Wat God niet wil

Psalm 51

18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen;
in brandoffers schept U geen behagen.
(Psalm 51:18)

David kwam op een punt waar veel christenen vandaag de dag nog niet achter zijn gekomen. Wij kijken naar het werk van Jezus als een brandoffer, Hij is dan gestorven voor onze zonden en wij mogen vergeven zijn. Lang leve de lol. Het bloedige verhaal van lammetjes die op een altaar gelegd moeten worden om voor onze zonden te betalen, vinden we achterhaald.

David had duidelijk een zonde began en de wet van Mozes heeft allerlei offers gegeven om te betalen voor die zonde. Jezus was nog niet aan het kruis gestorven, dus juist David zou moeten begrijpen dat het wel zo werkte. Juist door het offer worden mensen bewust van hun zonde en dat er ook echt betaald moet worden. Maar waarom is het voor David niet nodig?

Het gaat namelijk niet om het offer op zich, het gaat zelfs niet om het kruis op zich. Jezus hing daar niet omdat het kruis het centrale punt van het evangelie moest worden. Juist niet, het kruis is de poort naar de rest van het evangelie. Het leven dat wij mogen hebben na het kruis, dat is het evangelie, het leven in het koninkrijk van God.

En dat snapte David hier, hij begreep dat het niet om het offer gaat. Want dan was het makkelijk, snel even het brandoffer offeren en hij is van zijn zonde af. David begrijpt dat het om zijn hart gaat, om de diepte van het geestelijke leven. Daar was hij ziek geworden en dat moest gereinigd worden.

God is niet op zoek naar offers omdat Hij het lekker vindt ruiken. God is op zoek naar ons hart, het verlangen naar de reiniging door het bloed van Jezus.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wat God niet wil

Vol lof

Psalm 51

17 Heere, open mijn lippen;
dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
(Psalm 51:17)

Wie geeft jou het recht om God te prijzen, wie geeft jou het recht om christen te zijn? Het is niemand, werkelijk niemand anders dan de Heere alleen. Het is geen offer dat wij geven aan God, het is geen liefdadigheid vanuit ons dat we God prijzen. En wat we zeker niet doen is Gods liefde kopen met onze aanbidding.

David begreep dat hij elk recht had verspeelt om in de aanwezigheid van God te komen. Hij had geen kracht meer, geen moed meer om te zingen tot de eer van God. Er waren momenten geweest dat hij in zijn onschuld zijn harp had opgepakt terwijl hij bij de schapen was. Hij hoefde er niet over na te denken, hij zong gewoon tot eer van zijn God.

Nu kon het opeens niet meer, nu was het niet meer mogelijk, zijn geweten, zijn bezwaarde hart zat in de weg. Na alles wat hij gedaan had, hoe kon hij voor de troon van God verschijnen en Zijn eer verkondigen? En dat moeten we begrijpen, niet om ons een schuldgevoel aan te praten. Een leven tot eer van God raakt ons hele leven aan.

Alles in ons moet aangeraakt worden met die brandende houtskool zoals dat bij Jesaja gebeurde. Onze lippen moeten aangeraakt worden door Gods heiligheid. Wij moeten gereinigd worden van binnen en van buiten door de liefde van God, alles moet afgewassen worden, alles moet gereinigd worden door het heilige vuur om weer bij Hem voor de troon te kunnen komen.

We zijn het niet waard, er is niets in ons dat Hem kan dienen, maar we mogen wel alles geven en verlangen met het verlangen dat David hier heeft. Heere, open mijn lippen! Laat mijn leven vol lof zijn van Uw heerlijkheid.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vol lof

Herstel na het kruis

Psalm 51

16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil,
dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
(Psalm 51:16)

Een roker krijgt longkanker, de dokter doet er alles aan om diegene weer vrij te krijgen van de kanker. Chemotherapie, operaties en het lukt maar net. Half gehavend komt men eruit en moet er weer aan het herstel begonnen worden. Wat denken we dan als we die persoon zouden betrappen op het roken van een sigaretje?

Precies en zo geldt dat ook voor ons. Het werk van Jezus is als het werk van de dokters die de kankerpatiënt er weer helemaal bovenop wil helpen. Alles wat bij die kanker hoort moet verwijderd worden, het moet helemaal het lichaam verlaten. David wil dat ondanks zijn fouten, alles uit zijn leven verwijderd wordt.

Het moet alles weer nieuw worden, zijn leven moet weer gaan over een gezond leven. Een leven vol van gerechtigheid. Zijn liederen moeten weer gaan over de rechtvaardigheid en de heiligheid van God. Zijn hart moet weer vol van verlangen zijn naar de aanwezigheid van God.

Red mij van bloedschulden, verlos mij van de gevolgen van de fouten die ik heb gemaakt. Dat is wat David hier bidt. Nergens in de psalm zegt hij dat hij er recht op heeft, hij beroept zich op de genade van God met het verlangen om in de rechtvaardigheid van God te kunnen wandelen. Het kruis is geen pleister voor op onze wonden, het is de verlossing van de zonde.

Het kruis zal in ons het verlangen naar gerechtigheid geven, we willen dan niet meer terug. Na het kruis moet ons leven gaan om het verlangen naar gerechtigheid. Het nieuwe leven. Natuurlijk is er een tijd van herstel, maar dan mogen we er echt mee bezig zijn, dag in, dag uit. Dan wordt het vrolijk zingen over gerechtigheid.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Herstel na het kruis

Andere mensen leren

Psalm 51

15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren
en zondaars zullen zich tot U bekeren.
(Psalm 51:15)

Een belangrijk woord in dit vers is “dan”. Het gaat om het gebed hiervoor, zijn verlangen om aan de andere kant van het moraal te staan. Hij verlangt er naar om rein te zijn, om de zonde niet toe te laten in zijn leven. En als hij daar is wil hij andere mensen daar ook bij helpen.

Er zijn maar weinig christenen die zich bewust zijn van evangelisatie, het wordt gezien als iets waarvoor men goed moet kunnen babbelen. Als je verlegen zou zijn, zie je jezelf niet makkelijk evangeliseren. Maar dat is niet het juiste beeld, wat David hier beschrijft is evangelisatie en dan is het woordje “dan” heel belangrijk.

Want David wil spreken met mensen vanuit zijn ervaring, vanuit wat hij heeft ontvangen van God. Al het voorgaande dat David heeft gebed en God zal beantwoorden zal David ervaren. En vanuit die ervaring kan hij geven aan andere mensen. Voor hem is het geen moeten, geen religieuze verantwoordelijkheid, voor hem is het liefde dat hij wil uitdragen.

Want dan kunnen wij ook mensen Zijn goedheid laten zien, de goedheid die wij hebben ervaren in ons leven. Het gaat niet om onze waarheid die wij andere mensen willen opleggen, het gaat om onze ervaring waarvan wij willen dat zij het ook ervaren.

Zondaars bekeren is iets fantastisch, niet omdat wij beter zijn, maar omdat God hoort naar ons gebed. En Hij zal ook horen naar het gebed van de mensen die naar ons luisteren. En dat mogen we andere mensen leren vanuit nederigheid.

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Andere mensen leren

Het diepere leven

Psalm 51

14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug,
ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
(Psalm 51:14)

Dit is een psalm die we eigenlijk elke dag moeten lezen. Niet omdat het gericht is op de zonde in ons leven, het is juist gericht op het leven zonder de zonde, op het leven dicht bij God. Het is zo jammer dat we als mensen zo druk zijn met zoveel nutteloze dingen. We vullen ons leven met zoveel entertainment, zoveel lucht dat we niet toekomen aan waar we werkelijk voor zijn geschapen.

We hebben hersens, we hebben een ziel, we zijn meer dan wat we kunnen zien. Jezus roept ons op om het koninkrijk van God te zoeken, dat zijn geen loze woorden. Dit is niet iets dat we er een beetje bij doen, dat moet onze focus zijn. Niet omdat het een religieuze taak is, maar omdat daar het leven is waar we werkelijk de vrijheid zullen ervaren.

Dit is een keuze die we moeten maken, dit gebeurt niet automatisch omdat we in een christelijk gezin zijn opgevoed. We zoeken dan naar het leven waar David hier naar verlangt een leven dat geraakt wordt in de Heilige Geest. De geestelijke wereld wordt dan werkelijkheid, we zien meer dan we wat we zien.

Dan kunnen we deze verzen begrijpen, dan gebeurt er iets van binnen waar we op gericht mogen zijn. God is geest en is op zoek naar aanbidders in geest en waarheid. En als we dat eens als hobby gaan uitoefenen in ons leven zullen we veel meer zien dan wat we nu zien.

Dan is er werkelijk blijdschap over het werk van God, dan is er vreugde over de heil die God ons geeft. Het is echt waar, dit is het leven dat we mogen hebben als christenen, het levende water dat God ons wil geven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het diepere leven

Vrijheid

Psalm 51

14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug,
ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
(Psalm 51:14)

Zonde bindt ons vast, het maakt ons slaven. Een van de grootste leugens is dat het vrijheid is als we kunnen doen wat we willen doen. Maar het is juist dat wat wij doen ons slaven maakt. En als we dat betwijfelen pak maar eens iets aan in jouw leven, vooral iets op entertainment gebied en onthoudt het jezelf voor een maand. Je zult zien dat het haast onmogelijk is.

We zijn slaven, we zijn geen mensen met een eigen wil zolang we onze emoties volgen. Want emoties zijn maakbaar, vandaar dat de reclamewereld het zo goed doet. We zijn slaven van onze eigen emotionele geneugten. Maar voor de wereld gaat dat er in ieder geval niet in. Zolang zei maar niet hoeven te vechten tegen de emotionele lusten gaat alles goed.

Mensen die werkelijk in vrijheid wandelen, zijn mensen die bewust zijn van de stappen die ze nemen. Ze zijn niet beïnvloedbaar door allerlei meningen, zelfs niet die van de bijbel. Zij lezen de bijbel als een boek waarin ze zelf de keuze hebben om te luisteren.

We zijn vrij als we echt de keuze hebben in ons leven, we zijn vrij als we kunnen handelen naar wijsheid. We zijn vrij als de zonde in ons leven niet de leiding neemt. We zijn vrij als we onze eigen wijsheid mogen gebruiken en er naar handelen. En dat kunnen we pas echt ervaren als we de Geest van wijsheid mogen ontvangen.

Want het is die ‘vriend’ die met ons wandelt en er voor ons is, de geest van vrijmoedigheid. Vrijheid zit hem niet in dat we alles doen wat ons ‘hartje’ begeerd, vrijheid is leven in wijsheid en er bewust naar handelen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vrijheid

De weg is het kruis

Psalm 51

13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
(Psalm 51:13)

Deze psalm laat zien wat de weg is naar het kruis. Het is zo jammer dat we van het evangelie een goedkoop verhaaltje hebben gemaakt. Jezus die daar hing als een offer aan het kruis, het is zo leeg vergeleken met het werkelijke werk van Jezus. De dood, de opstanding, het regeren en ga zo maar door. Het is droevig om te zien hoe leeg ons geloof eigenlijk is, het heeft weinig tot niets om handen.

Want als wij werkelijk gaan geloven in de almacht van God, de grootheid van Zijn liefde wordt er een leven zichtbaar dat God wil openbaren in ons. Niet pas als we dood zijn, niet pas als we als engeltjes in een hemel rondvliegen. Het begint nu, het begint met het verlangen om in Gods aanwezigheid te zijn. David heeft het hier over het aangezicht van God.

Als we met de rug naar iemand toestaan is het moeilijk voor diegene om te zien hoe wij ons voelen. De belangrijkste dingen kunnen we aflezen aan het gezicht van iemand. Er valt daar weinig te verstoppen. Tranen, een glimlach, boosheid en ga zo maar door, alles komt samen in het gezicht van een persoon. Als we voor het aangezicht van God zijn zien we Wie Hij is, hoe Hij Zich voelt. We ervaren Zijn aanwezigheid, we ervaren wat er in Hem omgaat en daar moeten wij willen zijn.

En dat is wat het kruis wil doen in ons leven, het wil ons bij de Vader brengen. Dat is wat Jezus tegen de discipelen zei, zonder het kruis konden zij niet komen waar zij behoren te zijn. Laat het verlangen groeien naar het aangezicht van God, naar de aanwezigheid van de Heilige Geest diep in jou. Dat is geloven, dat is een volgeling van Jezus zijn, gaan waar Hij ging, Hem volgen naar de troon van God.

Jouw leven is bedoelt om in de aanwezigheid van God te zijn. De weg is het kruis, aan jou de keuze.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De weg is het kruis

Geestelijke antenne

Psalm 51

13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
(Psalm 51:13)

Wat wij hier moeten begrijpen is dat David wat miste. Nathan had hem alleen maar verteld dat hij iets fout had gedaan en dat God daar niet blij mee was. David heeft zelf de conclusie getrokken dat het gevolgen had voor zijn geestelijk leven, er was een afstand ontstaan tussen hem en God.

Frappant hierbij is dat David waarschijnlijk dat gevoel niet had voordat Nathan bij hem was geweest om hem op zijn zonden te wijzen. En zo gaat dat vaak bij christenen, we voelen ons comfortabel in ons leven en gebruiken dat als leidraad voor de kwaliteit van ons leven. We zijn ons nauwelijks bewust van onze ziel en de staat daarvan.

We gaan door met ons leven want we vinden het allemaal wel goed, God hangt daar een beetje bij maar Hij is niet echt de kern van ons bestaan. We denken er niet over na, we zijn niet bezig met ons geestelijk leven. En omdat die antennes niet aan staan hebben we ook niet het gevoel dat er iets mis is met ons geloof.

Pas toen David te horen kreeg hoe God op de hele situatie keek, begreep hij dat het niet goed zat met zijn geestelijke leven. Daarom is het zo van belang dat wij zoeken naar het koninkrijk van God, want dat is de kijk van God op ons leven. Wij moeten nagaan wat Zijn verlangens zijn, niet wettisch, maar kijken naar Zijn hart van liefde.

En als we dat gaan toepassen op ons christelijk leven zal het ons veranderen. We worden ons bewust van de Heilige Geest in ons leven, we gaan het merken als het niet helemaal goed gaat. En we gaan verlangen naar meer van Zijn aanwezigheid in ons leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geestelijke antenne

Een ziel

Psalm 51

12 Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
(Psalm 51:12)

We kunnen discussiëren over de schepping, we kunnen discussiëren over de bijbel, maar de echte vraag gaat over of we een ziel hebben. Want of er is helemaal niets dan wat we zien, wat we wetenschappelijk kunnen bewijzen of we hebben werkelijk een ziel en is ons bestaan helemaal niet afhankelijk van een natuurlijk hart dat bloed moet rondpompen. Een geestelijke wereld, een God die werkelijk leven geeft, een God die hoort en verhoort.

De wetenschap is slechts een methode om te analyseren waar wij op natuurlijke manier in verblijven. Maar zo gauw we op het punt komen van een geestelijk leven, een ziel die in contact komt met God dan is de wetenschap uitgepraat. Want de wetenschap is beperkt tot onze natuurlijke zintuigen, maar ons geestelijk leven stijgt daar ver boven uit. Daar waar gebed begint eindigt de wetenschap.

En als christenen moeten we daar op gericht zijn, ons leven is niet langer beperkt tot onze natuurlijke ingevingen, maar heeft een hoger doel. En als we dat leren begrijpen zullen we gaan inzien dat deze verzen veel dieper gaan dan een beetje vergeving van zonden, ze reinigen ons hele bestaan, wie we werkelijk zijn. En dat is de vraag die wij onszelf moeten stellen, wie ben ik?

Ben ik meer dan een hoopje aarde, of ben ik een bestaan gemaakt door God. Ben ik een geestelijk persoon die boven al het natuurlijke uitstijgt. De bijbel is er heel duidelijk over, wij zijn geestelijk, wij hebben een ziel die kan communiceren met God. En daar kan de wetenschap niets aan veranderen, deze werkelijkheid is waar we op gericht moeten zijn als christenen. Dit is het doel van ons leven, samen met God wandelen op geestelijk niveau.

God zoekt aanbidders, niet natuurlijke aanbidders, geestelijke aanbidders. Aanbidders in geest en waarheid. Want God is geest en alleen op dat niveau zullen we tot Hem kunnen komen. Dit is niet iets magisch, dit is wie jij bent. Zo heeft God jou geschapen, en op dat niveau wil Hij tot jou komen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een ziel

Krachtig kruis

Psalm 51

12 Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
(Psalm 51:12)

En dit is waar het kruis om draait, het draait niet om een schuldgevoel dat afgekocht moet worden, het draait zelfs niet om een plekje in de hemel. Het enige wat het kruis wil doen is waar David in deze verzen voor bidt. En daar moeten wij van doordrongen raken. Vergeet even het standaard evangelie dat we hebben gehoord, het evangelie dat betaald voor onze zonden.

Dat evangelie is een goedkoop evangelie, het doet oneindig tekort aan het werkelijk werk van Jezus aan het kruis. Want dat werk was een geestelijke strijd, een geestelijk werk dat het hele eeuwige leven een compleet andere dimensie heeft gegeven.

Het kruis moet een ons rein hart geven, het vernieuwd ons in het binnenste, het geeft een standvastige geest. Dit is het geestelijke leven dat wij horen te hebben als christen. Dit is waar Paulus het over heeft in zijn brieven. Wij richten ons zo graag op die paar zinnen die onze slechtheid benadrukken, maar vergeten door te lezen naar het moment dat Jezus aan het werk gaat en ons leven vernieuwd.

Dat dit ons verlangen wordt, dat we zo bij het kruis komen en gaan zien hoe mooi het evangelie is. Het werkt, het is echt. Ga niet door met het evangelie dat we als sprookje verkondigen, het evangelie dat we het doekje voor het bloeden kunnen noemen. Het enige wat het doet is ons niet meer schuldig laten voelen voor wat we fout hebben gedaan.

Maar het echte evangelie is vol van kracht en dat moeten we geloven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Krachtig kruis