We kunnen alleen nog maar stil zijn

Psalm 39

8 En nu, wat verwacht ik, Heere?
Mijn hoop, die is op U!
(Psalm 39:8)

Slechts een aantal woorden die zoveel geloof uitspreken. Er is niets anders in dit leven, er is geen andere optie dan te hopen op God. En deze hoop heeft niets te maken met een verlangen dat het wel mooi zou vinden dat het zou gebeuren maar het niet weet of het ook echt gebeurd.

Dit hopen is het uitkijken naar en het verwachten van Gods hand in ons leven. Want wat wij met het woord ‘hoop’ hebben gedaan is het leeg gemaakt van elke betekenis. ‘Ik hoop dat het goed komt.’ Deze zin betekent niet meer dan dat we ons verlangen laten zien, maar het heeft niets met de uitkomst te maken, want dat hebben we niet in de hand.

Wanneer wij hopen op God heeft dat niets te maken met het hopen zoals dat nu in de wereld leeft. Wanneer wij hopen op God betekent het dat we de uitkomst van onze situatie in Zijn handen leggen. Niet op een machteloze manier dat we zelf alles hebben geprobeerd en dit de laatste optie is, maar juist er op vertrouwen dat Hij onze enige optie is.

En dat is de werkelijke betekenis van het hopen op God. Al zijn er nog duizenden andere opties, op U alleen hoop ik. Sterker nog, David ziet die andere opties niet eens meer, al zijn ze er wel, hij gelooft er niet in. Zijn hoop is in de Heere alleen. Wat anders kan hij zeggen, hij weet dat hij niets anders kan dan het van de Heere te verwachten.

En zo moeten wij ook dit geloof hebben. Wat kunnen we nog meer zeggen, mijn hoop is op U alleen. Laat het waar zijn in jouw leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on We kunnen alleen nog maar stil zijn

In perspectief

Psalm 39

6 Zie, U hebt mijn dagen een handbreed gemaakt
en mijn levensduur is voor U als niets.
Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht,
hoe vast hij ook staat. Sela
7 Ja, de mens loopt rond in een schijnbeeld.
Ja, tevergeefs is men onrustig.
Men brengt van alles bijeen
en weet niet wie het binnenhalen zal.
(Psalm 39:6-7)

We hebben dit soort verzen verpest, met onze vrome praat overtuigen wij onszelf dat we niets waard zijn. Dat we een grote God hebben waar wij bang voor moeten zijn en wij zijn slechts poppetjes in Zijn handen. Maar deze uitleg begrijpt deze woorden niet, want dat is absoluut niet wat David bedoelt en dat kunnen we uit andere verzen wel begrijpen.

God houdt van ons en geeft om ons, wij zijn geen wegwerp materiaal voor Hem en dat weet David. En dat is dus ook niet de betekenis van deze verzen. God wil ons niet de put in praten, Hij heeft er geen behoefte aan om ons elke keer te laten weten hoe slecht we zijn. Zijn verlangen is het tegenovergestelde, dat Zijn kracht in ons leven ons heilig maakt.

Wat deze verzen wel willen vertellen is dat ons leven in het juiste perspectief moeten zien. En dat is nu net wat wij christenen in Nederland niet doen, wij hechten zoveel waarde aan dit leven hier op aarde dat we vergeten dat het gaat om het eeuwige leven. Want dit leven is slechts een schijnbeeld ten opzichte van het leven dat Jezus ons wil geven.

De wereld is zo druk bezig met het verzamelen van aardse rijkdom en dat is waar Jezus het ook over had. Alles wat we hier verzamelen gaat vanzelf kapot, maar dat wat we in de hemel verzamelen blijft bestaan. En dat is wat David bedoelt in deze verzen. Het leven hier is kort, het is zo voorbij.

Het is niet dat we niets zijn, we zijn waardevol voor God. Maar dat betekent niet dat wij aan de top staan en arrogant mogen zijn. Wees nederig en zie dit leven in het juiste perspectief. Het perspectief van een mooi leven dat de eeuwigheid door mag gaan in Gods liefde.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on In perspectief

Schreeuw om hulp

Psalm 39

3 Ik was verstomd en hield mij stil,
ik zweeg van het goede.
Maar mijn lijden werd heviger,
4 mijn hart werd heet in mijn binnenste.
Een vuur ontbrandde bij mijn zuchten;
toen sprak ik met mijn tong:
5 HEERE, maak mij mijn einde bekend
en wat de maat van mijn dagen is,
zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben.
(Psalm 39:3-5)

Jezus hing aan het kruis en verdedigde Zichzelf niet. Sterker nog Hij bad tot de Vader dat de mensen die tegen Hem tekeer gingen vergeven zouden worden. En dan komt het moment dat Hij het uitschreeuwt, Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?

En dat is zo belangrijk in het proces van overwinning. Want misschien wordt het almaar zwaarder en zwaarder en lijken we onze mond niet dicht te kunnen houden. Het vuur van binnen begint sterker en sterker te branden, we kunnen het niet langer over ons heen laten komen. En dan willen we praten en dan is het zaak dat we ons maar op 1 iemand richten.

En dat is wat David hier doet, Hij richt zich op God. En dat moment moeten wij ook hebben in ons leven. En daar kan de pastoraal werken of de dominee ons echt niet bij helpen, daar moeten wij echt alleen in staan. Waarom verzinnen zoveel geestelijke pleisters die niets anders doen dan de pijn bedekken?

Het is tijd dat we dit leven echt gaan zien als een gevecht, een overwinning, een actief leven aan de hand van de Vader. Het is geen theologie dat ons bevrijdt, het is het woord van God dat Hij tot ons spreekt en ons de kracht geeft. En daarvoor moeten wij ons tot Hem richten, wij moeten verlangen naar wat Hij van ons verlangt. We moeten het uitschreeuwen in tijden van nood, net als David, net als Jezus.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Schreeuw om hulp

Houd je mond

Psalm 39

1 Een psalm van David, voor de koorleider, van Jeduthun.
2 Ik zal mijn wegen bewaren, zei ik,
zodat ik niet zondig met mijn tong;
ik zal mijn mond met een muilkorf bewaren,
zolang de goddeloze tegenover mij staat.
(Psalm 39:1-2)

In de vorige overdenking hebben we naar aanleiding van deze verzen geconcludeerd dat wij een bewuste keuze moeten maken. Er zal altijd worden tegen gewerkt in ons leven ook na het kruis. En om ons hiertegen te kunnen verzetten moeten we een plan beramen, want het gaat niet vanzelf. En dat is wat David hier laat zien, een bewuste keuze om sterk te blijven staan in God.

En daarbij is onze mond enorm van belang. Het is geen klein onderdeel van ons lichaam, het is een wapen, een geestelijk wapen dat effect heeft. Met onze mond, maken we en breken we omstandigheden en mensen. Met onze mond bepalen we vaak de weg waar wij op wandelen. Jakobus vergelijkt onze mond niet voor niets het roer van een schip.

Het is spelen met vuur en daarom moeten we niet loslippig zijn, we moeten nadenken over wat we zeggen. Spreken is helemaal geen zilver, zwijgen is echt goud. Spreken wordt pas zilver als het de woorden van God zijn. Woorden die bemoedigen, worden die opbouwen. Want dat is wat de woorden van God in de bijbel ook doen.

Als jij jezelf wil beschermen tegen het kwaad dan moet je je net als David muilkorven. Jezelf beschermen tegen het kwaad dat uit je eigen mond komt. Stop met het uitspreken van de gedachten die negatief zijn, het is munitie voor het kwaad. Alle vloeken die in je opkomen over andere mensen, draai ze om en spreek zegen over hen uit.

Juist als er mensen zijn die je tegen staan, houd je mond. En dat is de keuze die David hier heeft gemaakt. Hij houdt zijn mond, zelfs als er alle reden is om zichzelf te verdedigen. En ook Jezus stond daar als een lam dat geleid werd naar de slachtbank. Dit is een houding waarmee we onszelf beschermen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Houd je mond

Jezelf ingraven

Psalm 39

1 Een psalm van David, voor de koorleider, van Jeduthun.
2 Ik zal mijn wegen bewaren, zei ik,
zodat ik niet zondig met mijn tong;
ik zal mijn mond met een muilkorf bewaren,
zolang de goddeloze tegenover mij staat.
(Psalm 39:1-2)

Er zal altijd geprobeerd worden om ons uit de tent te lokken. De duivel is er een ster in, ons boos maken, ons jaloers maken en ga zo maar door. Maar David heeft een keuze gemaakt, hij wil zijn leven onder controle houden. Hij wil niet vallen voor de leugens die ons mensen van het pad brengen die God voor ogen heeft.

David wil zichzelf ingraven, bewust heeft hij er voor gekozen om zijn wegen te bewaren. En dat is geen overbodige luxe, het is een keuze die wij moeten maken in dit leven. Het gaat niet vanzelf het vraagt van ons dat wij gaan geloven in het kruis. Wij geloven dat het werk van Jezus ons kracht geeft om de wet te vervullen in ons leven.

En dan gaat het niet om wettische gehoorzaamheid waarmee we gered worden, want het kruis is er om ons te bevrijden van de wet. Maar het gaat om de praktische vervulling van de wet door het kruis. Want dat is er ook en daar komen deze verzen van David van pas. Het verschil tussen het oude testament en nieuwe testament is helemaal niet zo groot. God verlangt nog steeds naar het zelfde doel in ons leven.

Geloof is dan een bewuste keuze, de keuze om onszelf te muilkorven is er niet een van wetticisme maar is een keuze van geloof. Het geloof dat er op vertrouwd dat we door Zijn kracht staande kunnen blijven.

David laat in deze verzen een verlangen zien en een verlangen is de bron van het geloof. Hij wil niets liever dan staande blijven, hij wil niet vallen voor de leugens die hem uit zijn hol willen lokken. En daar maakt hij een bewuste keuze in, hij vult zijn leven zo in dat hij niet hoeft te vallen voor de uitdagingen die op hem af komen. Want die komen er aan, ook in jouw leven. Wees daarom sterk en afhankelijk van Hem.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Jezelf ingraven

Diep verlangen

Psalm 38

22 Verlaat mij niet, HEERE;
mijn God, blijf niet ver van mij.
23 Kom mij spoedig te hulp,
Heere, mijn heil!
(Psalm 38:22-23)

Mediteren klinkt misschien als iets slechts en zeker als we het gebruiken om onszelf meer te profileren moeten we het niet doen. Maar het zijn deze verzen waar wij echt de tijd voor moeten nemen. En dat is bijbels mediteren, deze verzen niet luchtig lezen, ook niet twee keer achter elkaar, maar lezen totdat het niet meer weg te denken is.

Want dit verlangen dat David hier uitschreeuwt is een verlangen dat diep in ons hart moet blijven leven. Dit is geen verlangen dat geboren is uit angst dat God ons verlaat, het is een verlangen dat er voor wil zorgen dat er niets in ons leven in de weg staat voor een intense relatie met de Vader.

Blijf dicht bij mij. Als een verliefd stel dit tegen elkaar zegt dan vinden we dat niet meer dan normaal. En zo moet het ook normaal zijn in onze relatie met God, een diep verlangen om dicht bij Hem te zijn. Zijn aanwezigheid te ervaren, weten dat Hij nooit ver weg is.

Ga nu niet met je reformatorische logica dit analyseren, want dan vertroebel je de boodschap van dit vers. Deze verzen schreeuwen om Gods aandacht en dan maakt het niet uit wat wij denken dat God dan zou doen. Dit is onze kant van het verhaal waar wij de verantwoordelijkheid over hebben. God heeft de verantwoordelijkheid over Zijn kant van het verhaal.

Daarom moeten we deze verzen laten groeien in ons leven. Ze moeten tot leven komen, ze moeten een verlangen in ons leven brengen naar de aanwezigheid van God. Wacht niet op God, verwacht het van Hem. En dat zijn 2 totaal verschillende dingen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Diep verlangen

De andere kant op kijken

Psalm 38

20 Maar mijn vijanden zijn in leven en worden machtig;
wie mij om valse redenen haten, worden talrijk.
21 Wie kwaad voor goed vergelden,
zijn mijn tegenstanders, omdat ik het goede najaag.
(Psalm 38:20-21)

En dit is het grote gevaar voor het geloof, kijken naar andere mensen. Vooral die mensen die eigenlijk heel slecht in het leven staan en toch zo succesvol zijn. Waarom zouden wij ons leven verdoen met religieuze onzin terwijl die mensen die zich nergens wat van aantrekken het veel beter hebben. Zij hebben veel meer succes in dit leven, ziet God dat dan niet?

Het is zo gevaarlijk om zo te gaan denken, zeker omdat deze gedachte heel sterk wordt bevestigd om ons heen. Overal is er bevestiging, overal zien we dat het kwaad succesvol is. Als we naar deze wereld kijken is er geen enkele reden om te verlangen naar rechtvaardigheid en te verlangen naar het vrezen van een heilige God.

Maar Jezus waarschuwde de discipelen al, Hij liet hen weten dat dit het normaal zal zijn in deze wereld. Als de wereld Jezus zo behandelde, wat zal er dan gebeuren met de mensen die Hem volgen? We zijn niet veilig, ons doel is niet een perfect leven hier op aarde. Wij hebben een ander doel en dat is het eeuwige leven en dat begint niet pas als we sterven.

We leven op vijandig gebied, als we goed willen doen zullen we worden tegen gewerkt. Nederland is niet het paradijs, hoe perfect hier ook alles lijkt te gaan. Het kwaad is ook hier aan het werk. Het vraagt van ons een keuze om niet te kijken naar het succes in deze wereld. Verlang niet naar wat deze wereld te bieden heeft, verlang naar wat God ons wil geven.

Alles lijkt het tegen te spreken, alles in deze wereld roept het uit: ‘vergeet god’. Maar als we eenmaal van de goedheid van God hebben geproefd weten we dat het een grote leugen is. Het is een leeg bestaan hoe rijk we ook worden. Alleen in God hebben we het echt leven, het leven vol van Gods goedheid. Het is een keuze die jij moet maken, waar wil je naar kijken?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De andere kant op kijken

Niet accepteren

Psalm 38

17 Want ik zei: Laten zij zich toch over mij niet verblijden!
Zou mijn voet wankelen, zij zouden zich tegen mij verheffen.
18 Ja, ik dreig te struikelen,
mijn smart staat voortdurend vóór mij.
19 Want ik maak U mijn ongerechtigheid bekend,
ik ben bekommerd vanwege mijn zonde.
(Psalm 38:17-19)

In Romeinen 7 heeft Paulus het over een worsteling, wat hij wil doen dat kan hij niet en wat hij niet wil doen, dat doet hij. En wij hebben die verzen aangepakt als een excuus voor een zondig leven. Omdat hij door die worsteling ging waarom zouden wij dat dan niet hebben en gewoon kunnen accepteren? En dat klopt voor de helft, dat we het hebben zou inderdaad normaal moeten zijn. Dat we het accepteren niet.

Acceptatie laat berusting zien in een situatie. En juist de zonden moeten nooit en te nimmer accepteren in ons leven. Want de worsteling waar Paulus het over had en de worsteling die David hier heel duidelijk laat zien moet levend blijven. We moeten een afschuw hebben voor ons gedrag dat niet door de beugel kan. Want zo gauw we dat gaan accepteren gaan we een leven van zonden accepteren. De zonden waar we makkelijk mee kunnen stoppen zien we als erg slecht, maar de zonden die maar vast blijven plakken accepteren we als te moeilijk.

En als we op die plek zijn hebben we een probleem. Want dan zijn deze verzen David geen werkelijkheid meer. David weet dat hij aan het struikelen is, maar dat wil hij wil voor God brengen. Hij wil dat niet verbergen, hij wil het niet accepteren alsof het normaal is. Hij is bekommerd om zijn zonde. En laten wij ook bekommerd zijn om onze zonde, dat betekent niet dat we in het zwart moeten gaan rondlopen, het betekent dat we het in gebed voor God brengen.

We gaan een eerlijke relatie aan waarin Hij ons wil helpen en wij werkelijk afhankelijk willen zijn van Hem. Een relatie waarin we beide weten wat het probleem is. Want zolang we God maar laten raden, werkt het niet. Het is niet dat God het niet weten, maar oprechtheid en openheid moet de basis zijn van onze relatie met de Vader. David maakt zijn ongerechtigheid aan God bekend en dat is de sleutel naar de bevrijding.

En zolang wij dat weten, zal de kracht van het kruis alleen maar sterker worden. Dan is het niet langer een pleister voor het bloeden maar wordt het een operatie om alle kwaadaardigheid er uit te halen. Gods kracht leeft dan in ons, Zijn liefde die de zonden bedekt, Zijn genade die de zonde overwint.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niet accepteren

Verlangen naar de waarheid

Psalm 38

14 Maar ik ben als een dove, ik hoor niet,
en als een stomme, die zijn mond niet opendoet.
15 Ja, ik ben als een man die niet hoort
en in wiens mond geen weerwoord is.
16 Maar op U, HEERE, hoop ik;
Ú zult verhoren, Heere, mijn God!
(Psalm 38:14-16)

Jezus deed hetzelfde toen Hij daar voor de religieuze leiders stond. Hij sprak niet, Hij luisterde niet en liet met Zich doen zonder Zich te verzetten. Hij verdedigde Zichzelf niet, ging de discussie niet aan. Alleen bij Pilatus bracht Hij Pilatus nog aan het denken over wat nu echt de waarheid is. En dat is nu precies de kern van deze verzen en van het hele evangelie.

De waarheid overschreeuwt zich niet, het hoeft zich niet te bewijzen want het is de waarheid. En dat moet voor ons een duidelijke teken aan de wand zijn. Op het moment dat er met veel rampetamp iets duidelijk wordt gemaakt is het vaak een bedekte leugen. Want leugens hebben herrie nodig om de waarheid te bedekken.

We vinden de waarheid in Jezus pas echt als we tot rust komen en in alle rust gaan luisteren. Met open oren zonder de behoefte om ons punt te overschreeuwen. Want we weten dat de waarheid zal overwinnen, de Heere is onze enige hoop.

David heeft het begrepen, hij weet dat het geen zin heeft om zichzelf te verdedigen. Mensen hebben zichzelf al overtuigd van een leugen, hoe hard je ook schreeuwt daar prik je niet doorheen. Alleen mensen die oprecht verlangen naar de waarheid zullen het kunnen zien. Daarom moet onze hoop op de Heere zijn, niet op onze talenten om zo goed te discussiëren.

En dat is waarom Jezus zei dat we geen parels voor de zwijnen moeten werpen. Een mens moet verlangen naar de waarheid, dat is de sleutel. Het gaat niet om de theologie die we aanhangen, het gaat om het simpele geloof dat verlangt naar de waarheid. We hoeven niet de hele waarheid te bezitten, maar zolang we er naar verlangen zitten we op de juiste weg.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlangen naar de waarheid

Vrienden

Psalm 38

12 Mijn geliefden en mijn vrienden staan afzijdig van mijn plaag,
zij die nauw aan mij verwant zijn, blijven van verre staan.
13 Wie mij naar het leven staan, spannen valstrikken;
wie mijn onheil zoeken, spreken schadelijke woorden
en bedenken de hele dag listen.
(Psalm 38:12-13)

Laten we dit als christenen niet meer doen, mensen die in de put zitten vertellen hoe het moet. Want vaak zijn het die woorden die een afstand creëren tussen ons christenen. We gaan allemaal door momenten dat het tegen zit en dan komen die goede adviezen, vaak zonder enige geestelijke ondergrond. Onze eigen wijsheid maakt vaak meer kapot dan dat het geneest.

David merkt in zijn moeilijke tijd dat zelfs zijn geliefden en vrienden afzijdig staan. Ze begrijpen het niet en daardoor kunnen ze het niet accepteren. En dat zien we zo vaak in de kerk, mensen die een moeilijke geestelijke periode doormaken worden vaak niet begrepen. En als ze niet begrepen worden proberen we ze met onze begrijpelijke woorden weer op het ‘juiste’ pad te brengen.

Zo werkt het niet, er is geen perfecte weg om uit de problemen te raken. We leven nu eenmaal in vijandig gebied waar de vijand ons naar het leven staat. En daar moeten we allemaal onze eigen weg in gaan en dat zal zeker niemand begrijpen. De taak van de kerk is dan ook niet om een antwoord te hebben voor onze problemen, de taak is om met ons samen te wandelen in gebed.

Want dat is waar het antwoord vandaan zal komen. Niet onze eigen dogmatische wijsheden, elke situatie is uniek. Het is Gods wijsheid waar we naar moeten verlangen en als wij dat doen zullen wij geen vrienden zijn zoals David die had. Dan zullen we echte vrienden zijn die het antwoord van God verwachten.

Wees niet afzijdig van de mensen die het moeilijk hebben, die vragen stellen over het geloof. Geef niet de standaard antwoorden, die zijn er niet. Elke worsteling is weer anders. Ga samen in oprecht gebed, een gebed dat oprecht verlangt naar het antwoord van God alleen. Het leven is echt moeilijk en dat is normaal, dat moeten we accepteren en niet met onze eigen wijsheid beantwoorden. God zal antwoorden en een goede vriend wacht samen op dat antwoord.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vrienden