderen. Want elke keer als we weer nadenken over ons zondige bestaan dan zullen we dit gebed niet kunnen bidden. Hoe kunnen we van God verlangen om onze zonden te vergeten als we dat zelf niet doen?

God is genadig en en wil vergeten wat wij fout hebben gedaan, nu is het aan ons. Wij moeten ook volwassen worden en weten dat wij het zondige natuur moge ontgroeien. Wij mogen volwassen worden in ons geloof.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Volwassen worden