Wie is God?

Psalm 22

10 U bent het toch Die mij uit de buik hebt getrokken,
Die mij vertrouwen gaf, toen ik aan mijn moeders borst lag.
11 Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af,
vanaf de moederschoot bent U mijn God.
12 Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij;
er is immers geen helper.
(Psalm 22:10-12)

Nu klinkt David als een kind die wat van zijn ouders gedaan wil hebben. Jullie hebben er voor gezorgd dat ik ben geboren, dat was niet mijn keuze. Dan moeten jullie ook voor mij zorgen. Natuurlijk gaat het hier niet om een nieuwe auto, het gaat hier om de verlatenheid, eenzaamheid, God lijkt zijn roepen niet te horen.

Misschien klinkt het wat kinderachtig hoe David hier tot God spreekt, dat komt omdat wij het als mensen vaak op een verkeerde manier gebruiken. Maar David heeft wel degelijk een punt dat wij ook moeten gebruiken. Want wij zijn Zijn schepping, Hij heeft er voor gekozen om ons hier op de aarde te zetten. Waarom zou Hij dan niet naar ons luisteren?

Want dat is het punt dat David hier maakt, Hij is God en David heeft geleerd dat God hoort als hij zich tot God richt. Misschien is dat wel ons probleem, dat wij niet weten wat het inhoud om God te zijn. Wij houden ons verre van God en laten hem in Zijn ‘waarde’. Maar is dat wel wat God wil? Want hoe zou God reageren op deze roep van David, zou Hij boos worden?

Als mensen zouden we misschien boos worden, maar God wordt hier alleen maar blij van. Want David weet tenminste welke plaats God heeft in zijn leven. Voor David is er geen andere helper dan God alleen en als die niet antwoordt, wie zal er dan antwoorden?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie is God?

Hij is gek

Psalm 22

7 Maar ik ben een worm en geen man,
een smaad van mensen en veracht door het volk.
8 Allen die mij zien, bespotten mij;
zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen:
9 Hij heeft zijn zaak op de HEERE gewenteld – laat Die hem bevrijden!
Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is.
(Psalm 22:7-9)

Het moeilijkste bij het vertrouwen op God is waarschijnlijk de mening van andere mensen. We krijgen altijd zoveel over ons heen als we net even iets anders doen dan normaal is. We doen het net even anders omdat we het idee hebben dat we daarbij God lief hebben. Denk aan het simpele voorbeeld van een bedrijfsuitje waar wij niet aan mee kunnen doen omdat we weten dat er dingen gebeuren waar God niet achter staat.

Het is Gods woord tegen het woord van de mensen om ons heen. Op wiens woord wil jij vertrouwen? Natuurlijk zeggen we dat we het woord van God meer vertrouwen, maar de vraag is of dat blijkt uit het leven dat wij hebben. Want is het niet zo dat veel van ons gedrag bepaald wordt door wat de mensen van ons vinden. Sociale media, druk vanuit vriendengroepen, het heeft invloed op wat wij doen.

En als we er dan toch voor kiezen om op Gods beloften te vertrouwen, dan komen we bij deze verzen. Want dan gaat het niet alleen om het bedrijfsuitje, maar dan gaat om veel belangrijkere keuzes die we maken. Dan gaat het om de keuzes voor werk of partner, wat doen we als we ziek worden of als we diep in de problemen zitten.

Als we in al die omstandigheden blijven vertrouwen op God dan wordt het vanzelf moeilijker. Wat als Abraham nu had geleefd, wat een rotzooi had hij over zich heen gekregen over zijn plannen om Izak te offeren. En Jozua die in plaats van vechten rondjes loopt om de stad Jericho, niet echt een militair hoogstandje. Maar het zijn allemaal momenten waarop men meer vertrouwde op de woorden van God dan op de woorden van mensen.

En dan zullen we echt begrijpen waar David het hier over heeft. Mensen die hem voor gek verklaren omdat hij ondanks al zijn problemen blijft vertrouwen op God. Voor hem is het niet meer dan normaal en heeft hij geen andere keuze, maar door de mensen om hem heen wordt hij voor gek verklaard. Durven wij dit aan?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hij is gek

Niet in de kou

Psalm 22

5 Op U hebben onze vaderen vertrouwd,
zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.
6 Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered,
op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.
(Psalm 22:5-6)

Denk aan Hebreeen 11 waarin de schrijver ook allemaal mensen aanhaalt die hebben vertrouwd op God. Allemaal mensen die meer vertrouwen hadden in de werken van God dan hun eigen werken. Ze wisten dat God trouw zal blijken, ze wisten, zelfs als ze het antwoord niet zouden zien in dit leven, God houdt woord.

Wanneer men over geloof spreekt in de bijbel, is het dit vertrouwen dat men bedoelt. Een vertrouwen dat God hoort, een vertrouwen dat God doet wat Hij heeft beloofd. Geloof is zoveel dieper dan ergens een mening over hebben. Het is een diep vertrouwen dat God is Wie Hij zegt dat Hij is en doet wat Hij heeft beloofd. En als we dat geloof ontwikkelen in ons leven dan komt het tot leven. Dan is het een actief geloof dat elke dag weer nodig is.

Wat een mooie verzen lezen we hier, een geloof dat ziet wat God heeft gedaan in het verleden. Kijk, zij werden niet beschaamd in hun vertrouwen op God, toen zij tot God riepen, antwoordde Hij in Zijn liefde. Met andere woorden, Hij liet hen niet in de kou staan en ook wij zullen niet in de kou hoeven te staan. We mogen op God vertrouwen dat Hij ons roepen hoort.

Dit is de God die Jezus naar de aarde zond, dit is de God die manna uit de hemel liet regenen en Hij is onze God waar wij op mogen vertrouwen. Lees de bijbel van kaft tot kaft en je leest over een God die trouw is aan Zijn woord. Een God die hoort als wij roepen. Wat een heerlijke verzen om te lezen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niet in de kou

God is trouw, het is gebleken

Psalm 22

4 Maar U bent heilig,
U troont op de lofzangen van Israël.
5 Op U hebben onze vaderen vertrouwd,
zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.
(Psalm 22:4-5)

Denk aan het verhaal van Mozes, hoe hij samen met het volk door de Rode Zee wandelde. Wat een machtig verhaal en zo zijn er nog vele andere verhalen in de bijbel die laat zien hoe groot Gods werk is. Maar als we eerlijk zijn dan zijn het voor ons niet meer dan zondagsschoolverhalen. Het is leuk om de kinderen te vertellen, het is mooi om er over te zingen dat wij zo’n machtige God hebben, maar is dat alles?

In de eerste verzen van deze psalm hebben we kunnen lezen dat David niks meer van God hoort. Hij vraagt zich af waar God nu is, er komt geen enkel antwoord op zijn roepen. En dan in vers 4 komt er een ‘maar’. Want nu op dit moment schijnt God niet te antwoorden, maar dat moet niets doen met mijn geloof. Want kijk naar het verleden, kijk naar hoe God met onze voorouders aan het werk is gegaan.

Geef niet op, God heeft altijd laten zien dat Hij trouw is gebleven. Er is nooit iemand die heeft gezegd dat God hem heeft laten vallen. Soms lijkt het moeilijk en dan moeten we laten zien dat we geloof hebben, maar daarna is het altijd God die de situatie in de hand heeft. En zo moeten we deze verzen lezen, een bemoediging dat God altijd uitkomst biedt.

Wij zijn niet de eerste hier op aarde, wij zijn niet de eerste die een probleem hebben. Er zijn mensen voor ons geweest die hebben laten zien dat ze konden vertrouwen op God. Dat als God de touwtjes in handen had ze niets te vrezen hadden. Zelfs als ze even niets van God leken te horen mochten ze blijven vertrouwen. En hetzelfde geldt nog steeds voor ons.

Wij moeten Jezus volgen in Zijn vertrouwen op de Vader. Hij is ons voorgegaan en God is trouw gebleken. Wij mogen Hem daarin volgen en mensen zullen zien dat God ook trouw is in ons leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God is trouw, het is gebleken

Rusten in God

Psalm 22

1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De hinde van de dageraad’.
2 Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten,
bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?
3 Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet,
en ‘s nachts, maar ik vind geen stilte.
(Psalm 22:1-3)

Wij hebben een God die diep wil gaan en een sterke relatie wil opbouwen. En dat gaat niet zomaar in 1 dag, dat is een leven waarin we bewust met Hem wandelen. Groeien, dagelijks in Zijn aanwezigheid. Samen zijn, luisteren en bidden. En als we zo’n leven opbouwen dan zullen we deze psalm nog beter begrijpen. Want voor vele van ons is God alleen maar afwezig op het moment dat we een probleem hebben, alleen dan voelen we ons verlaten.

Maar David voelt zich verlaten omdat hij geen enkele reactie ziet van God op al zijn roepen. Hij roept overdag maar God antwoordt niet en ‘s nachts, maar hij vind geen stilte. En de vraag is of wij deze verlatenheid ooit hebben ervaren. Jezus voelde Zich aan het kruis niet verlaten omdat Hij daar hing en pijn had, Hij wist dat God Hem verlaten had. En die verlatenheid kunnen we alleen voelen als we weten hoe het is om dicht bij Hem te zijn.

En zo’n leven moeten wij ontwikkelen, het zoeken van het Koninkrijk van God moet ons dagelijks verlangen zijn. Wandelen met Hem in alle omstandigheden moet onze prioriteit zijn. En als we zo’n leven hebben, zijn we heel gevoelig voor de afwezigheid van God. Dan kunnen we het niet aan als onze gebeden niet worden beantwoord, niet omdat wij trots zijn maar omdat we ons verlaten voelen in onze relatie met de Vader.

En dan komt ook het moment dat we vers 3 begrijpen, dat als wij ‘s nachts roepen wij geen stilte kunnen vinden. Het klinkt zo tegenstrijdig, maar op het moment dat God antwoord zullen wij altijd vol zijn van vrede. Nogmaals wij moeten dit ervaren in een leven waarin we met Hem wandelen. Zonder die ervaring zijn de psalmen van David niet te doorgronden.

Het probleem met onze westerse cultuur is dat we naar de McDonalds gaan en we na een minuut ons eten op tafel hebben. Wij hebben geen fastfood God die alles even regelt, aan zulke vrienden heb je niets aan. Wij hebben een God die met ons wil wandelen zodat we weten dat we in Hem alle zekerheid hebben. Zou jij het weten wanneer God je verlaten heeft?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Rusten in God

God wraken

Psalm 21

12 Want zij hebben kwaad tegen U beraamd;
zij hebben een listig plan bedacht,
maar zijn tot niets in staat.
13 Want U zult hen tot een doelwit maken,
met Uw boog zult U op hun gezicht richten.
14 Verhef U, HEERE, in Uw macht;
dan zullen wij zingen en Uw macht met psalmen loven.
(Psalm 21:12-14)

Elke keer bekruipt mij het gevoel dat we ons moeten verdedigen tegen over de wereld voor dit soort verzen. Men wil vooral een boze God zien waardoor de wereld het recht krijgt om God niet serieus te nemen. Wij komen dan met excuses om God toch het lieve karakter te geven die de wereld graag wil zien. Want wie heeft er nu zin in een God die boos wordt, een God die straft?

Maar wij moeten stoppen met het verdedigen van God. Wij veranderen helemaal niets aan Gods karakter hoe vaak wij het ook herhalen. En ook de wereld kan zich niet verschuilen achter hun eigen interpretatie van de God van de bijbel.

Denk aan de rechtspraak in Nederland, alleen soms wordt er een rechter gewraakt maar over het algemeen is de rechter niet het punt van onderwerp. Het is degene die terecht staat waar het om draait en zo is het ook met ons en God. Maar op de een of andere manier is het de wereld die God wil wraken, ze zijn het niet met hem eens en zoeken al maar wegen om er onder uit te komen. Ze leiden de aandacht af van zichzelf.

Maar God heeft daar geen hulp bij nodig, ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En hoe vaak men ook zal proberen om God te wraken er zal helemaal niets veranderen. Deze woorden van David staan en we hoeven er niets aan af te doen. Gods oordeel zal komen en Hij is daarin niet het onderwerp, wij zijn dat. En daarom moeten wij op onszelf gericht zijn, wat is onze verantwoordelijkheid.

En dat is ook het antwoord naar de wereld, zij hebben een verantwoordelijkheid en het wraken van God zal daar echt niet bij helpen. God is de Alpha en de Omega, het begin en het einde of we dat nu leuk vinden of niet. En ook wij als christenen hebben nog steeds die verantwoordelijkheid naar God. En dat is niet om bang voor te worden, maar juist te blijven vertrouwen op God. Wij mogen Hem loven en prijzen voor het moment dat Hij met Zijn oordeel zal komen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God wraken

De vruchten van ons leven

Psalm 21

11 U zult hun vrucht wegdoen van de aarde,
hun nageslacht onder de mensenkinderen.
(Psalm 21:11)

We dragen allemaal vrucht, wat jij doet vandaag is jouw vrucht, het is wat jij voortbrengt. In onze huidige cultuur maakt het allemaal niet zoveel uit wat je doet met je leven, het gaat er vooral om of je het naar je zin hebt. We leven in een consumptie gerichte maatschappij en wat we doen is er op gericht om ons leven beter te maken. Maar ook dat is een vrucht, maar het is de vrucht van egoïsme.

En dat is zeker de vrucht die God weg wil doen van de aarde. Wij zijn geschapen om goede vruchten te dragen. En dat gaat niet vanzelf. Denk aan onkruid, daar hoef je helemaal niets voor te doen, het groeit vanzelf, zo niet met de bloemen die we elke keer in de woonkamer hebben staan. Voor goede vruchten moeten we moeite doen, daar moeten we bewust mee bezig zijn.

We hebben het kruis verkeerd begrepen. De theologie interpreteert de genade van God aan het kruis als een middel om maar geen goede vruchten te hoeven dragen. Het lijkt meer een extra optie die we er bij krijgen, maar onze ticket naar de hemel ligt al klaar.

Maar waarom zou David een lied schrijven over de vruchten van het kwaad? Is het omdat hij er zelf een hekel aan heeft dat deze minder fijne mensen hem in de weg staan? We zullen zien dat het niet zo, we zullen zien dat David hier het hart van God beschrijft. Het hart dat verlangt naar perfectie voor ons. En dat is waarom de hel nog steeds bestaat.

Het leven is een serieuze aangelegenheid waar we heel bewust mee om moeten gaan. Laat de tv, computer en de telefoon eens een avondje uit en denk eens na over jouw leven. Want dan weten we pas waar we echt mee bezig zijn, wat de vrucht is van jouw leven. Het leven is te mooi om zo aan ons voorbij te laten gaan. Wij mogen vruchten dragen door de Heilige Geest, vruchten van liefde en blijdschap, is dat niet wat we willen?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De vruchten van ons leven

We hebben God nodig

Psalm 21

9 Uw hand zal al Uw vijanden vinden,
Uw rechterhand zal hen die U haten, vinden.
10 U zult hen als een vurige oven maken,
ten tijde dat U Uw aangezicht laat zien.
De HEERE zal hen in Zijn toorn verslinden,
het vuur zal hen verteren.
(Psalm 21:9-10)

Als je kijkt naar de discussies in de media of op de sociale media dan zie je dat het vaak doordrenkt is van humanisme. Het begint al in het klein dat mensen vooral moeten kunnen doen waar ze zin in hebben. Euthanasie, geslachtsverandering, homoseksualiteit, abortus en ga zo maar door. Allemaal dingen waar men vanuit humanistisch oogpunt geen probleem mee mag hebben. Maar het gaat verder, verkrachters krijgen een tweede of derde kans of zelfs nog meer, moordenaars moeten vooral worden gerehabiliteerd zodat ze weer terug kunnen in de maatschappij.

Het humanisme maakt meer kapot dan het goed doet. Het laat ons focussen op onszelf, op wat er goed is in ons mensen. Denk aan al die sterren die met hun grote praat recht praten wat krom is. Alsof het normaal is dat iemand van geslacht veranderd, alsof het normaal is dat we met jan en alleman het bed delen, want we moeten vooral plezier hebben in dit leven, we moeten onszelf gelukkig voelen.

Het is dit humanisme waar we ons tegen moeten verzetten, het is dit humanisme dat zich tegen God verzet. Want in werkelijkheid haten zij God en alles wat perfect is in Hem. Zij zijn de vijanden van God en zullen daar ook voor worden beloond. De Heere zal hen in Zijn toorn verslinden, verteren met vuur. En het humanisme schreeuwt ach en wee bij het horen van deze vernietigende woorden, maar het is niet meer dan een hypocriete verdediging.

Want het humanisme maakt de mens kapot, het vernietigd de schoonheid van de schepping. Het humanisme probeert van een zondig mens iets moois te maken zonder dat het kijkt naar de bron van al die schoonheid. Het is als een baby die zijn eigen luier wil verschonen. Het is allemaal niet zo onschuldig, het is de arrogantie van de mens die denkt dat ze het beter weten.

Wij hebben God nodig en zolang we ons verzetten tegen elke vorm van moraal die van God komt zijn we vijanden van God. Het maakt niet uit hoe sympathiek de bekende Nederlander is, het is een leugen dat we uit onszelf er iets moois van kunnen maken. We hebben God nodig, altijd.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on We hebben God nodig

Niet wankelen

Psalm 21

8 Want de koning vertrouwt op de HEERE;
door de goedertierenheid van de Allerhoogste wankelt hij niet.
(Psalm 21:8)

Dit is pas echte leiderschap, een koning die op God vertrouwt. Het is geen uiting van zwakte, een leider die op God vertrouwt toont pas echt moed. Want op het moment dat hij vertrouwt op de God van hemel en aarde laat hij zich niet leiden door emoties of publieke opinie. Zijn wijsheid komt van God en die wijsheid is onder alle omstandigheden beter.

Op het moment dat we werkelijk op God vertrouwen dan hoeven we niet te wankelen. Dan staan we sterk, al is de hele wereld tegen ons, als we vasthouden aan de wijsheid van God dan zullen we niet vallen. En het klinkt eng, zeker in onze tijd waarin er vele mensen zijn die niet eens in een god geloven, laat staan een God die ons wil voorzien in wijsheid.

We moeten echt leren om te vertrouwen op God, dat is geloof. Vergeet even de geloofsbelijdenis, dat is een peulenschil vergelijken bij het vertrouwen dat David had in zijn God. Voor hem was er geen discussie over de schepping of de ark van Noach, hij moest dagelijks vertrouwen op de leiding van God. Want David was er van overtuigd dat alleen dan zijn leven niet zal wankelen.

Wanneer beginnen wij dit te geloven? Laten we beginnen in onze gemeenten, want zoveel beslissingen zijn gemaakt met menselijke wijsheid. We moeten het tij keren, niet door met fantastische programma’s te komen waarin we de kerk weer aantrekkelijk proberen te maken. We moeten wachten op God en Zijn wijsheid, Hem laten spreken in onze vergaderingen. Hij moet de voorzitter zijn, Jezus is het hoofd van de kerk. En niet theoretisch, maar praktisch.

De koning vertrouwt op de Heere en daarom zal hij niet wankelen. Het is een belofte waar wij onszelf aan vast mogen houden. Hij is onze kracht, Hij is onze wijsheid en dat moet blijken uit ons leven. Vertrouw op God en Zijn wijsheid, vertrouw op Hem.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niet wankelen

Gods goedheid in ons leven

Psalm 21

6 Groot is zijn eer dankzij Uw heil,
met majesteit en glorie hebt U hem bekleed.
7 Want U stelt hem voor eeuwig tot grote zegen,
U verheugt hem met blijdschap, met Uw aangezicht.
(Psalm 21:6-7)

Dit is de praktijk van wat Jezus zei in de Bergrede. We mogen onze goede daden laten zien aan de mensen om ons heen zodat ze God prijzen voor wat Hij heeft gedaan in ons leven. Dit is het antwoord op het probleem waar wij elke keer tegen aan schijnen te lopen. We mogen vooral niet te goed bezig zijn anders dan is Jezus voor niets aan het kruis gaan hangen.

Maar het evangelie laat juist heel iets anders zien. Het kruis van Jezus moet juist duidelijk worden door de goede werken in ons leven. Gods zegeningen en Gods kracht moeten de bron worden voor wat wij denken en wat wij doen. En als mensen dat dan zien zullen ze God eren. Vergeet jezelf, het draait niet om jou en jouw zonden, het draait om wat Gods heerlijkheid in jouw leven mag doen.

En daar moeten we op gericht zijn, altijd maar die focus op onze zonden en het kwaad dat helpt ons niet, het is precies wat de duivel wil. Want als wij op onszelf gericht zijn zien we niet wat God wil doen in ons leven. God wil grote dingen doen in ons leven, Hij wil dat wij stralen met de vruchten van de Heilige Geest. Dan is Zijn doel bereikt.

En dat is wat er hier gebeurd in deze psalm, mensen beginnen God te prijzen voor wat er in het leven van iemand gebeurd. En dat moet er in ons gebeuren, want dan begrijpen de mensen het kruis. Gods kracht in ons leven, de kracht van de opstanding die het kwaad in ons leven overwint.

Ja, God wil ons blij maken, Hij wil ons leven geven vol van zegeningen. Het is tijd dat wij daarop gericht zijn. Vergeet de zonden, die heeft God aan het kruis genageld voor ons, nu is het de tijd dat wij de opstanding in ons leven laten werken. Dan zijn we werkelijk bezig met het prijzen van God.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods goedheid in ons leven