De radicale weg

Psalm 31

15 Maar ík vertrouw op U, HEERE.
Ik zeg: U bent mijn God!
16 Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij
uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers.
17 Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten,
verlos mij door Uw goedertierenheid.
(Psalm 31:15-17)

In de brief aan de Filippenzen schrijft Paulus dat ze zich nergens zorgen over hoeven te maken. In hoofdstuk 4:6 roept hij hen op om in dankbaarheid te bidden voor alles waar men tegen aan loopt. En dat is in dankbaarheid omdat ze zich nergens zorgen over hoeven te maken, God weet zelfs wat we nodig hebben voordat we er zelfs om vragen. En dat stukje geloof moeten wij leren, want dat is ook wat David heeft geleerd.

Deze basishouding is nu precies de houding die ook in dit vers naar voren komt. Want we kunnen wel wanhopig worden, maar dat hoeft helemaal niet zolang we weten dat God voor ons zorgt. U bent mijn God, mijn tijden zijn in Uw handen. Ik heb helemaal niets te vrezen, Uw aangezicht licht over mij, Uw goedertierenheid verlost mij. Wat een heerlijk geloof als dit ons geloof is.

Daarom is de bijbel zo’n radicaal boek, niet omdat het de schepping beschrijft of omdat het over de hemel en aarde gaat, maar omdat er een God is waar wij op mogen vertrouwen. Want als wij de bijbel heel serieus zouden nemen dan gaat ons leven om dit vertrouwen, het vertrouwen dat ons leven in Zijn handen is. Onze tijd wordt door Hem bepaald, onze tijd is veilig bij Hem.

Radicaler kunnen we niet leven, dan dit radicale vertrouwen dat er geen andere hoop is in dit leven dan God alleen. Het klinkt misschien niet zo radicaal, maar het zal ons leven echt veranderen. Het geloof in een schepping of de zondvloed doet niets met ons leven, maar het vertrouwen in een God die ons leven elke dag in handen heeft is wel radicaal.

Want het gaat ons leven bepalen, het pad waarop wij dan mogen wandelen is dan bovennatuurlijk. Want het is niet langer wij die de weg bepalen maar onze God in de hemel.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De radicale weg

Pastoraat

Psalm 31

10 Wees mij genadig, HEERE, want angst benauwt mij;
verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik.
11 Want mijn leven teert weg door verdriet
en mijn jaren door zuchten;
mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid
en mijn beenderen zijn verzwakt.
12 Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een smaad geworden,
voor mijn buren het meest,
en tot een bron van angst voor mijn bekenden;
wie mij op straat zien, ontvluchten mij.
13 Vergeten ben ik, als een dode, verdwenen uit het hart;
ik ben geworden als een gebroken kruik.
14 Want ik hoor de laster van velen;
angst van rondom,
omdat zij tegen mij samenspannen.
Zij bedenken plannen om mij het leven te benemen.
(Psalm 31:10-14)

Dit is geen mooi verhaal wat we hier lezen, daar moeten we maar eens het pastorale team op afsturen. En wat doet dat pastorale team dan? Dat is een hele grote vraag die we onszelf echt wel eens mogen stellen, want helaas is ons pastoraat doorweven met psychologische analysis. We zien hier een gebroken persoon die professionele hulp nodig heeft. We zien gebroken emoties en een persoon die niet meer logisch kan redeneren. En daar moeten we een oplossing voor verzinnen, we moeten deze persoon weer helpen om normaal te denken.

Was David echt zo’n wanhopig geval dat hij psychologische hulp nodig had. Als we het even niet meer zien zitten, als we de antwoorden even niet meer hebben, betekent dat dan gelijk dat we een genezingstraject op moeten waar we worden geleerd om vooral zo niet te denken. De psychologie is niet het antwoord op al onze problemen, het probleem zit hem niet altijd tussen de oren.

Het hangt allemaal af van hoe wij in het leven staan. Als wij een leven hebben waarin we op God vertrouwen dan heeft de psychologie echt geen antwoorden voor ons probleem. Dan is deze wanhoop die David hier beschrijft, een wanhoop uit geloof. En dat kunnen we niet vergelijken met de wanhoop die de wereld heeft in de problemen waar zij tegen aan lopen. Want alleen God is dan het antwoord, alleen Hij kan het oplossen. En daarom loopt veel van onze pastoraat scheef omdat het geestelijke problemen wil beantwoorden met psychologische oplossingen.

David heeft echt een geestelijk leven. En dat kunnen we zien aan de problemen die hij heeft. Want hoe is David op die plek terecht gekomen? Vanaf het moment dat hij werd gezalfd kwamen er steeds meer vijanden. Vijanden die het geloof van David niet konden begrijpen, vijanden die zich eigenlijk tegen God gingen verzetten. David was gezalfd en had een relatie met God en een ieder die dat niet begreep ging daar tegenin.

David had geen psychologisch problemen, hij had een gevecht waarin hij moest vechten tegen alles dat zijn geloof kapot wilde maken. En dat is waar pastoraat moet helpen, het moet helpen om sterk te blijven in het geloof. Het moet ons altijd laten zien wat Gods perspectief is in de situatie. Pastoraat mag zelfs deze psalm zingen in die omstandigheden. Omdat deze psalm laat zien dat we die vragen wel mogen hebben, als we maar op God gericht blijven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Pastoraat

De ruimte komt er

Psalm 31

8 Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid,
want U hebt mijn ellende gezien
en mijn ziel in benauwdheden gekend.
9 U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand,
maar mijn voeten in de ruimte doen staan.
(Psalm 31:8-9)

Wat we hier zien is een leven dat Gods goedertierenheid ziet. Zie jij Gods goedertierenheid in jouw leven? En kom niet met die standaard antwoorden waarin we van alles aan God toeschrijven zonder dat we ook maar een minuut hebben gebeden. Ja, Gods goedertierenheid werkt ook als we niet bidden, maar dat kunnen niet zien met onze vleselijke ogen. Dat zijn schijn vrome woorden die helemaal niets van Gods goedertierenheid kunnen zien.

Want zolang wij naar onze ellende blijven kijken zonder dat we ons ook maar een minuut tot God richten zullen we deze verzen niet kunnen zingen. Stop met huichelen, wordt niet als de leiders van Israel in de tijd van Jezus, zij hadden grote woorden over de profeten en Mozes maar ze zagen niet wat God in hun dagen aan het doen was. Wij hebben onze mond vol over de reformatoren of andere religieuze leiders van het verleden, maar het gaat om wat God vandaag wil doen in ons leven en met de kerk.

David kon zich werkelijk verblijden in de goedertierenheid van God omdat hij in zijn leven zag dat God werkelijk omkeek naar zijn leven. Hij ervoer benauwde momenten, hij zag hoe de vijand hem naar het leven stond, maar hij weet dat God hem nooit helemaal zou opgeven. En zo moeten wij ook weten dat God in dit leven ons ruimte zal geven, hoe benauwd we het ook hebben gekregen, de ruimte zal komen.

Ruimte om te dansen en te springen voor Gods heerlijkheid. Blijdschap over Gods goedheid, begint deze psalm al een beetje ruimte te krijgen in jouw leven? Want God zal jou de ruimte geven die je nodig hebt om deze psalm mee te zingen. Hoe benauwd jouw situatie nu ook is, God zal je verlossing geven, de verlossing die jou een loflied zal geven. Een loflied die uit jouw eigen hart komt en niemand je af kan nemen.

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on De ruimte komt er

Mensen haten

Psalm 31

7 Ik haat hen die nietige afgoden vereren.
Ík vertrouw op de HEERE.
(Psalm 31:7)

Dit is niet de eerste keer dat we dit lezen in de psalmen, David heeft het wel vaker over het haten van degene die nietige afgoden dienen. En het klinkt zo hard, als we hier in India dit hardop zouden zeggen, zouden we zo het land uit worden gezet. Ze dienen hier namelijk 33 miljoen goden, waarom haat David dan al die mensen? Is dat niet een beetje onchristelijk? Is dit niet waar alle oorlogen vandaan komen in de wereld?

Dit laatste is complete onzin, oorlogen komen uit het hart van de mens. Het begint al bij burenruzie en het wordt alleen maar groter. Religieuze oorlogen hebben helemaal niets met de God van hemel en aarde te maken. En mensen die dat als excuus gebruiken om maar niet te vertrouwen op God willen dat niet begrijpen. Het is de mens die zijn eigen ideologie met geweld wil laten regeren. God kan echt wel voor Zichzelf opkomen, het enige dat Hij van ons vraagt is vertrouwen in Hem.

Maar waar komt deze haat van David dan vandaan? Om dat echt te begrijpen moeten we eerst een relatie met God hebben zoals hij die heeft. Want deze haat heeft te maken met zijn voor de Heere. Hij kan niet begrijpen dat mensen hun vertrouwen in een afgodsbeeld stellen, een stom stukje steen of hout. Hoe kan men daarop vertrouwen terwijl er een God is die alle macht heeft van hemel en aarde, de God die echt naar ons hoort.

De haat is voor de eigenwijsheid van de mens, die haat ziet een liefdevolle God, een krachtige God en een genadig God. En die haat kan dus niet begrijpen dat men hun toevlucht bij een stenen beeld zoekt. Er is geen excuus voor dit gedrag het is gewoon de luiheid en de bewust onwetendheid om maar niet de God van hemel en aarde te zoeken. Want de levende God past niet in wat beeldjes of posters.

En dit moeten wij ook leren haten, want deze haat ziet een waarheid die geneest en bevrijd. Niet omdat wij zo hard God eren met allerlei rituelen, maar omdat wij in gebed het van Hem verlangen. Stop jouw rituelen ook weg, God wil naar jou luisteren, wij moeten elke andere vorm van godsdienst haten omdat het God niet serieus neemt. Richt je tot Hem, Hij hoort jou, Hij wil antwoorden.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mensen haten

God verdedigt ons

Psalm 31

5 Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden,
want U bent mijn kracht.
6 In Uw hand beveel ik mijn geest;
U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!
(Psalm 31:5-6)

Het klinkt misschien raar in onze oren, maar echt geloof komt niet voor zichzelf op. En dat staat haaks op wat de wereld ons verteld, wij worden geleerd dat we vooral voor onszelf moeten opkomen. We moeten niet over ons heen laten lopen, want dan komt er niets van ons leven terecht. Maar David staat daar anders in, hij wil niet voor zichzelf opkomen omdat hij weet dat uiteindelijk God voor hem opkomt.

Het probleem voor ons leven is dat we ons moeten afvragen of wij in dezelfde positie zijn als David. Want David weet dat hij afhankelijk is van God, David weet dat er niets tussen hem en God in staat. En dat is van belang op het moment dat wij God voor ons laten opkomen. Want we kunnen niet doorgaan met zondigen en dan van God verwachten dat Hij voor ons opkomt. Het moet hand in hand gaan, onze afhankelijkheid van hem en Zijn verdediging van ons.

En daar ligt het probleem voor veel christenen, het gaat niet hand in hand, sterker nog ze verlangen er helemaal niet naar dat God voor hen opkomt. Ze zoeken het zelf wel uit. En daar maken wij een hele grote fout, want ons leven heeft dan niets te maken met ons geloof. We vullen het een beetje in met naar de kerkdienst gaan maar daar blijft het dan ook bij.

Hoe mooi is het als God voor ons opkomt, hoe mooi is het als wij mogen wandelen in afhankelijkheid van de Vader? Geef jezelf over aan Hem, laat Hem Zijn werk doen in jouw leven. Maak Hem jouw Heer en weet dat alles goed komt, omdat Hij aan het roer staat. En dat is toch echt het mooiste leven dat wij kunnen hebben. Dan vallen lasten van onze schouders, dan is het Hij die onze last draagt. Hij komt voor ons op.

En dat is het leven waar wij op mogen hopen. Geen zorgen, want het is God die ons verdedigt. Wie wil dat nu niet?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God verdedigt ons

Oprecht gebed

Psalm 31

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
2 Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen,
laat mij niet beschaamd worden, voor eeuwig;
bevrijd mij door Uw gerechtigheid.
3 Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed,
wees voor mij een sterke rots,
een burcht om mij te behouden.
4 Want U bent mijn rots en mijn burcht!
Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.
(Psalm 31:1-4)

We kunnen het niet genoeg herhalen, God is onze toevlucht en maak daar alsjeblieft geen toneelspel van. We kunnen wel zeggen dat God onze enige hoop is maar onze daden spreken luider dan onze woorden. Het is zo jammer om mensen vroom in de kerk dit soort psalmen te horen zingen terwijl dat ze in hun hart echt niet op God vertrouwen. Het enige waar ze van overtuigd zijn is dat ze naar de hemel gaan, maar voor de rest hangt hun theologie samen van wat dogma’s waar ze het liefst over discussiëren.

Dat de psalmen van David vol staan van dit soort gebeden is niet omdat het zijn theologische overtuiging was, het was voor hem uit het leven gegrepen. Want zijn leven was niet zo makkelijk, nadat hij de zalving van God had ontvangen waren er verschrikkelijk moeilijke momenten. Momenten waarop hij echt alleen maar op God kon vertrouwen. En daarom was God ook echt zijn rots en zijn burcht.

Wat zijn de momenten in jouw leven dat God voor jou een rots en een burcht was? Kom nu niet met zielige verhaaltjes waarin je God in werkelijkheid helemaal niet bij betrokken hebt. Er was misschien wel wat gebed in de kerk of tijdens het bezoek van de dominee, maar was er echt een gevecht in gebed tussen jou en God? Niet een gevecht uit onenigheid met God, maar een gevecht tegen het ongeloof en de leugens die juist op die momenten de boventoon voeren.

Want dat zijn de momenten dat we deze psalm moeten zingen, want met deze psalm gaan we het gevecht aan, met deze psalm vertellen we onszelf dat God echt onze enige hoop is. Deze psalm leert ons bidden en vertrouwen op onze enige hoop in dit leven.

Gebed is niet die tijd die we met onze ogen dicht besteden tijdens de kerkdienst. Gebed is niet dat moment voor de maaltijd. Gebed is deze psalm die we dan oprecht uitroepen zonder dat er andere mensen om ons heen zijn. Een gebed dat uit ons hart komt omdat we God echt nodig hebben.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht gebed

Reden tot dankbaarheid

Psalm 30

12 U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans,
U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord.
13 Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen.
HEERE, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven.
(Psalm 30:12-13)

Want dit is wat er ook in jouw leven kan gebeuren. Maar wij hebben de theologie aangenomen dat God vandaag de dag niets meer wil doen. Wonderen en tekenen mogen nog maar sporadisch voorkomen want dat is nu eenmaal onze overtuiging. Maar is dat niet juist het probleem, wij geloven niet meer, wij hebben er geen vertrouwen in dat God ook naar ons wil luisteren. Moeten wij het na het kruis echt allemaal zelf maar zien op te lossen?

Zou het niet juist andersom zijn, zou er na het kruis niet juist zo een relatie kunnen komen dat wij net als David kunnen wandelen in de zalving van God? Zou er na het kruis juist niet voor allen die Jezus volgen dit leven zoals David dat leefde standaard moeten zijn? Vergeet heel even wat je geleerd hebt in de kerk en stel jezelf deze vraag. Want dit gaat er niet om of we nog denken dat er apostelen zijn of profeten, dit gaat om onze relatie met de Vader in de hemel.

Wij hebben met alle wonderen en tekenen onze relatie met God ook weggegooid. We zien wel als we in de hemel aankomen hoe machtig God is, we zien wel hoe groot Zijn liefde dan is. Maar zo werkt het niet, zo werkte het niet in het leven van David en zo moet het ook niet in ons leven werken. Er moeten momenten zijn in ons leven waarin we het werkelijk tot God kunnen uitroepen in dankbaarheid. Want het was niet wij die het zelf hebben opgelost, maar het was God die ons tot hulp was.

Zoals eerder gezegd over de psalmen, we kunnen David niet blindelings nazingen, het moet werkelijkheid worden in ons leven. De momenten dat we door dalen gaan moeten we werkelijk op God gericht zijn, niet klagen naar andere mensen maar juist naar God die in de hemel is. En ja dat mag klagen zijn, zolang we wel van Hem het antwoord verwachten.

En dan kan er werkelijk blijdschap zijn in ons leven, want het is God die ons dan bevrijdt heeft, het is God die Zijn machtige hand ook in ons leven heeft laten zien. Laat jouw leven niet afhankelijk zijn van de mening van andere mensen, maar laat jouw leven zijn zoals dat van David, in volledige afhankelijkheid van Zijn heerlijkheid en goedgunstigheid.

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Reden tot dankbaarheid

Afhankelijk zijn van God alleen

Psalm 30

9 Tot U, HEERE, riep ik;
ik smeekte de Heere:
10 Wat voor winst is er in mijn bloed,
in mijn neerdalen in het graf?
Zal het stof U loven?
Zal dat Uw trouw verkondigen?
11 Luister, HEERE, en wees mij genadig;
HEERE, wees mijn Helper.
(Psalm 30:9-10)

David voelt zich verlaten door God. Maar het gangbare klagen dat wij dan doen komt er bij hem niet uit. Wij beginnen namelijk te klagen naar andere mensen over ons leven, maar ondanks het verborgen aangezicht van God, blijft hij op God gericht. En dat moeten wij ook leren, al lijkt het alsof er geen God bestaat, al lijkt het alsof we er helemaal alleen voor staan, dan nog moeten we ons tot God richten. En dat is essentieel voor ons geloof.

Een geloof dat niet gericht is op God maar alleen gaat over God, is in werkelijk geen geloof. Want veel van ons geloof bestaat over wat wij denken van God, wij denken dat Hij almachtig, wij denken dat Hij vol van liefde is en dat noemen we dan geloof. Maar echt geloof is gericht op God, in gebed verlangen we naar Zijn liefde in ons leven, in gebed verlangen we naar Zijn almacht in onze moeilijke situatie.

We gaan allemaal door dalen en over bergen, we hebben allemaal wat mindere momenten in ons leven. Dat betekent niet dat we dan even alleen zijn, dat we het dan even zelf moeten uitzoeken. Dat zijn juist de momenten dat ons geloof moet werken, dan moeten we juist op God gericht zijn. En daar mogen we best deze woorden voor gebruiken en we moeten op God gericht blijven. Daarom zie ik geen probleem als er mensen zijn die vol pijn God ergens de schuld van geven, ze zijn namelijk op God gericht.

God moet onze hoop zijn, God moet ons verlangen zijn. Vergeet je omstandigheden, vergeet hoe moeilijk het is, richt je op God, verlang van Hem alleen de bevrijding. En dan mag je weten dat Hij zal komen en zal antwoorden. Wij willen een burger king antwoord, wij willen dat God nu en vandaag alleen antwoord, maar dat is geen geloof. Dan gaat het alleen maar om ons geluk, dan gaat het niet om de relatie die we met God hebben.

Wees afhankelijk van Gods aanwezigheid, wees afhankelijk van Zijn hulp in jouw leven. Dat is wat David deed en dat is wat wij moeten doen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Afhankelijk zijn van God alleen

Angst

Psalm 30

8 – Want, HEERE, door Uw goedgunstigheid
had U mijn berg vast doen staan. –
Maar toen U Uw aangezicht verborg,
werd ik door schrik overmand.
(Psalm 30:8)

Wat maakt jou angstig? Want dat is wat in deze verzen ons moet raken, want het is het verborgen aangezicht van God dat David angstig maakt. We kennen allemaal wel het verhaal van David en Goliath, het is duidelijk dat David niet bang was. Hij ging er vol van vertrouwen op af en keek niet naar het postuur van die reus. Hij gebruikte zelfs niet de gangbare hulpmiddelen, een slinger en wat stenen waren genoeg.

Maar het moment dat hem wel angstig maakt is het moment dat God Zijn aangezicht verborg. En dat moeten we leren begrijpen. Maar de enige manier om dat te begrijpen is als we eerst het aangezicht van God leren zien. David heeft heel duidelijk de ervaring met het zien van Gods aangezicht. En in al die psalmen kunnen we lezen hoe heerlijk het is om in die aanwezigheid te zijn.

Gods aanwezigheid geeft rust en vrede. In Zijn aanwezigheid mogen we onszelf werkelijk veilig weten. Zijn liefde en trouw omringt ons, Zijn kracht is onze bescherming. Keer op keer beschrijft David Gods aanwezigheid als een rots een burcht waar ons niets kan gebeuren. En als we dat geloof hebben en groeien in dat vertrouwen dan is er niets hier op aarde dat ons kan helpen.

Je kunt dus wel begrijpen wat er met ons gebeurd als dat allemaal lijkt weg te vallen. En daarom is de angst zo groot voor David, voor hem is er geen andere hoop, geen andere hulp mogelijk. Het is God en God alleen waar hij zijn vertrouwen in heeft. Die rust en vrede in de armen van de Vader, waar anders zouden wij willen verblijven.

Zoek dit geloof in jouw leven, zoek een leven in Gods aanwezigheid. Je kunt dit vers niet begrijpen als je die zoektocht niet hebt gehad. Dan zie je David als een supergelovige waar je toch nooit bij komt en doe je dus ook geen moeite om als David te zijn. Maar de bijbel is duidelijk, David is net als jij en ik, een mens van vlees en bloed. En net als Hem mogen wij ook een relatie hebben me onze Heere. Van aangezicht tot aangezicht.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Angst

Oeps

Psalm 30

7 Ík zei wel in mijn zorgeloze rust:
Ik zal voor eeuwig niet wankelen.
8 – Want, HEERE, door Uw goedgunstigheid
had U mijn berg vast doen staan. –
Maar toen U Uw aangezicht verborg,
werd ik door schrik overmand.
(Psalm 30:7-8)

Oeps, dat klinkt niet als de perfecte God die wij graag willen dienen. Hebben we een mooi leven, gaat alles perfect, is daar in eens een kink in de kabel. Waar is God dan? Laat Hij ons dan opeens vallen? En dat is heel moeilijk te begrijpen, vooral voor mensen die er alleen maar op gericht zijn om een evangelie te creëren waarin het gaat om een gezegend leven. Een leven waarin we meer en meer materialistische dingen krijgen als bewijs dat God voor ons is.

Maar als we de bijbel goed lezen dan is dat niet het doel van God. Het uiteindelijke doel dat God heeft is niet dat wij een materialistisch gezegend leven hebben. Het doel is altijd geweest dat wij met Hem wandelen, van aangezicht tot aangezicht.

Er zijn van die youtube video’s met de titel ‘golddiggers’. Het gaat dan over vrouwen die vallen voor een val die een aantal jongens voor hen opzetten. Vrouwen die alleen maar geïnteresseerd zijn in geld vallen dan automatisch voor deze streek. En zo zou je het ook met God kunnen zien. Want hoeveel christenen zijn christen vanwege de zegeningen die hen worden beloofd of hoeveel christenen zijn het alleen maar om hun plekje in de hemel te reserveren?

Daarom zijn er veel christenen die hun ‘geloof’ verliezen. Want ze komen in een tijd waarin God Zijn aangezicht verborg. Hoe hard men dan ook bidt, het probleem blijft hen maar aanstaren. En dan bestaat God opeens niet meer, Hij heeft in hun ogen dan nooit bestaan. Ze zijn teleurgesteld omdat het niet bracht wat ze dachten dat het zou brengen.

Maar het is juist in die tijd dat we moeten laten zien waar ons echte verlangen ligt. En daar moeten we onszelf op voorbereiden, wij moeten ons geloof niet baseren op omstandigheden, zelfs niet dat we in een christelijk gezin zijn geboren. Ons geloof moet gebaseerd zijn op Wie God is. En als Hij dan Zijn gezicht verbergt dan moeten we blijven vertrouwen dat Hij er nog steeds is.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oeps